"ajaa pois" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajaa pois" englanniksi

FI

ajaa pois {verbi}

volume_up
ajaa pois (myös: karkottaa)
Siten ne voivat kukoistaa ja samalla ajaa pois uudet ääriliikkeet ja diktaattorit.
This way they can flourish, and at the same time drive out new extremists and dictators.

Esimerkkejä "ajaa pois"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiten ne voivat kukoistaa ja samalla ajaa pois uudet ääriliikkeet ja diktaattorit.
This way they can flourish, and at the same time drive out new extremists and dictators.
FinnishEpävarmuus ajaa pois investointeja, kun taas luottamus houkuttelee niitä.
Uncertainty scares off investment whereas trust attracts it.
FinnishTämä todella näyttää tiettyjen ryhmien kohdistetulta strategialta ajaa kyseinen ihmisryhmä pois.
This, surely, seems to be a targeted strategy by some groups to drive away this population group.
FinnishKuvitelkaa lehtiotsikot: " Bryssel ajaa meidät pois tieltä" .
Imagine the headlines: ' Brussels drives us off the road' .
FinnishHarvat EU:hun selvinneet internoidaan, jotta heidät voidaan taas ajaa sen alueelta pois ensi tilaisuuden tullen.
Unfortunately, the reality looks rather different to all those who are deprived of their most elementary civil rights.
FinnishSen sijaan, että hän parantaisi köyhien asumisolosuhteita, hän ajaa heidät pois kaupungeista tuhoamalla heidän asumuksensa.
Instead of providing better housing for the poor, he is driving them away from the cities by demolishing their dwellings.
FinnishNiin kutsuttu etuoikeutettu kumppanuus on mielestäni väärää mainostusta, jolla Turkki on tarkoitus ajaa pois Euroopan yhdentymiskehityksestä.
I believe that the so-called privileged partnership is a false prospectus designed to drive Turkey away from integration with Europe.
FinnishJos uskallatte ajaa miehitysarmeijan pois – ainoan miehitysarmeijan missään Euroopan valtiossa – kehitys seuraa automaattisesti.
If you have the courage to kick out the occupying army – which is the only occupying army in a European country – development will automatically follow.
FinnishVaikka tällä hetkellä ei ole näköpiirissä avata sille ovea EU:n jäseneksi, emme saa ajaa sitä pois tai aiheuttaa siellä EU:n vastaista mielialaa.
Even if, for the time being, there is no prospect of opening the door to that country's membership of the EU, we must not push it away and not provoke anti-European feeling there.
FinnishJos se on totta, meille ei tulisi mieleenkään ajaa häntä pois, kuten Kuuban hallitus teki espanjalaisille ja alankomaalaisille parlamentin jäsenille muutama kuukausi sitten.
If it is true, it would never even cross our minds to have him kicked out, unlike the Cuban Government, which did just that to Spanish and Dutch Members of this House a few months ago.
FinnishMe kasvatamme jatkuvasti taakkojen ja säädösten kasaa, joka ajaa yritykset pois Euroopasta, eikä meillä ole mitään mahdollisuuksia saavuttaa Lissabonin strategian tavoitteita.
We are constantly piling on more and more burdens and regulations that force industry out of Europe, and we have no chance whatsoever of meeting any of the goals of the Lisbon Strategy.
FinnishVastustan kuitenkin selkeästi 19 kohtaa, koska sen avulla yritetään ajaa piru pois Beelsebulin voimalla eli yritetään kyllä sulkea Tsernobyl, mutta rakennetaan kuitenkin uusia ydinvoimaloita.
But I am quite adamantly against point 19 because it is simply an attempt to replace one evil by another, that is, to close Chernobyl but to build new nuclear power stations.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ajaa pois" englanniksi

pois adverbi
English
ajaa verbi
ajaa ohi verbi
English
ajaa läpi verbi
English
leikata pois verbi
English
jättää pois verbi
English
ajaa kolari verbi
English
vetää pois verbi
korjata pois verbi
English
lähettää pois verbi
English
rajata pois verbi
English