"aitoa" - Englanninkielinen käännös

FI

"aitoa" englanniksi

FI

aitoa [aidon|aitonut] {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "aitoa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn aina haastavaa saada syntymään aitoa keskustelua eikä pelkkiä yksinpuheluja.
It is always a challenge to create a real debate and not just to have monologues.
FinnishAidosta demokratiasta on turha puhua, ellei siihen sisälly myös aitoa tasa-arvoa.
Talk of genuine democracy is meaningless unless there is also genuine equality.
FinnishLisäksi avoimuuden meitä kuluttajia samoin kuin tuottajia kohtaan on oltava aitoa.
There must also be genuine openness for us as consumers, and also for producers.
FinnishSuojelu voi olla aitoa näin ollen ainoastaan kansainvälisen yhteistyön avulla.
True protection can therefore be realised only through international cooperation.
FinnishEU:lla on kaikki syyt edistää aitoa strategista kumppanuutta Moskovan kanssa.
The EU has every interest in promoting a genuine "strategic partnership” with Moscow.
FinnishHe eivät halua korvikesuklaata, vaan aitoa suklaata, jossa on kaakaovoita.
They do not want substitute chocolate, but genuine chocolate made from cocoa butter.
FinnishEilisiltaisten ilmoitusten jälkeen oli aitoa toivoa siitä, että tilanne helpottaisi.
After the announcements last night, there was real hope that the situation would ease.
FinnishMe tarvitsemme nyt aitoa taistelua köyhyyttä vastaan ja työllisyyden puolesta.
We now need a real battle against poverty and in favour of employment.
FinnishRikollisjärjestöjen ja -liigojen nujertaminen edellyttää aitoa ja asianmukaista järjestelmää.
A genuine and proper system is needed to defeat criminal organisations and gangs.
FinnishEi ole mitään syytä pelätä laajentumista tai aitoa kilpailua tällaisilla markkinoilla.
There is no reason to fear enlargement or genuine competition within a market like this.
FinnishMe tarvitsemme aidosti demokraattista parlamentaarista valvontaa sekä aitoa avoimuutta.
We need genuine democratic parliamentary control and we also need genuine transparency.
FinnishJuuri tästä syystä meidän on ylläpidettävä aitoa moninaisuutta ja todellista monimuotoisuutta.
It is for this reason that we must preserve genuine plurality and true diversity.
FinnishSiksi, että toivoisin todella, että EU:n lainsäädännöstä muodostuisi aitoa primaarioikeutta.
Because I would genuinely like European law to be genuinely a primary source of law.
FinnishTällaisilla ohjelmilla luodaan aitoa yhteisvastuuta ja ymmärrystä meitä ympäröivästä maailmasta.
These create genuine solidarity with, and understanding of, the world around us.
FinnishTarvitaan myös pikaista humanitaarista apua, aitoa yhteistyöpolitiikkaa ja kehitysapua.
Urgent humanitarian aid, genuine cooperation policies and development aid are also needed.
FinnishNäen tässä aitoa tahtoa rakentavaan avoimuuteen suhteessa parlamenttiin.
So I see here a genuine will for constructive openness with Parliament.
FinnishEntistä turvallisempi ja avoimempi EU vaatii aitoa kumppanuutta kumppanimaiden kanssa.
A more secure and more open Europe requires genuine partnership with our partner countries.
FinnishEmme ole suhtautuneet riittävän avoimesti näiden maiden aitoa liittymistä koskevaan ajatukseen.
We have not been open enough to the idea of genuine access to these countries.
FinnishJos tarkistus hyväksyttäisiin, se olisi minusta aitoa edistystä.
I believe that, if this were to be possible, it would represent real progress.
FinnishTästä voimme mielestäni tuntea yhdessä todellista ja aitoa ylpeyttä.
For that, I believe, we can feel a real and genuine sense of shared pride.