"aikeet" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikeet" englanniksi

FI

aikeet {monikko}

volume_up
aikeet (myös: aikomukset)
Aikeet eivät toki aina saa jäädä vain hyväksi tarkoitukseksi.
Indeed, the intentions should not remain merely good intentions.
Vai rajoittuvatko nämä pohjimmiltaan terveet aikeet lähinnä sosiaalialan direktiiveihin?
Or is the focus in respect of these inherently sound intentions on the social directives?
Ymmärrämme tällä tarkistuksella ilmaistut aikeet.
We understand the intentions that have been expressed in this amendment.

Esimerkkejä "aikeet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOnpa loistavat aikeet ja hienot tavoitteet, ja miten hieno komission mietintö!
What a good aim, what fine proposals, what an important Commission report!
FinnishUskomme, että jäsenvaltiot ottavat asianmukaisesti huomioon nämä aikeet.
We believe that the Member States will duly take into consideration these intentions.
FinnishHyvät aikeet ovat toki hyödyksi, mutta tehokkuus on vielä tärkeämpää.
It is very useful to have good intentions, but it is more important to be effective.
FinnishVai rajoittuvatko nämä pohjimmiltaan terveet aikeet lähinnä sosiaalialan direktiiveihin?
Or is the focus in respect of these inherently sound intentions on the social directives?
FinnishEhkei se, mitä se teki, ollut kovin tyylikästä, mutta eivätkö sen aikeet ole rehelliset?
It may be that the way they have done it was inelegant, but is their intention not honest?
FinnishLuisuminen demokratian ulkopuolelle voi alkaa, vaikka päättäjillä olisikin hyvät aikeet.
The slide away from democracy can start with the best of intentions.
FinnishIkävä kyllä konkreettisissa ehdotuksissa nämä hyvät aikeet tehdään kuitenkin tyhjiksi.
However, these good intentions are contradicted by the proposals that have actually been made.
FinnishKööpenhamina on saanut meidät käsittämään, että hyvät aikeet eivät riitä.
Copenhagen has made us realise that good intentions are not enough.
FinnishAikeet ja lähestymistapa ovat hyvät, mutta tämä ei tietenkään millään tavoin takaa tuloksia.
The intentions and approach are good, but, of course, results are by no means guaranteed.
FinnishAina kun jotakin on todella tapahtumassa, EU:n hyvät aikeet tuntuvat haihtuvan ilmaan.
Whenever something is really about to happen, the EU’s good intentions often all but evaporate.
FinnishEnsisijaisena tavoitteenamme on ilmaista Euroopan unionin aikeet selvästi ja tehdä niistä näkyviä.
Our priority is to make the European Union’s intentions clear and visible.
FinnishSanat ja hyvää tarkoittavat aikeet ovat hyvä alku, mutta politiikan on oltava paljon muutakin.
Words and good intentions are all well and good, but the policy must be much more than this.
FinnishMäärittelemänne hyvät aikeet joutuvat vielä koetukselle.
Yet the good intentions you have professed to hold will be put to a number of tests.
FinnishTäytäntöönpanoa koskevat aikeet on ilmaistava selkeästi.
What matters is that it be made clear there how we envisage transposition.
FinnishOn aika toteuttaa hyvää tarkoittavat aikeet käytännössä.
It is time to translate the well meaning objectives into concrete action.
FinnishKukaan meistä ei tee niin, ellemme ole varmoja, että Iranin aikeet ovat yksinomaan rauhanomaiset.
But none of us will do so unless we are certain that Iran's intentions are exclusively peaceful.
FinnishAikeet eivät toki aina saa jäädä vain hyväksi tarkoitukseksi.
Indeed, the intentions should not remain merely good intentions.
FinnishSerbialla on vakaat ja todelliset aikeet liittyä Euroopan unioniin.
Serbia has firm and tangible prospects of joining Europe.
FinnishYmmärrämme tällä tarkistuksella ilmaistut aikeet.
We understand the intentions that have been expressed in this amendment.
FinnishJotta aikeet ja teot saataisiin tasapainoon, minusta vaikuttaa siltä, että kolmen edellytyksen olisi täytyttävä.
I think there are three essential conditions if actions are to measure up to intentions.