"ajaa läpi" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajaa läpi" englanniksi

EN
FI

ajaa läpi {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "ajaa läpi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTiedän liiankin hyvin, että tätäkään aihetta ei ole helppo ajaa läpi parlamentissa.
I know only too well it is not easy either to navigate that kind of thing through the House.
FinnishSen avulla voitaisiin kenties ajaa läpi vielä enemmän vihreää politiikkaa.
With their help, perhaps we could get even more green policy through.
FinnishOn huomattavasti vaikeampaa ajaa voimalla läpi institutionaalisia muutoksia.
It is significantly more difficult to force institutional change.
FinnishTämän vuoksi halusimme ajaa tämän asian läpi mahdollisimman nopeasti.
That is why we wanted to push this through as fast as possible.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, Augustówin kaupungin läpi ajaa joka päivä viisi tuhatta täysperävaunurekkaa.
(PL) Mr President, five thousand juggernauts drive through the town of Augustów every day.
FinnishNeuvoston vastustuksen vuoksi asiaa yritetään nyt ajaa läpi toisessa käsittelyssä.
Faced with the opposition of the Council, we are now witnessing an attempt to force this through at the second reading.
FinnishSe ei ollut helppoa, koska on yksinkertaisempaa ajaa läpi oma kantansa kuin pyrkiä ratkaisuun.
This was not easy, because it is simpler just to push through your own view, rather than finding a solution.
FinnishTeollisuuden ei annettu ajaa läpi kantaansa.
Industry has not been allowed to force through its position.
FinnishEn ymmärrä, miten kukaan voisi ajaa läpi sitä, mitä neuvosto on esittänyt yhteistyössä komission kanssa.
I do not understand how anyone could push through what the Council has submitted with the agreement of the Commission.
FinnishEhdotetusta esityksestä äänestettäessä odotamme voivamme ajaa läpi vähennettyjen talousarviomenojen lisäyksen.
In voting for the proposed draft, we are counting on pushing through an increase in the reduced budgetary expenditure.
FinnishMeillä Euroopan kansapuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmässä on rohkeutta ajaa läpi tällaisia sääntöjä.
We, in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) have the courage to push through such a set of rules.
FinnishVaikka ihailettekin poliittista kykyämme ajaa ehdotuksia läpi, pyytäisin, että ette kuitenkaan liioittelisi sitä.
I have to say that even if you admire our political capability to get proposals through, please do not exaggerate it.
FinnishSillä välin parlamentti yrittää farssinomaisesti ajaa läpi lakeja äänestys äänestykseltä heiluttelemalla käsiään epämääräisesti.
Meanwhile, this Parliament continues farcically pushing through vote after vote on dubious shows of hands.
FinnishSiksi olisi helpompaa ajaa se läpi täällä.
FinnishHuolitsijoiden ja heidän työntekijöidensä on tiedettävä, milloin he voivat ajaa läpi mistäkin ja milloin heidän on missäkin jäätävä seisomaan.
Any haulier or employer has to know when and where they can pass through and when and where they have to stop.
FinnishOlemme yksimielisiä; olen täysin yhtä mieltä ja olen korostanut sitä, ettei demokratiaa ja demokratian käsitettä voida ajaa läpi väkisin.
We do not disagree; I agree entirely and have emphasised the fact that democracy, the notion of democracy cannot be imposed.
FinnishUusi komissio aikoo ajaa Turkin liittymisen läpi hinnalla millä hyvänsä vastoin Euroopan kansalaisten suuren enemmistön tahtoa.
The new Commission intends to force through Turkey’s accession at all costs, against the will of the overwhelming majority of Europeans.
FinnishYhteenvetona saanen vielä kerran korostaa sitä, että komission tarkoituksena ei ole ajaa Agendaa läpi väkisin, tavallaan itsetarkoituksena.
To sum up, let me stress once more that the Commission is not in the business of pushing through the Agenda for its own sake, as it were.
FinnishToivon, että Tanska ajaa puheenjohtajakaudellaan nämä toimet läpi ennen ensi syksyn Euroopan unionin ja Venäjän välistä huippukokousta.
I hope that the Danish Presidency will be able to mobilise the Council to follow this line in time for the autumn meeting of the EU-Russia Council.
FinnishKyllä, oli virhe - sisällöstä voimme väitellä - ajaa SWIFT läpi ennen kuin parlamentin yhteispäätösoikeus muuttui seuraavana päivänä.
Yes, it was a mistake - we can argue about the content - to push SWIFT through in advance of the change in Parliament's power of codecision one day later.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ajaa läpi" englanniksi

läpi substantiivi
English
läpi prepositio
English
ajaa verbi
ajaa ohi verbi
English
mennä läpi verbi
English
ajaa kolari verbi
English
ajaa autolla verbi
English
ajaa takaa verbi
English
ajaa nurkkaan verbi
English
ajaa karille verbi
English
tihkua läpi verbi
ajaa maanpakoon verbi