"ajallinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajallinen" englanniksi

FI

ajallinen {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "ajallinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTätä järjestelyä koskevaan tarkistukseen sisältyy melkoinen ajallinen paine.
There is pressure to adopt this particular amendment within a short time frame.
FinnishMeidän on yksinkertaisesti pidettävä mielessämme ajallinen kehys.
We simply have to bear in mind the timeframe involved.
FinnishOsanottajiin kohdistunut äärimmäinen ajallinen paine ei tuottanut ainakaan välitöntä tulosta.
In any case, the extreme time pressure which the participants were under did not serve any immediate purpose.
FinnishSamoin on sen laita, että ehdotuksessa poistetaan täysin tuottajan vastuun ajallinen rajoittaminen.
The same is true when it comes to abolishing any time limit for establishing the liability of producers.
FinnishLämpenemisen maantieteellinen ja ajallinen kuvio on täysin erilainen kuin tietokonemallien ennustama.
The pattern of warming, both geographically and over time, is wholly different from that predicted by computer models.
FinnishAsetuksen ajallinen kesto on rajoitettu.
FinnishTämä on tapahtumien ajallinen kulku.
FinnishLisäksi näiden pommien ajallinen vaikutus vaihtelee, sillä jos ne eivät räjähdä, ne voivat pysyä valmiustilassa vielä vuosia.
Finally, these bombs also vary in their effect over time, since, if they do not explode, they can remain live for years to come.
FinnishYmmärrän vastauksen sillä tavalla, että voidaan joutua tilanteeseen, jossa syntyy ajallinen yhteensulautuma, koska tietoja ei ole tarpeeksi.
I understand the answer to mean that there could be a situation where there is a period of overlap because there is insufficient information.
FinnishVasta jonkinlainen ajallinen etäisyys antaa kaiketi mahdollisuuden ymmärtää tämän askeleen koko merkityksen Euroopalle ja kansainväliselle politiikalle.
The real significance of this step for Europe and international politics will probably only be understood with the passage of time.
FinnishMinun on sanottava teille, että tämä on ajallinen yhteensattuma, jonka vuoksi poliittiset ryhmät eivät voi neuvotella asianmukaisesti valiokunnan äänestyksen tuloksista.
I would like to point out that this leaves too little time for proper discussion by the groups of the results of the vote in committee.
FinnishKehitysohjelmien keston tulisi olla seitsemän vuotta myös YMP:n täytäntöönpanon mukaisesti, jotta tuottajille ja elintarviketeollisuudelle annetaan pysyvä ajallinen viitekehys.
The duration of development programmes should be seven years, in accordance also with the implementation of the CAP, in order to give producers and the food industries a constant timeframe.