"aikuinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikuinen" englanniksi

EN
FI

aikuinen {substantiivi}

volume_up
aikuinen
Aikuinen saattaisi tämän vielä ymmärtää, mutta lapsi ei.
An adult might understand this, but a child does not.
   Arvoisa puhemies, lapsi ei ole pieni aikuinen.
   Mr President, a child is not a small adult.
Liian harva aikuinen osallistuu koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.
Too few adults participate in education and vocational training.
aikuinen
Parlamentin pitäisi käyttäytyä vastuunalaisesti, kuten aikuinen lainsäätäjä eikä kuten pahantuulinen lapsi.
Parliament should behave responsibly as a grown-up legislator, not as a petulant child.

Esimerkkejä "aikuinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKukaan ei ole aikuinen 16-vuotiaana, sen enempää näissä kuin muissakaan tapauksissa.
No one is grown up at the age of 16, either in these or in other cases.
Finnish1:51 Miksi aikuinen mies esiintyisi teille pelkät kehykset päässään?
1:51 Now why would a grown man appear before you wearing empty frames on his face?
FinnishLiian moni aikuinen, jolla on alhainen koulutustaso, on vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta.
Too many adults with low education levels risk being excluded from the labour market.
FinnishLiian harva aikuinen osallistuu koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.
Too few adults participate in education and vocational training.
FinnishParlamentin pitäisi käyttäytyä vastuunalaisesti, kuten aikuinen lainsäätäjä eikä kuten pahantuulinen lapsi.
Parliament should behave responsibly as a grown-up legislator, not as a petulant child.
FinnishUskoakseni ei tarvitse olla lääkäri ymmärtääkseen, ettei lapsi ole vain aikuinen pienoiskoossa.
I believe that it does not require medical education to understand that a child is not just a miniature adult.
FinnishAikuinen saattaisi tämän vielä ymmärtää, mutta lapsi ei.
An adult might understand this, but a child does not.
FinnishUhri voi olla nainen tai mies, lapsi tai aikuinen.
Finnish   Arvoisa puhemies, lapsi ei ole pieni aikuinen.
Finnish1:16 Kun olin lapsi, halusin olla aikuinen mies.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, aikuinen tai alaikäinen - kuolemanrangaistus on aihe, jolle meidän pitäisi uhrata paljon aikaa.
(PL) Mr President, adult or juvenile - capital punishment is a subject to which we ought to devote a lot of time.
FinnishHän kertoi minulle: "Tiesitkös Margaret, minulla oli aina tapana sanoa, etten tiedä mitä haluan tehdä, kun olen aikuinen.
And she said to me, she said, "You know, Margaret, I always used to say I didn't know what I wanted to be when I grow up.
FinnishSamaan aikaan takana on aikuinen, joka kirjoittaa tämän muistiin, suhtautuu siihen vakavasti, mikä räjäyttää heidän tajuntansa.
So, meanwhile, there's an adult in the back typing this up, taking it completely seriously, which blows their mind.
FinnishNiiden maiden pitäisi ajatella, että El Niño, joka tarkoittaa pientä poikaa, on kohta aikuinen ja että asiat vain pahenevat entisestään.
Let those countries remember that El Niño will have grown up before too long, and that the situation will only get worse.
FinnishMielestäni tärkein painopiste on lapsi, koska lapsi on alku, aikuinen on vain saman lapsen kasvun tulosta.
In my opinion, the most important priority is the child, as he/she is the beginning, and an adult is only the consequence of the upbringing of that child.
FinnishAikuinen hylje syö nimittäin joka päivä valtavan määrän kalaa, ja siksi joillakin alueilla on jatkettava hylkeiden metsästystä kalastuksen kestävyyden turvaamiseksi.
Therefore, there will remain the need for seals to be hunted to ensure the sustainability of fisheries in some area.
FinnishUskon, että aikuinen ihminen arvostaa järkeen pohjautuvia perusteluita, ja sivistynyt aikuinen tietää, milloin perustelut ovat oikeudenmukaisia.
I believe that when we become adults, we appreciate rational arguments, and if we have been well educated, we recognise when rational arguments are fair.
FinnishTärkeää on se, miten jokainen ihminen ottaa vastuuta toimistaan ja ajaa kuin aikuinen ihminen, joka on tietoinen velvollisuuksistaan yhteiskunnassa kokonaisuudessaan.
What is important is how each person takes responsibility for his actions and drives in such a way as to behave as a mature person who is conscious of his obligations within society as a whole.
FinnishUkraina ei ole pikkulapsi, se on lujasti itseensä luottava, merkittävä ja aikuinen maa, ja uskoakseni voimme aivan hyvin edellyttää, että se myös käyttäytyy aikuisen tavoin.
Ukraine is not a small child, it is a thoroughly self-confident, important and adult country, and I believe that we can very well demand of this country that it should also behave like an adult.