"aikaraja" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikaraja" englanniksi

FI

aikaraja {substantiivi}

volume_up
aikaraja (myös: aikaikkuna)
Aikaraja tälle päätökselle olisi määritettävä keväällä järjestettävässä huippukokouksessa, ja sen pitäisi olla osa huippukokouksen tuloksista annettavaa asiakirjaa.
The time frame for this decision must be determined at the spring summit and form part of the summit outcome document.
Äänestettävinämme olevilla kompromisseilla varmistetaan tiukemmat raja-arvot ja realistinen aikaraja, jonka ansiosta välineet ovat tehokkaita ja raja-arvoja voidaan noudattaa.
The compromises on which we are to vote guarantee more stringent limit values and a realistic time frame, making it possible for the instruments to work and the limit values to be complied with.

Esimerkkejä "aikaraja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMinun on sanottava, että 10 vuoden aikaraja on täysin epärealistinen ja järjetön.
I have to say that this timescale of ten years is wholly unrealistic and unreasonable.
FinnishMietinnössä esitetty aikaraja (2008) on näin ollen täysin epärealistinen.
The timescale set out in the report (2008) is thus completely unrealistic.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, anteeksi, mutta en ymmärrä miksi pitäisi olla aikaraja.
- (FR) Madam President, excuse me, but I do not understand why there should be a time limit.
Finnish(EL) Arvoisa puhemies, minuutin aikaraja pakottaa minut olemaan hyvin konkreettinen.
Mr President, with just one minute, I must be absolutely specific.
FinnishAikaraja 1. tammikuuta 2000 vaikuttaa minusta myös sopivalta jäsenvaltioiden enemmistön osalta.
The deadline of 1 January 2000 for most Member States also seems adequate.
FinnishOlisin mielelläni suonut, että aikaraja poistetaan komission ehdotuksesta.
I should, however, have liked to have seen the time limit removed from the Commission’s proposal.
FinnishKyse on siis yksinkertaisesti toimenpiteestä, jolle on asetettava aikaraja.
Therefore, it is simply a measure that requires a time limit.
FinnishPoikkeuksille asetetaan aikaraja ja komissio osallistuu siihen.
Derogations will be time-restricted, and the Commission will be involved.
FinnishSiksi erityismyönnytyksillä on aikaraja - komissio ehdottaa kolmea vuotta.
Consequently, the special concessions will be limited in time - the Commission is proposing three years.
FinnishTämä merkitsee, että Yhdistyneen kuningaskunnan poikkeamismahdollisuutta koskeva aikaraja poistetaan käytöstä.
This means that the time limit on the British opt-out is now to be phased out.
FinnishSamasta syystä asetuksen soveltamiselle asetettiin myös aikaraja.
For the same reason, the regulation was also limited in time.
FinnishTyöllemme on asetettu aikaraja julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) avautuessa yhä useammille maille.
We are working against a deadline as the GPA is opened up to more countries.
FinnishOsapuolten asettama vuoden aikaraja pysyvän aseman sopimuksen solmimiselle on kunnianhimoinen.
The one-year deadline set by the parties for signing a permanent status agreement is an ambitious one.
FinnishKun otetaan huomioon käydyt keskustelut, komissio katsoo, että tämä on toimiva aikaraja.
In the light of the discussions that have taken place, the Commission considers that this is a viable period.
FinnishTästä huolimatta kaikki kyseiset jäsenvaltiot ovat vahvistaneet, että asetettu aikaraja voidaan saavuttaa.
Nevertheless all the Member States concerned have confirmed that the target date can be met.
FinnishMaalle olisi asetettava aikaraja liittymiskriteerien täyttämiseksi, ja lähentymisaika olisi asetettava.
The time for a country to satisfy the accession criteria and the convergence period should be set.
FinnishKompromissilla on kuitenkin aikaraja, ja jatkossa neuvoston on reagoitava paljon voimakkaammin.
This compromise has a time limit on it, however, and in future, the Council must react much more strongly.
FinnishMinulle on kerrottu, että ehdotettu aikaraja on 24 kuukautta.
I am told that the compromise time limit is 24 months.
FinnishLupauksen määräaika on nyt umpeutunut, ja pian myös Afrikan unionin esittämän uhkavaatimuksen aikaraja umpeutuu.
The date for this has now expired and soon, the ultimatum given by the African Union will too.
FinnishToteamme, että on selvennettävä, mitä avustajia ehdotus koskee ja että ehdotukseen sisältyy aikaraja.
We maintain that it should be made clear which assistants will be covered, and we have introduced a time-limit.