"aikaväli" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikaväli" englanniksi

EN
FI

aikaväli {substantiivi}

volume_up
aikaväli (myös: jänneväli, vaaksa)
Jotkut jäsenet kysyivät, miksi aikaväli ei ohjelman osalta ole pitempi.
Some Members asked why, so far as the programme is concerned, the time span is not longer.
Tiedän, että aikaväli on lyhyt, mutta aloite on erittäin tärkeä sekä periaatteessa että käytännössä.
I know it is a short time span but it is a very important initiative both in principle and in effect.
Tilanne Afrikassa taloudellisen kehityksen, turvallisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin aloilla on sellainen, että sen ratkaisemisen aikaväli voi olla vain pitkä.
The situation in Africa in the fields of economic development, security and peoples' welfare are of such dimensions that the time span for their resolution can only be long-term.
aikaväli
Valitse Säilytä tallennettuja versioita -kohdan vierestä avattava luettelo ja valitse aikaväli.
Next to Keep saved versions, tap or click the drop-down list, and choose a time interval.
Valitse Tallenna tiedostojen kopioita -kohdan vierestä avattava luettelo ja valitse aikaväli.
Next to Save copies of files, tap or click the drop-down list, and choose a time interval.

Esimerkkejä "aikaväli"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKyseessä on kehityskulku, jolle on ehdottomasti varattava pitkä aikaväli.
This is a process which will inevitably have to be carried out in the long term.
FinnishNyt ehdotettu aikaväli, kaksi tai kolme vuotta, on aivan liian pitkä.
The time-frame currently being proposed, two or three years, is far too long.
FinnishMeillä on oltava aikaväli, jolla asiat pidetään realistisina ja kustannuksiltaan edullisina.
We must have a timeframe in which things are kept realistic and affordable.
FinnishJotkut jäsenet kysyivät, miksi aikaväli ei ohjelman osalta ole pitempi.
Some Members asked why, so far as the programme is concerned, the time span is not longer.
FinnishValitse Tallenna tiedostojen kopioita -kohdan vierestä avattava luettelo ja valitse aikaväli.
Next to Save copies of files, tap or click the drop-down list, and choose a time interval.
FinnishAikaväli on suurin piirtein viisi vuotta, joten hyväksymme sen.
The period will be more or less five years so we will go along with that.
FinnishValitse Säilytä tallennettuja versioita -kohdan vierestä avattava luettelo ja valitse aikaväli.
Next to Keep saved versions, tap or click the drop-down list, and choose a time interval.
FinnishKysyisin komission jäseneltä hänen vastaukseensa liittyen, mitä tarkoittaa keskipitkä aikaväli?
Could I ask the Commissioner, in relation to his reply, what would constitute the medium term?
FinnishOn totta, että päätösten aikaväli on vuosi, mutta niiden välillä on tiivis looginen yhteys.
It is true that they are separated by a year but, in terms of reasoning, they are very closely related.
FinnishTiedän, että aikaväli on lyhyt, mutta aloite on erittäin tärkeä sekä periaatteessa että käytännössä.
I know it is a short time span but it is a very important initiative both in principle and in effect.
FinnishMielestäni epäonnistumme siinä kokonaisuudessaan, koska se ei toimi ja valittu aikaväli on aivan liian lyhyt.
I believe that on the whole we will fail in that, because it will not work and the perspective taken is far too short-term.
FinnishToiseksi pitkä aikaväli.
On the other hand, there is a more long-term approach.
FinnishLisäksi on huomioitava keskipitkä ja pitkä aikaväli; toimenpiteillä on voitava palauttaa rahoitusmarkkinoiden vakaus ja kestävyys.
Then there is the medium and longer term: the measures needed to bring stability and sustainability back into financial markets.
FinnishAikaväli on hyvin pitkä.
FinnishMeidän ei ole myöskään syytä puhua asteittaisesta purkamisesta ja ratkaisusta pitkällä aikavälillä, koska tämä aikaväli on kauan sitten päättynyt.
We should therefore not speak in terms of a gradual cutback and long term solutions, because this period has long since elapsed.
FinnishKomission tarkoituksena on esittää Euroopan parlamentille vuoden 2000 aikana Stop-ohjelman uusi laillinen perusta, jonka on tarkoitus kattaa aikaväli 20011005.
The Commission intends in the course of 2000 to present the European Parliament with a new legal basis for the STOP programme for the period 2001-2005.
FinnishLisäksi komission tälle korvaamiselle ehdottama hyvin lyhyt aikaväli vie tuottajat umpikujaan, koska se kumoaa kaiken suunnittelun.
Moreover, the very short space of time proposed by the Commission for this substitution will mean a deadlock for producers, whereby any idea of planning will be turned on its head.
FinnishÄlkäämme tarkastelko asiaa lyhyen ajan kuluessa vaan pitkän ajan kuluessa, koska pitkä aikaväli on haaste - ei viisi vuotta vaan kymmenen vuotta tästä eteenpäin.
Let us not look to the short term, let us look to the long term, because the long term is the challenge - not five years but ten, fifteen years from now.
FinnishEU:ssa on käytössä yli sata erilaista ajokorttimallia ja niiden voimassaoloaika vaihtelee, samoin kuin ammattikuljettajien lääkärintarkastuksille määrätty aikaväli.
In the EU there are over 100 various forms of driving licences with various validity periods and different intervals for medical testing of professional drivers.
FinnishTilanne Afrikassa taloudellisen kehityksen, turvallisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin aloilla on sellainen, että sen ratkaisemisen aikaväli voi olla vain pitkä.
The situation in Africa in the fields of economic development, security and peoples' welfare are of such dimensions that the time span for their resolution can only be long-term.