"aivan niin" - Englanninkielinen käännös

FI

"aivan niin" englanniksi

EN
FI

aivan niin {adverbi}

volume_up
Therefore, it does exactly what it wants.
Asia ei ollut aivan niin kuin jäsen Casaca totesi, mutta se erosi sen jälkeen, kun 200 meripeninkulman rajaa oli laajennettu.
It was not exactly as Mr Casaca said, but it withdrew after the 200-mile limit was extended.

Esimerkkejä "aivan niin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTasapainon muuttaminen ei ole helppoa, mutta niin on aivan varmasti tehtävä.
To change those balances will not be easy, but it will certainly have to be done.
FinnishPoika Bush epäröi aivan niin kuin isänsäkin: lähteäkö Johannesburgiin vai ei.
Like Bush senior, Bush junior is in two minds whether he should go to Johannesburg.
FinnishEi ole aivan niin, että ensin odotetaan tulosta ja sitten tehdään päätös.
It simply is not the case that we wait for the result and then take the decision.
FinnishVallan puute johtuu siitä, että kaikki jäsenvaltiot tekevät yhä aivan niin kuin haluavat.
There is a lack of power because each Member State is still doing as it likes.
FinnishTiedämme, että muut ryhmät esittävät saman pyynnön, ja aivan oikein niin.
We are aware that other groups are making the same request, and rightly so.
FinnishJos se ei tee niin, on aivan oikein, että me, kansainvälinen yhteisö, tuomitsemme sen.
If it does not do that, we as an international community are quite right to condemn it.
FinnishTämähän olisi aivan järjetöntä niin poliittisesti, tieteellisesti kuin terveydellisestikin.
This would therefore be a real absurdity in terms of politics, science and health.
FinnishToivottavasti en järkytä ketään, kun sanon, että asia ei ole aivan niin yksinkertainen.
I hope I am not shocking anyone by saying that it is not as easy as that.
FinnishAivan niin kuin otsonisopimustakin, sitä pitää parantaa vielä moneen otteeseen.
And like the Ozone Treaty, it will need to be improved many times.
FinnishMinun kreikkani ei vielä ole aivan niin sujuvaa, arvoisa puhemies, mutta yritän kovasti.
My own Greek is not so very fluent, Mr President, but I am doing my best.
FinnishSe kestää sen vuoksi hieman kauemmin, mutta niin voi aivan hyvin tapahtua.
It may be a little longer as a result, but it is altogether possible.
FinnishMinun on kuitenkin aivan rehellisesti sanottava, että niin ei ole käynyt.
However, I can honestly say that things have not turned out that way.
FinnishAivan niin, jäsen Figueiredo. Tarkistamme näiden tietojen paikkansapitävyyden.
We shall certainly investigate this information, Mrs Figueiredo.
FinnishYleisesti on keskusteltu etnisistä selkkauksista ja aivan oikein niin.
It is generally the ethnic conflicts that are discussed, and rightly so.
FinnishVoit asentaa sovelluksia sekä kytkeä lisälaitteita ja tulostimia aivan niin kuin ennenkin.
Install applications and connect with accessories and printers, just like you always have.
FinnishMielestäni asia ei saa olla aivan niin kuin yksityisillä tarjoajilla.
I think conditions should not be as they are amongst private providers.
FinnishTämä ei ole ollut Saksassa aivan niin itsestään selvää, kuin te asian juuri muotoilitte.
This was not such a matter of course in Germany as you have implied.
FinnishTässä tapauksessa on kysymys, jos ei aivan elämästä, niin varmasti ainakin työpaikoista.
If not lives, there are certainly jobs to be defended on that side.
FinnishRuotsalaisten kiinnostus ei ole ollut aivan niin suuri ja itävaltalaisten vähäisin.
The Swedes have not shown quite so much interest, and the Austrians have shown the least interest.
FinnishAivan niin kuin täällä muistaakseni Ojuland aikaisemmin totesi, me emme ole tuomioistuin.
As I believe Mrs Ojuland mentioned here earlier, we are not a court.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "aivan niin" englanniksi

niin adverbi
English
aivan adverbi
aivan interjektio
English
aivan
juuri niin
English
aivan heti adverbi
English
no niin interjektio
luulen niin
English
aivan liian tuttua adjektiivi
aivan jnk kannoilla adverbi