"aikeissa" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikeissa" englanniksi

EN
FI

aikeissa {prepositio}

volume_up
aikeissa (myös: lähes, melkein, ympäri)
Komissio on aikeissa käynnistää asiassa vaikutustenarvioinnin.
The Commission is about to launch an impact assessment study on the issue.
   Olin itse asiassa juuri aikeissa ilmoittaa asiasta.
   I was actually just about to make an announcement to that effect.
Olimme juuri aikeissa aloittaa keskustelun aiheesta herra Liikasen kanssa.
We are just about to begin a debate on the matter with Mr Liikanen.

Esimerkkejä "aikeissa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPidättelemme nimittäin samalla hyvissä aikeissa olevia satoja tuhansia ihmisiä.
However, we are holding back hundreds of thousands of those who have good intentions.
FinnishOnko hän aikeissa matkustaa vai viihdyttääkö hän silloin joitakin arvovaltaisia vieraita?
Does he have some travel plans or is he entertaining some distinguished visitors?
FinnishVäliarviointi toi meille monia muutoksia, ja olemme aikeissa käynnistää vielä useampia.
The mid-term review brought us many changes, and we are about to embark on even more.
FinnishToisaalta olemme aikeissa hävittää sokeriviljelyn, joka on yksi elinkelpoinen vaihtoehto.
On the other hand sugar - one of the viable alternatives - is being made to disappear.
FinnishArvoisa rouva puhemies, saanen ilmoittaa, että olin aikeissa osallistua tuohon äänestykseen.
Madam President, I wished to indicate that I was going to participate in that vote.
FinnishVasta äskettäin kuulin, että komissio on aikeissa perustaa tarkastuksen ohjausryhmän.
I have just heard now that an audit progress board is going to be set up by the Commission.
FinnishKroatian kansa on tuohtunut tästä viivästyksestä ja on nyt aikeissa kääntää selkänsä EU:lle.
Indignant about this delay, Croatian public opinion is now turning its back on the EU.
Finnish(FR) Tämä sopii hyvin, hyvä Cristian Dimitrescu, sillä olin itse aikeissa ehdottaa samaa.
That is absolutely fine, Mr Dimitrescu, since that is exactly what I was going to suggest.
FinnishOlimme juuri aikeissa aloittaa keskustelun aiheesta herra Liikasen kanssa.
We are just about to begin a debate on the matter with Mr Liikanen.
FinnishEurooppa ei tarvitse tällaista järjestelmää, ja kuitenkin olemme aikeissa maksaa siitä.
Europe does not need this system, yet we are going to pay for it.
FinnishKomissio on aikeissa käynnistää asiassa vaikutustenarvioinnin.
The Commission is about to launch an impact assessment study on the issue.
FinnishVoimme olla varmoja siitä, että Kanariansaarille saapuvat ihmiset eivät ole aikeissa jäädä sinne.
Let there be no doubt, the people who come to the Canaries are not coming to stay there.
FinnishJos Eurooppa on aikeissa kasvaa, ja täytyyhän sen, sen pitää tehdä niin uusien instituutioiden kanssa.
If Europe is to grow, and it must, then it must do so with new institutions.
FinnishMonet EU:n jäsenvaltiot ovat nyt hyväksyneet tällaisia lakeja, ja monet ovat aikeissa tehdä niin.
Many EU Member States have now adopted such laws, and several are on the way to doing so.
FinnishOlin itse asiassa sekaantumassa prosessiin hyvissä aikeissa.
I was actually interfering with the process with lots of good intentions.
FinnishArvoisa puhemies, olemme aikeissa keskustella eräästä ihmeellisestä asiasta, nimittäin sirkuksesta.
Mr President, we are about to discuss something wonderful – the circus.
FinnishOnko komissio aikeissa tutkia ehdotettua lipunmyyntiä.
Does the Commission have plans to investigate the proposed ticket sales operation?
FinnishNe olivat aikeissa tehdä Espanjaa vastaan terroristi-iskun, jossa oli tarkoitus käyttää räjähteitä.
They were going to launch terrorist attacks in Spain using explosives.
FinnishKomissio on aikeissa aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian.
The Commission will now be opening negotiations as soon as possible.
FinnishArvoisa puhemies, päätöslauselmassa, jonka parlamentti on aikeissa hyväksyä, suuntaudutaan taaksepäin.
Mr President, the resolution Parliament is now on the way towards adopting is backward-looking.