"aito" - Englanninkielinen käännös

FI

"aito" englanniksi

FI

aito {adjektiivi}

volume_up
Hanki aito ohjelmistoversio verkossa -paketti tai Hanki aito Windows **
Get Genuine Online Kit or Get Genuine Windows **
Toisin sanoen heidän pyrkimyksenään on todellinen ja aito itsenäinen valtio.
Finally, they aspire to the proclamation of a true and genuine independent State.
Aito Windows on Microsoftin lisensoima ja julkaisema Windowsin kopio.
Genuine Windows is a copy of Windows that's licensed and published by Microsoft.
Länsi-Balkanin vakauden todellinen tae on aito lupaus yhdentymisestä Eurooppaan.
The true guarantee of stability in the West Balkans is the authentic promise of European integration.
Kansallinen poliittinen puolue on ainoa aito tapa edustaa jäsenvaltioiden äänestäjien mielipiteitä ja näkökantoja.
The only authentic way of representing the opinion and views of the electors of the Member States is a national political party.
It was authentic. It meant something to them.
Se on aito ja vilpitön yritys vastata vaatimuksiin, joita suurella yleisöllä on kyseisestä aiheesta.
It is a genuine and honest attempt to try to meet the demands of the public with regard to this issue.
Aito strateginen kumppanuus edellyttää kuitenkin vakavaa ja rehellistä asennetta molemminpuolisissa suhteissa.
A genuine strategic partnership demands a serious and honest approach to mutual relations, however.
Haluan mainita erityisesti piispa László Tőkésin, koska rehellinen, aito parlamentin jäsen, joka on sitoutunut demokratiaan ja ihmisoikeuksiin, on meille kaikille rikkaus.
I would especially like to mention Bishop László Tőkés, since all of us have been enriched by an honest, genuine Member who is committed to democracy and human rights.
Aito kulttuuri ei ole riippuvainen sääntelystä tai loputtomasta tukivirrasta.
Real culture does not depend on regulations or on an endless stream of subsidies.
Ensimmäinen on aito hajauttaminen ja vallan siirtäminen alueille.
The first is genuine decentralisation, and a real devolvement of power to the regions.
(EN) Kuten ymmärtänette, tämä on aito keskustelu.
As you will appreciate, this is a real debate.
aito (myös: vilpitön)
aito (myös: todellinen)
volume_up
bona-fide {adj.} (latin origin)
aito (myös: ehta)
aito (myös: totta, tosi)
Aito kulttuuri ei ole riippuvainen sääntelystä tai loputtomasta tukivirrasta.
Real culture does not depend on regulations or on an endless stream of subsidies.
Ensimmäinen on aito hajauttaminen ja vallan siirtäminen alueille.
The first is genuine decentralisation, and a real devolvement of power to the regions.
(EN) Kuten ymmärtänette, tämä on aito keskustelu.
As you will appreciate, this is a real debate.

Esimerkkejä "aito"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHuolimatta tästä kaikesta mietintö on aito askel eteenpäin ympäristön kannalta.
Despite all of this, this report is a genuine step forward in environmental terms.
FinnishAito kulttuuri ei ole riippuvainen sääntelystä tai loputtomasta tukivirrasta.
Real culture does not depend on regulations or on an endless stream of subsidies.
FinnishToisin sanoen heidän pyrkimyksenään on todellinen ja aito itsenäinen valtio.
Finally, they aspire to the proclamation of a true and genuine independent State.
FinnishPC:ssäsi on oltava aito Windows, jotta voit asentaa Microsoft Security Essentialsin.
* Your PC must run genuine Windows to install Microsoft Security Essentials.
FinnishVasta sitten demokratialla on Keski-Aasiassa todella aito mahdollisuus.
It is really only then that democracy will have a genuine chance in Central Asia.
FinnishAito Windows on Microsoftin lisensoima ja julkaisema Windowsin kopio.
Genuine Windows is a copy of Windows that's licensed and published by Microsoft.
FinnishOlkoon tämä strategia aito uusi alku Afrikan kestävälle kehitykselle.
Let this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
FinnishEsittelijöiden laatimat mietinnöt ovat aito yritys parantaa ehdotusta.
The rapporteur's reports have been a genuine attempt to improve that proposal.
FinnishJokainen apteekkari voi tunnistaa skannerin avulla, onko tuote väärennetty vai aito.
Every pharmacist can identify using a scanner whether a product is falsified or genuine.
FinnishMeidän on todellakin aika aloittaa aito aktiivinen vuoropuhelu kansalaisten kanssa.
It is time that we genuinely engaged in active dialogue with citizens.
FinnishAito perinteinen tuote ja luonnonmukainen maatalous -järjestelmät on myös säilytettävä.
The Traditional Speciality Guaranteed and Organic Farming schemes must also be retained.
FinnishSiihen tarvitaan käytännön toimenpiteitä, joilla luodaan ensin aito yhteisvastuullisuus.
It will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity.
FinnishAitoustarkistus on verkkoprosessi, jolla voit tarkistaa, onko käyttämäsi Windows aito.
Validation is an online process that lets you verify that your copy of Windows is genuine.
Finnish* Tietokoneessasi on oltava aito Windows, jotta voit asentaa Microsoft Security Essentialsin.
* Your PC must run genuine Windows to install Microsoft Security Essentials.
FinnishOnko siis yleinen hokema, että meidän on opittava tästä kriisistä, aito?
So, is the common refrain that we must learn the lessons of this economic crisis genuine?
FinnishLisäksi näiden yhtiöiden tuen saannin ehtona on oltava aito keskittyminen innovaatioihin.
In addition, it must be conditional on these companies genuinely focusing on innovation.
FinnishHyvät kollegat, myös terrorismi on hyvin aito uhka Turkissa ja Euroopan unionissa.
Terrorism, ladies and gentlemen, is also a very real threat in Turkey and in the European Union.
FinnishPienten ja keskisuurten organisaatioiden Hanki aito Windows -sopimus*
Get Genuine Windows Agreement for Small- and Medium-sized Organizations *
FinnishMe olemme todellinen, aito parlamentti.
But, please, we are no mere 'dimension'; we are a true, real Parliament.
FinnishSiihen tarvitaan käytännön toimenpiteitä, joilla luodaan ensin aito yhteisvastuullisuus."
It will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity'.
Muita sanoja