"aina välillä" - Englanninkielinen käännös

FI

"aina välillä" englanniksi

FI

aina välillä {adverbi}

volume_up
aina välillä
Pyydän anteeksi, että aina välillä vaikutan myönteiseltä.
I apologise for appearing positive every now and then.
aina välillä

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "aina välillä" englanniksi

välillä adverbi
välillä prepositio
English
aina adverbi
aina kun adverbi
English
kulkea jnk välillä verbi
English
valita jkn välillä verbi
Skyllan ja Kharybdiksen välillä
aina voi oppia jotakin uutta
kuten aina adverbi
English
kaksin aina kaunihimpi
varmuus on aina paras
kyllä sika syitä löytää, välillä on maa jäässä, välillä kärsä kipeä
ruoho on aina vihreämpää aidan toisella puolella

Esimerkkejä "aina välillä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMeidän mielestämme vakauden ja uudistuksen välillä tulisi aina olla tasapaino.
From our point of view there must always be a balance between stability and reform.
FinnishHumanitaarisen avun ja poliittisen ulottuvuuden välillä on aina tehtävä vaikea valinta.
There is always a dilemma between humanitarian aid and the political dimension.
FinnishOhjelman ja ohjelmaa toteuttavien henkilöiden välillä on aina yhteys.
There is always a link between a programme and the personalities who implement it.
FinnishToimielinten välillä aina voimassa ollutta herrasmiessopimusta on rikottu.
The gentlemen’s agreement that has always existed within the institutions has been violated.
FinnishVaikka rouva Fontainella onkin siinä aina välillä ongelmia, hän on saanut jo kauan sitten anteeksi!
And even if Mrs Fontaine does not always manage it, I have long since forgiven her!
FinnishTavoitteiden saavuttamisen ja menettelytapojen noudattamisen välillä on aina oltava tasapaino.
You always have to strike a balance between achieving objectives and following procedures.
FinnishMeidän ja Yhdysvaltojen välillä tulee aina olemaan erimielisyyksiä.
There will always be disagreements between us and the United States.
FinnishMutta te annoitte aina välillä yksittäisiä äänestystuloksia.
But in the meantime you keep announcing the results of the ballots.
FinnishTiedämme toki, että jonkin tietyn maan eri politiikkojen välillä tulee aina olemaan ristiriitoja.
We obviously know that, even within any one country, there are always contradictions between various policies.
FinnishPyydän anteeksi, että aina välillä vaikutan myönteiseltä.
I apologise for appearing positive every now and then.
FinnishEU:n asetusten ja direktiivien sekä niiden paikallisten muotojen välillä on aina kilpailua.
There will always be competition between European regulations and directives and the form that these take at local level.
FinnishNäiden kahden valuutan välillä on aina liikettä.
There will always be movements between the two currencies.
FinnishRyhmittymien välillä vallitsee aina kilpailutilanne.
There is always a vying between these two groups.
FinnishKomissio on aina tukenut vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten välillä, ja siksi se pitää tätä aloitetta myönteisenä.
The Commission has always supported dialogue between the social partners and it has therefore welcomed this initiative.
FinnishHyvät sopimukset osapuolten välillä tuottavat aina voittajia.
Sport and the EU must not be allowed to drift any further apart, and good agreements will always make both sides the winners.
FinnishNaiskaupan taustalla ovat aina miesten ja naisten välillä vallitseva epäsuhta vallan ja toimeentulon jakamisessa.
The root of evil in the trafficking of women originates, after all, in the unequal balance in power and wealth between men and women.
FinnishMare nostrumiksi 2000 vuotta sitten kutsuttuun Välimereen rajoittuvien valtioiden välillä on aina ollut vaikeuksia ja ongelmia.
There have always been difficulties and problems for the states bordering the mare nostrum, as it was called 2000 years ago.
FinnishSe unohdetaan aina välillä.
FinnishOlen samaa mieltä siitä, mitä komissio on sanonut, että vastuu politiikan tekijöiden ja sen valvojien välillä on aina jaettava.
I agree with what the Commission said, that there must always be a division of responsibilities between the policymakers and the policy monitors.
FinnishSe ei tietenkään tule kysymykseenkään; parlamentin ja toimielimien välillä on aina ollut käytäntönä, ettei elokuuta oteta huomioon määräaikoja asetettaessa.
It has always been the rule in Parliament and the other institutions that August is excluded from the timetables set.