FI

aita {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
aita (myös: este)
On selvää, että aita on sekä moraalinen rikos että poliittinen virhe.
Clearly, this barrier is a moral outrage and a political mistake.
Haluan tietenkin, että muuri poistetaan, mutta päinvastoin kuin jotkin toiset muurit, jotka tappavat, tämä aita pelastaa henkiä.
Of course I want the barrier to disappear, but unlike some barriers which kill, it is a barrier that saves.
Toivoisin ja uskon, että rakennettu muuri ja aita ovat väliaikaisia ratkaisuja tai toimenpiteitä.
I would hope and believe that the wall and the barrier that have been built are interim solutions or measures.
aita
Vanha venäläinen sananparsi kuuluu: "rakasta naapuriasi, mutta muista rakentaa aita".
There is an old Russian saying that says 'love your neighbour but put up a fence'.
Muutaman viime päivän aikana on rakennettu turva-aita, mikä on minusta hyvä asia.
In the past few days a security fence has been built and we welcome that.
Kreikan hallitus ilmoitti äskettäin aikeestaan rakentaa aita Turkin vastaiselle maarajalle.
The Greek Government recently announced its intention to build a fence along our land border with Turkey.
aita (myös: luettelo, lista, nauha, räsy)
2. Urheilu
aita (myös: este, esteratsastus)

Esimerkkejä "aita"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVanha venäläinen sananparsi kuuluu: "rakasta naapuriasi, mutta muista rakentaa aita".
There is an old Russian saying that says 'love your neighbour but put up a fence'.
FinnishMuutaman viime päivän aikana on rakennettu turva-aita, mikä on minusta hyvä asia.
In the past few days a security fence has been built and we welcome that.
FinnishTäytyykö meidän nyt pystyttää sellainen suoja-aita, joka estää kaiken vuoropuhelun?
Do we now need to erect a cordon sanitaire, which effectively means there will be no dialogue?
FinnishKiitän komitean puheenjohtajaa Vo Von Aita ja varapuheenjohtajaa Penelope Faulkneria.
I should like to thank its President, Mr Vo Von Ai, and its Vice-President, Mrs Penelope Faulkner.
FinnishOn selvää, että aita on sekä moraalinen rikos että poliittinen virhe.
Clearly, this barrier is a moral outrage and a political mistake.
FinnishKreikan hallitus ilmoitti äskettäin aikeestaan rakentaa aita Turkin vastaiselle maarajalle.
The Greek Government recently announced its intention to build a fence along our land border with Turkey.
FinnishMuuri tai aita saattaisi olla perusteltavissa, jos se olisi nk. vihreällä linjalla – mutta se ei ole.
The wall or fence might be capable of justification if it were on the Green Line – but it is not.
FinnishJotkut saattavat sanoa, että on mentävä siitä, missä aita on matalin, mutta minä en usko sellaiseen voittoon.
Some might say, go for the easy wins, but I do not believe in declaring victory that way.
FinnishTuolla on itseasiassa aita aika kaukana ylävirrassa tältä kynnykseltä, jonka takana ollaan vaara-alueella.
In fact, there's a fence quite upstream of this threshold, beyond which you are in a danger zone.
FinnishToivoisin ja uskon, että rakennettu muuri ja aita ovat väliaikaisia ratkaisuja tai toimenpiteitä.
I would hope and believe that the wall and the barrier that have been built are interim solutions or measures.
FinnishTurva-aita on siis purettava, mutta vasta sitten, kun sitä ei enää tarvita, sillä se ei ole mikään hetken mielijohde.
Let it disappear then, yes, but when it has no more reason to be there – for it is not there on a whim.
FinnishEuroopan valtiot katsoivat saman muurin eri puolia: piikkilanka-aita jakoi meidät kahtia puolen vuosisadan ajan.
The nations of Europe looked at two sides of the same wall: the barbed wire divided us in two for half a century.
FinnishAita on kahdeksan metriä korkea ja 364 kilometriä pitkä, ja se on suojattu piikkilangalla ja sähköisellä valvontajärjestelmällä.
It is eight metres high and 364 kilometres long, protected by barbed wire and with electronic controls.
FinnishHaluan tietenkin, että muuri poistetaan, mutta päinvastoin kuin jotkin toiset muurit, jotka tappavat, tämä aita pelastaa henkiä.
Of course I want the barrier to disappear, but unlike some barriers which kill, it is a barrier that saves.
Finnish6:36 Ja se aita itsekin oli hämmästyttävä.
FinnishTämä G8-huippukokous maksoi 100 miljoonaa euroa, ja yksistään Heiligendammin ympärille pystytetty aita maksoi 12,5 miljoonaa euroa.
This G8 Summit cost EUR 100 million, the fence around Heiligendamm alone costing EUR 12.5 million of this.
FinnishTyöt Frethunin pääteasemalla alkoivat joulukuussa, ja turva-aita aiotaan saada valmiiksi helmikuun alussa.
Work on the Frethun freight terminal started in December and a reinforced fence is expected to be completed at the beginning of February.
FinnishEn ole vakuuttunut siitä, että aita tai muuri olisi ratkaisu, koska on paljon muita uudistuksia, jotka ovat paljon tärkeämpiä.
I am not convinced that a fence or a wall is a solution because there are other reforms that are much more important.
FinnishKävin tällä paikkakunnalla kaksi kertaa, puhuin kaupungin ylipormestarin kanssa ja sanoin myös, että aita on purettava, mutta mitä onkaan tapahtunut.
I have been there twice, I have spoken to the mayor, I said the fence must go and what happened?
FinnishVoidaan oikeutetusti kysyä, miksei turva-aita sijaitse "vihreällä linjalla", jos sen ainoa tarkoitus on estää itsemurhapommitukset?
It is fair to ask why, if the only point of the barrier is to stop suicide bombers, the barrier is not on the 'green line'?