"aitous" - Englanninkielinen käännös

FI

"aitous" englanniksi

FI

aitous {substantiivi}

volume_up
Tämä on paras ja turvallisin tapa tarkistaa viisumin aitous.
This is the best and safest way to check the authenticity of a visa.
Päätöksen mukaan euroseteleitä voi palauttaa kiertoon vain, jos niiden kunto ja aitous on tarkastettu.
According to Decision ECB/2010/14, euro banknotes may only be recirculated if they have been checked for authenticity and fitness.
Katson myös, että olisi järkevää ottaa käyttöön takuita, joiden ansiosta voidaan tunnistaa lääkkeitä ja varmentaa niiden aitous ja jäljitettävyys.
I also believe that it would be a reasonable idea to put in place safeguards making it possible to identify medicinal products and to verify their authenticity and traceability.

Esimerkkejä "aitous"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä on paras ja turvallisin tapa tarkistaa viisumin aitous.
This is the best and safest way to check the authenticity of a visa.
FinnishAitous- eli kelpoisuustarkistus tehdään, kun tietokone yrittää ladata valinnaisia päivityksiä Microsoftilta.
The genuine, or validation, check is performed when your computer attempts to download optional updates from Microsoft.
FinnishPäätöksen mukaan euroseteleitä voi palauttaa kiertoon vain, jos niiden kunto ja aitous on tarkastettu.
According to Decision ECB/2010/14, euro banknotes may only be recirculated if they have been checked for authenticity and fitness.
FinnishJos suoritat muunnostyökalun, se yrittää päivittää tuotetunnuksen, jotta Windows aktivoitaisiin ja sen aitous varmistettaisiin.
If you choose to run the conversion tool, it will try to update your product key so that Windows will be activated and genuine.
FinnishEn voi kuitenkaan olla ajattelematta, että yhteisvastuuta koskevien lausuntojemme aitous on hieman vähentynyt eräiden jäsenvaltioiden toimien myötä.
However, I cannot help but think that the sincerity of our comments on solidarity will be a little bit tempered by the action of some of our Member States.
FinnishKatson myös, että olisi järkevää ottaa käyttöön takuita, joiden ansiosta voidaan tunnistaa lääkkeitä ja varmentaa niiden aitous ja jäljitettävyys.
I also believe that it would be a reasonable idea to put in place safeguards making it possible to identify medicinal products and to verify their authenticity and traceability.
FinnishKun tietokoneesi Windows aitous on tarkistettu, tietokoneeseesi asennettu tuotetunnus ja tietokoneesi laitekokoonpano yhdistetään.
When validation is done for the copy of Windows that is running on your PC, a pairing is made between the product key installed on your PC as well as the hardware configuration on your computer.
FinnishSiksi meidän on varmistettava, että on mahdollista varmistaa joka ikisen pakkauksen aitous kaikissa vaiheissa sen kulkiessa valmistajalta kuluttajalle - eli potilaalle.
Therefore, we must ensure that it is possible to verify the authenticity of every single pack at all times on its way from the manufacturer to the consumer - that is, the patient.
Finnish. - (NL) Tämä lainsäädäntö mahdollistaa sormenjälkien tallentamisen passeihin ja matkustusasiakirjoihin, niin että asiakirjan ja sen haltijan aitous voidaan vahvistaa.
in writing. - (NL) This legislation allows fingerprints to be stored in passports/travel documents so as to allow the authenticity of the document and the holder's identity to be verified.
FinnishSuhtaudun myönteisesti myös luottolaitosten ja muiden vastaavien laitosten velvoitteeseen varmistaa vastaanottamiensa seteleiden ja kolikoiden aitous ennen niiden laskemista takaisin liikkeeseen.
I also welcome the explicit obligation for credit and other relevant institutions to check the authenticity of the notes and coins they have received before putting them back into circulation.