"aikuiset" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikuiset" englanniksi

EN
FI

aikuiset {monikko}

volume_up
aikuiset
Aikuiset ovat vastuussa terveellisten ruokatapojen opettamisesta lapsille.
Adults are responsible for drumming sensible eating habits into children.
Aikuiset eivät osallistu riittävästi elinikäisen oppimisen ohjelmiin.
Adults are not participating satisfactorily in lifelong learning programmes.
Lapset ja aikuiset nälkiintyvät keskellä Euroopan unionia.
Children and adults alike are starving in the centre of the European Union.

Esimerkkejä "aikuiset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMutta ruusuisessa totuudessa, että lapset ovat parempia kuin aikuiset, on ongelma.
But there's a problem with this rosy picture of kids being so much better than adults.
FinnishLapset myös tarvitsevat näitä yleismaailmallisia arvoja enemmän kuin aikuiset.
And children have greater need of these universal values than adults do.
FinnishLRA saartaa eteläisiä sudanilaiskyliä, joissa se tappaa aikuiset ja ottaa lapset.
The LRA lay siege to southern Sudanese villages: killing the adults, taking the children.
FinnishIlman luovaa toimintaa lapset ja aikuiset eivät saa tarpeeksi liikuntaa.
Without creative activities, children and adults do not get enough exercise.
FinnishAikuiset ovat vastuussa terveellisten ruokatapojen opettamisesta lapsille.
Adults are responsible for drumming sensible eating habits into children.
FinnishAikuiset eivät osallistu riittävästi elinikäisen oppimisen ohjelmiin.
Adults are not participating satisfactorily in lifelong learning programmes.
FinnishLisäksi lapset ovat valmiita niin vaarallisiin toimiin, että aikuiset kieltäytyisivät niistä.
Furthermore, children are prepared to take risks that adults would refuse to.
Finnish4:36 Sääntöjen luomistakin pahempaa on se että aikuiset aliarvioivat lapsia.
4:36 Now, what's even worse than restriction is that adults often underestimate kids abilities.
FinnishSuhteet voivat olla millaisia tahansa, jos aikuiset pitävät niitä hyväksyttävinä.
Relationships may be of whatever kind they deem appropriate.
FinnishMonet aikuiset ovat melko vastahakoisia osallistumaan roolipeliin.
But you know, many adults are pretty reluctant to engage with role-play.
FinnishJa juuri niin käy joka kerta, kun aikuiset tekevät tämän.
And that’s exactly what happens every time, every time you do this with adults.
FinnishLisäksi on varmistettava, että vammaiset lapset ja aikuiset pääsevät helposti urheilupaikkoihin.
We must also ensure that disabled children and adults have access to sporting facilities.
FinnishKuinka aikuiset ihmiset voivat kohdella rikollisina lapsia, jotka eivät ole edes murrosiässä?
How can adult human beings treat children as criminals before they have even reached puberty?
FinnishNuoret, meidän lapsemme, ovat usein paljon perehtyneempiä tähän tekniikkaan kuin aikuiset.
Young people, our children, are often much more familiar with these technologies than adults are.
FinnishLapset ja aikuiset nälkiintyvät keskellä Euroopan unionia.
Children and adults alike are starving in the centre of the European Union.
FinnishOn hälyttävää, että aikuiset naiset kuuluvat vielä vuonna 2006 "väkivallalle alttiiden ihmisten" ryhmään.
It is alarming that in 2006 adult women still come into the ‘vulnerable people' category.
FinnishTilanne on kuin aikuiset aloittaisivat toisen lapsuuden.
This can only be described as adults entering a second childhood.
FinnishYksi keskeinen näkökanta on, että nuoretkin aikuiset ovat aikuisia mutta he ovat aikuisia eri tavalla.
One basic view is that young adults are no different to adults, but they are adults in a different way.
FinnishEhdotuksissa ei koroteta simpukoiden syömisen turvallisuustasoa, olipa sitten kyseessä aikuiset tai lapset.
The proposals will not increase the safety level of eating shellfish for either children or adults.
FinnishUhriksi joutuneet lapset joutuvat koko ikänsä muistamaan, mitä aikuiset ovat heille tehneet.
The children concerned will suffer for the rest of their lives as a result of the harm inflicted on them by adults.