"aiottu" - Englanninkielinen käännös

FI

"aiottu" englanniksi

FI

aiottu {adjektiivi}

volume_up
aiottu (myös: tarkoitettu)
Sillä ei aiottu ratkaista taikasauvan heilautuksella Zimbabwen tilannetta.
It was also not intended to immediately solve, with a wave of our magic wand, the situation in Zimbabwe.
Olin erittäin järkyttynyt, kun huomasin, että tästä ei aiottu tänään keskustella parlamentissa.
I was very shocked when I discovered that this was not intended to be debated here in Parliament today.
Aiottu toimi on uusi, välttämätön askel Irlannin, euroalueen ja koko Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi.
The action intended is a further, crucial step to safeguard the financial stability of Ireland, the euro area, and the European Union as a whole.

Esimerkkejä "aiottu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPaljon siitä, mitä on aiottu tehdä, mikä on välttämätöntä, jää toteutumatta.
Much of what was planned, and is essential, remains undone.
FinnishSillä ei aiottu ratkaista taikasauvan heilautuksella Zimbabwen tilannetta.
It was also not intended to immediately solve, with a wave of our magic wand, the situation in Zimbabwe.
FinnishOlin erittäin järkyttynyt, kun huomasin, että tästä ei aiottu tänään keskustella parlamentissa.
I was very shocked when I discovered that this was not intended to be debated here in Parliament today.
FinnishEhkä aiottu seurantakeskus voi tehdä jotain tämän asian suhteen.
Perhaps the Monitoring Centre has a role to play here.
FinnishHaluaisimme kuulla, miten ehdokasvaltioiden työmarkkinaosapuolten mukaantulo on aiottu toteuttaa ja missä vaiheessa se tapahtuu.
We would be interested to hear what involvement is foreseen, and at what point, for the social partners from the accession countries.
FinnishJoissain jäsenmaissa on kuitenkin alueita aiottu jättää esittämättä Natura 2000 -alueiksi, koska kohteet sijaitsevat sotilasalueella.
However, some Member States have opted not to propose certain areas as Natura 2000 sites because they lie within military zones.
FinnishAiottu toimi on uusi, välttämätön askel Irlannin, euroalueen ja koko Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi.
The action intended is a further, crucial step to safeguard the financial stability of Ireland, the euro area, and the European Union as a whole.
FinnishKuka kantaa vastuun siitä, että Romanian valtio on käyttänyt rahat, mutta ei sillä tavoin ja siihen tarkoitukseen kuin oli aiottu?
I wonder who bears responsibility for the Romanian state having spent the money, but not in the way and for the purposes for which it was received?
FinnishKyseisen säädöksen pidennyksen on astuttava voimaan hyvin nopeasti, sillä muuten aiottu voimassaoloaika, vuodet 1996 ja 1997, on kokonaan ohi.
The scheme in question must be extended as soon as possible, otherwise the 1996-97 period which it is intended to cover will have elapsed altogether.
FinnishKauhistuin kuullessani tänä iltana, että esitys, joka oli aiottu pitää huhtikuussa Romaniassa, oli peruutettu Kiinan hallituksen painostuksesta.
I was appalled to learn this evening that a planned performance in Romania in April had been cancelled because of pressure from the Chinese Government.
FinnishSen vuoksi niitä on syytä tarkistaa, jotta tasapuoliseksi aiottu sopimus ei lopulta osoittaudu vahingolliseksi eräiden yhteisössä harjoitettavien merkittävien elinkeinojen kannalta.
They must therefore be revised so that an agreement which claims to be balanced does not prejudice important Community sectors.
FinnishArvoisa puhemies, olen yhdessä muiden kollegojen kanssa kiinnittänyt eilen huomionne siihen, että tietojärjestelmään pääsy jäsenten toimistoista on aiottu keskeyttää 13 päiväksi.
Madam President, yesterday myself and other Members drew your attention to the suspension of the computer service in the Members' offices, which is anticipated to last for thirteen days.
FinnishTiistaina on aiottu käydä tärkeä keskustelu, ja puheenjohtajakokous on päättänyt lisätä esityslistalle komission julkilausuman Marokon kalastussopimuksesta ilman päätöslauselmaa.
A major debate has been scheduled for that day and the Conference of Presidents has decided to include a Commission statement on the Fisheries Agreement with Morocco without a resolution.