"aikuisten" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikuisten" englanniksi

EN
FI

aikuisten {adjektiivi}

volume_up
aikuisten
Nykyisin papin lisäksi kaikkien aikuisten olisi opiskeltava aikuisvuosinaan.
In these days not only the priest, but all adults should learn during their adult years.
Aikuisten tupakankulutuksen taso on Ruotsissa 19 prosenttia.
Sweden's rate of adult tobacco consumption is 19%.
Aikuisten kantasoluja koskevan tutkimuksen osalta on saavutettu lupaavaa ja maininnan arvoista edistystä.
Adult stem cells are a promising development, worthy of mention.

Esimerkkejä "aikuisten"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLapsisotilaita käytetään runsain mitoin väärin aikuisten pahoihin tarkoituksiin.
Child soldiers are abused on a large scale to pander to the malafide interests of adults.
FinnishKaikkia vaaroja ei kuitenkaan voida estää pelkällä aikuisten suorittamalla valvonnalla.
However, the kind of adult supervision that can prevent all dangers does not exist.
FinnishMe varmistamme alaikäisten ja nuorten aikuisten suojelun useilla alueilla.
We ensure the protection of minors and young adults in many different ways.
FinnishAikuisten ja sikiön kantasolujen tutkimusta olisi kuitenkin painotettava.
Research on adult and foetal stem cells should, however, be given priority.
FinnishNykyisin papin lisäksi kaikkien aikuisten olisi opiskeltava aikuisvuosinaan.
In these days not only the priest, but all adults should learn during their adult years.
FinnishAikuisten on liitettävä oppiminen osaamiseensa, kokemuksiinsa ja kulttuuritaustaansa.
Adults need to connect learning to their knowledge, experience and cultural background.
FinnishTutkimuksen nykyvaiheessa ainoastaan aikuisten kantasoluja käyttävä tutkimus antaa toiveita.
In the present state of research, only the use of adult stem cells offers hope.
FinnishTällä seurannalla on saatava tietoja sekä aikuisten että lasten makeutusaineiden saannista.
This monitoring has to provide data on intake both by adults and by children.
FinnishOlen muuten sitä mieltä, että ei vain lasten vaan myös aikuisten pitäisi juoda enemmän maitoa.
In fact, I think that not only children but adults too should drink more milk.
FinnishTuona päivänä syytetty kuuli ihmisten rukoilevan henkensä puolesta ja aikuisten miesten itkevän.
That day, the accused heard people pleading for their lives and grown men crying.
FinnishSama tuloshan voidaan saavuttaa käyttämällä aikuisten kantasoluja.
We have the alternative of using human stem cells to achieve the same result.
FinnishJos tämä tapahtuu aikuisten kesken, se ei ole rangaistavaa. Minusta se on inhottavaa.
When this takes place among adults it is not a criminal offence.
FinnishKuumeen laskiessa he voivat levätä ja liittyä jälleen aikuisten seuraan.
When the fever subsides, they may rest and rejoin the grown-ups.
FinnishItse asiassa HIV-tartuntojen yleisyys on 1,3 prosenttia aikuisten kohdalla.
In fact, the HIV prevalence rate is 1.3 percent among adults.
FinnishJokainen teini-ikäisen suorittama rikos on tulosta aikuisten opetusjärjestelmän epäonnistumisesta.
Every crime perpetrated by a teenager is the result of an educational failure by adults.
FinnishKun lapset tekevät työtä, halpaa työvoimaa on liian paljon tarjolla ja aikuisten palkat pysyvät alhaalla.
With children working, there is too much cheap labour and adult wages remain low.
FinnishNäiden lasten ja aikuisten huomiotta jättäminen on selkeästi syrjintää.
To ignore these children and adults is clearly discrimination.
FinnishOnkin ihme ja mielestäni Jumalan siunaus, että on löytynyt myös aikuisten kantasoluja.
Hence it is a miracle, and I see it as a blessing from God, that adult stem cells have been discovered.
FinnishSuuremmilta lapsilta on lisäksi kiellettävä aikuisten turvavöiden käyttö.
It must no longer be permissible for larger children to be secured using the belt intended for adults.
FinnishTämä on tarpeen, sillä aikuisten osallistuminen elinikäiseen oppimiseen ei näytä olevan kunnossa.
This is necessary as adult participation in lifelong learning does not appear to be on track.