"ajan kuluessa" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajan kuluessa" englanniksi

FI

ajan kuluessa {adverbi}

volume_up
ajan kuluessa
Ajan kuluessa eriarvoiset äänioikeudet yleensä lujittavat hataria yhtiörakenteita.
Over time, the various voting values tend to consolidate deficient corporate structures.
Euroopan unioni on rakennettu ajan kuluessa ja erilaisten koettelemusten kautta.
The European Union was built up over time and through various trials.
Kansanterveys ja ympäristön tila paranevat huomattavasti ajan kuluessa.
Over time we will see an essential improvement of public health and the environment.

Esimerkkejä "ajan kuluessa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVain muutama näistä TEN-hankkeista on toteutettu kohtuullisen ajan kuluessa.
A few of these TEN projects have been carried out within a reasonable timeframe.
FinnishParlamentti on kuitenkin ajan kuluessa pyytänyt jatkuvasti asetuksen tarkistamista.
However, as we have moved on, Parliament has called repeatedly for a revision.
FinnishKyseinen prosessi on tapahtunut jonkin ajan kuluessa ennen tätä viikkoa.
That process has taken place over a period of time in the build-up to this week.
FinnishToistaiseksi ei ole näyttöä, jonka mukaan kyseinen yhteys heikkenisi ajan kuluessa.
There is no evidence yet to suggest that this link has weakened over time.
FinnishAjan kuluessa eriarvoiset äänioikeudet yleensä lujittavat hataria yhtiörakenteita.
Over time, the various voting values tend to consolidate deficient corporate structures.
FinnishSaatoin huomata, että kaikkien osanottajien kompromissivalmius kasvoi ajan kuluessa.
I noticed that everyone became more willing to compromise as time went by.
FinnishEuroopan unioni on rakennettu ajan kuluessa ja erilaisten koettelemusten kautta.
The European Union was built up over time and through various trials.
FinnishKysymys on sitten siitä, minkä ajan kuluessa verovapaa myynti on voitava lopettaa.
The question remains concerning the stage at which the duty-free zones must be abolished.
FinnishKansanterveys ja ympäristön tila paranevat huomattavasti ajan kuluessa.
Over time we will see an essential improvement of public health and the environment.
FinnishParlamentti on lyhyen ajan kuluessa vahvistanut merkittävästi asemaansa lainsäätäjänä.
In a very short time, this has become a parliament with considerable legislative power.
FinnishTuomioistuin katsoi myös, että uusi järjestelmä pitäisi hyväksyä kohtuullisen ajan kuluessa.
The Court also ruled that a new regime should be adopted within a reasonable time.
FinnishMitään todellista kehitystä postidirektiivin osalta ei ole tapahtunut tämän ajan kuluessa.
There has, over this period, been no real progress on the Postal Services Directive.
FinnishAjan kuluessa siitä on ollut epäselvyyttä ja aion lyhyesti selvittää asiaa tässä.
Over time a degree of confusion has arisen about this and I will explain it briefly if I may.
FinnishAjan kuluessa valtioiden rajat, aikavyöhykkeet, välimatkat ja kokoerot hämärtyvät entisestään.
State borders, time zones, distance and size divide us less and less as time goes on.
FinnishTiloilla on aikaa järjestää tuotantonsa uudelleen pitemmän ajan kuluessa.
Holdings will have time to change their production methods over a fairly long period of time.
FinnishÄitini kuoli Parkinsonin tautiin, ja seurasin, kuinka hän rappeutui pitkän ajan kuluessa.
My mother died of Parkinson's disease and I watched the long-term degeneration of her life.
FinnishEKP:lle on kuitenkin tiedotettava asiasta asianmukaisen ajan kuluessa.
The ECB does, however, have to be informed of this in a timely manner.
FinnishFeiran sopimuksen pitäisi tietyn ajan kuluessa johtaa jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon.
The Feira agreement should lead to the exchange of information between Member States.
FinnishToivomme, että luottamuksemme kasvaa ajan kuluessa, koska asiamme on oikeudenmukainen.
We hope that our confidence will grow with the passage of time because our cause is a just cause.
FinnishIlahduin siitä, että ilmoititte meille valiokunnassa, että harkitsisitte asiaa ajan kuluessa.
I was glad that you indicated to us in committee that you would reconsider this over time.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ajan kuluessa" englanniksi

ajan prepositio
English
jnk kuluessa prepositio
English
ajan myötä adverbi
English
ajan oloon adverbi
ajan mittaan adverbi
ajan pitkään adverbi
muutaman päivän kuluessa adverbi
ajan henki substantiivi
English
ajan merkki substantiivi