"ainoa" - Englanninkielinen käännös

FI

"ainoa" englanniksi

FI

ainoa {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
ainoa (myös: ainut, ainutlaatuinen)
Tässä on tämän parlamentin ainoa mahdollisuus, ainoa mahti ja ainoa vastuu.
That is the only opportunity, the only power and the only duty this House has.
Se on ainoa toimija ja jäsenvaltioiden ainoa edustaja.
It is the only player and the only representative of the Member States.
Office 365 on ainoa täysin Microsoft Officen kanssa yhteensopiva verkkopalvelu
Office 365 is the only web-based service fully compatible with Microsoft Office
ainoa (myös: naimaton, leski)
Sisämarkkinat näyttävät olevan Euroopan unionin ainoa perusta.
The sole foundation of this European Union appears to be the internal market.
Ainoa tällä alalla voimassa oleva direktiivi takaa vain väliaikaisen suojan.
The sole directive covering this area affords only temporary protection.
Tätä ei pidä tärkeänä maailma, jossa rahan hankkiminen on ainoa päämäärä.
A world where making money is the sole objective will not see this as a priority.
ainoa (myös: yksinäinen, yksi)
Valitettavasti tämä tapaus ei ollut ainoa laatuaan.
Unfortunately, this is not a lone incident.
Olin kaksi ja puoli vuotta sitten tässä salissa ainoa, joka kysyi pääjohtaja Trichet'ltä tästä erityisongelmasta.
I was a lone voice in this Chamber for two and half years questioning Mr Trichet on this particular difficulty.
2. "lapsesta"
ainoa

Esimerkkejä "ainoa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAinoa Euroopan maa, joka jatkaa kuolemanrangaistuksen käyttöä, on Valko-Venäjä.
The only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
FinnishJoskus se on kuitenkin ainoa väline, jonka avulla epätasa-arvoa voidaan parantaa.
But they are sometimes the only vehicle by which inequalities can be ameliorated.
FinnishVaihtoehtoja on, ja ainoa keino niiden käyttöön ottamiseksi on asettaa kielto.
There are alternatives and the only way we will achieve them is to impose a ban.
Finnish9:50 Olin erehtynyt luulemaan, että olin ainoa ja yksin tällaisessa tilanteessa.
9:50 I was mistaken in thinking that I was unique and alone in this situation.
FinnishSe on tällä hetkellä myös ainoa elin, johon Valko-Venäjän oppositio osallistuu.
It is also currently the only body in which the Belarus opposition is involved.
FinnishAlun perin perinteiset omat varat olivat ainoa todella eurooppalainen oma vara.
The original traditional own resources was the one truly European own resource.
FinnishTämä on ainoa tapa, joilla voimme saada aikaan todella tehokkaat sisämarkkinat.
This is the only way of enabling us to have a really effective internal market.
FinnishTämä on ainoa tapa säilyttää eurooppalainen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden malli.
This is the only way to keep our model, our European model of social cohesion.
FinnishTurvallisuus on äitiydessä tärkeää, mutta taloudellinen turva ei ole ainoa asia.
Security is important in motherhood but financial security is not the whole story.
FinnishKroatian liittyminen näyttää olevan tällä hetkellä laajentumisen ainoa painopiste.
The accession of Croatia seems to be the only priority in that regard at present.
FinnishSilloin huomataan, että yhteisöä koskeva menetelmä on ainoa kulkukelpoinen tie.
It will then transpire that the Community method is the only viable route to take.
FinnishLaivastopolitiikka on hyvin tärkeä poliittinen väline, mutta ei kuitenkaan ainoa.
Fleet policy is an important political instrument, but it is not the only one.
FinnishNäyttää siltä, että ainoa asia, jonka hallitus noteeraa, on sakoilla uhkaaminen.
It seems the only thing they are willing to listen to is the threat of fines.
FinnishVauvavapaa on kutakuinkin ainoa asia, jota tässä mietinnössä ei ole käsitelty.
Baby leave is just about the only thing that has not been covered in this report.
FinnishTämä on ainoa mukautustoimi, joka meidän on tehtävä vakaus- ja kasvusopimukseen.
That is the only adjustment we need to make to the Stability and Growth Pact.
FinnishOffice 365 on ainoa täysin Microsoft Officen kanssa yhteensopiva verkkopalvelu
Office 365 is the only web-based service fully compatible with Microsoft Office
FinnishVäylä on meille elintärkeä, ja se on ainoa, joka ei ole Kremlin valvonnan alainen.
That corridor is vital for us and is the only one not under the Kremlin's control.
FinnishAinoa ongelma oli, miten ne saisi kotiin tullin läpi, joten en ostanut niitä!
The only problem was how to get them home through customs, so I did not buy them!
FinnishTähän mennessä ainoa tehokas menetelmä sääskien tappamiseksi on DDT:n käyttö.
To date the only effective method of killing the mosquito is by the use of DDT.
FinnishLakot näitä järjettömyyksiä vastaan ovat ainoa ase, joka ihmisille on jäänyt.
Strikes against this unreasonableness are the only weapon the people have left.