"ainakaan" - Englanninkielinen käännös

FI

"ainakaan" englanniksi

EN
FI

ainakaan {adverbi}

volume_up
Ainakaan kukaan parlamentin jäsenistä ei halua painaa väärennettyä rahaa.
No one - not in this House anyway - wants to print money.
Eurooppalainen elämäntapa ei ole vaarassa, eikä se ainakaan ole teidän vastuullanne.
It is not your responsibility anyway.
Anyway, hardly confidence inspiring.

Esimerkkejä "ainakaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTällainen syyllistäminen ei ainakaan edistä rakentavien ratkaisujen löytymistä.
A blame game of this kind will do nothing to bring about constructive solutions.
FinnishViimeisten kuukausien tapahtumat eivät ainakaan lisää optimismia tässä asiassa.
The events of recent months are not exactly cause for optimism in this regard.
FinnishKreikassa on tilanne, jossa kukaan ei luota kehenkään, ei ainakaan hallitukseen.
As things stand in Greece, nobody trusts anyone, least of all the government.
FinnishEi ainakaan Yhdistynyt kuningaskunta, sillä se pitää tiukasti kiinni hyvityksistään.
Certainly not Great Britain, for that country is firmly holding onto its rebate.
FinnishAinakaan ei pitäisi kyseenalaistaa 12 meripeninkulman poikkeuksen pysyvyyttä!
At least the permanent nature of 12 miles should not now be called into question!
FinnishEurooppalainen elämäntapa ei ole vaarassa, eikä se ainakaan ole teidän vastuullanne.
The European way of life is not in danger. It is not your responsibility anyway.
FinnishMe emme ainakaan halua, että tuomioistuin määrittelee työntekijöiden oikeudet.
We, for our part, do not want employees’ rights to be determined by the Court.
FinnishTällä hetkellä tilanne ei ole ainakaan taloudelliselta kannalta vielä sellainen.
In economic terms at least, our finding is that this is not yet altogether the case.
FinnishMetsien hävittämistä ei voi torjua metsittämistoimilla ainakaan lyhyellä aikavälillä.
Deforestation cannot be averted by new planting, at least not in the short term.
FinnishNeuvostolle ei kuitenkaan ainakaan tietääkseni ole esitetty tällaista pyyntöä.
But the Council has not received any such proposals, at least not as far as I know.
FinnishHaluamme talousarvion, jota toivottavasti kasvatetaan eikä ainakaan pienennetä.
We want a budget which hopefully is increased and definitely not reduced.
FinnishEli jos on syyllistytty vaalivilppiin, ainakaan presidentti ei siitä ole hyötynyt.
So, if there had been any fraud, it certainly was not to the benefit of the president.
FinnishVoitte varmasti kuvitella, etten ainakaan minä vastusta näitä ajatuksia.
I am sure you can imagine that it will not be I who disagrees with these ideas.
FinnishSe ei ole ainakaan juuttunut parlamenttiin, sillä meillä ei ole sananvaltaa asiassa.
It is not stuck in this Parliament, that is for sure. We have no say over the matter.
FinnishTämä voi pitää paikkansa joissakin valtioissa, mutta ei ainakaan Saksassa.
That may be true in certain countries, but in Germany it is certainly not the case.
FinnishToivon, ettei hän enää ole komission tai ainakaan PO XXIV: n palveluksessa.
I hope he or she is no longer with the Commission, certainly not in DG XXIV.
FinnishMinun täytyy myöntää, etten minä ainakaan tiedä. Ehkäpä muilla on enemmän tietoa.
I have to admit that I do not know: perhaps others are better informed.
FinnishEi ainakaan lakien säätämisen vuoksi, koska sitä teemme muutenkin aivan tarpeeksi.
Not for the sake of legislating, because we do more than enough of that.
FinnishSe ei muuten maksa mitään, siihen ei ainakaan tarvita ylimääräistä lainaa.
Besides, it does not cost anything, or at least no extra loans are required.
FinnishTämä on ylemmän tason luokkasota, johon me emme ainakaan halua osallistua.
This is a class war from above, which we at least do not want to be part of.