"aikansa elänyt" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikansa elänyt" englanniksi

EN
FI

aikansa elänyt {adjektiivi}

volume_up
aikansa elänyt (myös: voimaton)

Esimerkkejä "aikansa elänyt"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, EU: n maatalouspolitiikka on monella tavalla aikansa elänyt.
Mr President, the EU agricultural policy has in many respects outlived its usefulness.
FinnishMarxismi-leninismi on aikansa elänyt. Muita ideologioita on vielä olemassa.
Marxism-Leninism is in terminal decline, but other ideologies have survived.
FinnishEU:n veronmaksajat rahoittavat vanhentunutta järjestelmää, joka on jo aikansa elänyt.
EU taxpayers are financing an antiquated system which has seen its day.
FinnishJärjestelmä, jossa yleissopimusta tarkistetaan pöytäkirjoilla, on aikansa elänyt.
Keeping the system of protocols for amending the Convention is an absolutely anachronistic process.
Finnish(FR) Arvoisa puheenjohtaja Barroso, Lissabonin strategia on aikansa elänyt.
(FR) Mr Barroso, the Lisbon Strategy has had its day.
FinnishRokottamatta jättämistä koskeva käytäntö on itse asiassa aikansa elänyt.
Non-vaccination policy has, in fact, run its course.
FinnishOli ilmeistä, että edellinen kasvumalli oli aikansa elänyt.
It was obvious that the previous model of growth was dilapidated.
FinnishKahdenkymmenen prosentin korotus -periaate on auttamatta aikansa elänyt.
The 20% increase principle is hopelessly outdated.
FinnishMielestäni on totta, että perinteinen kuva vanhuudesta on vanhentunut ja aikansa elänyt.
In my view, the stereotype of old age has itself become old and outdated. It bears no relation to contemporary society.
FinnishTähänastinen sopimuksentarkistusmetodi on aikansa elänyt.
The previous method of treaty review is out of date.
FinnishJos Euroopan parlamentti yrittää herättää henkiin aikaisemmin hylättyjä tunnuksia, se on aikansa elänyt.
If the European Parliament attempts to resurrect previously rejected symbols, it will become an anachronism.
FinnishEuroopan energiajärjestelmä on aikansa elänyt.
The European energy system has fallen behind the times.
FinnishKeskustelu oikeuksista ilman velvollisuuksia – jota tämäkin mietintö valitettavasti edustaa – on aikansa elänyt.
The discussion on rights without obligations that unfortunately also finds expression in this report, has had its day.
FinnishTällainen keskustelu on aikansa elänyt.
FinnishKoska on saatavilla vaihtoehtoja, on pidettävä myönteisenä sitä, että esimerkiksi elohopealämpömittari on jo aikansa elänyt laite.
Given that alternatives are available, it is to be welcomed that the mercury thermometer, for example, is consigned to the past.
FinnishVasemmiston sydämenasiakseen ottama aikansa elänyt sosiaalinen malli on korvattava elinvoimaisella, dynaamisella ja radikaalilla uudistusohjelmalla.
The outdated social model so beloved of the left is to be replaced with a vigorous, dynamic and radical reform programme.
FinnishBrysselille ei tarvitse välttämättä luovuttaa kansallisia toimivaltuuksia; se on 1900-luvun keskustelu, joka on mielestäni jo aikansa elänyt.
Brussels need not necessarily be given national competences: this is a 20th century debate and one which I believe has had its day.
FinnishNato on aikansa elänyt!
FinnishTästä syystä Amsterdamissa tehty ero rajoitetun mukauttamisen, pienen laajentumisen, ja laajemman laajentumisen välillä on jo aikansa elänyt.
This is why the distinction made in Amsterdam between limited adjustment, minor enlargement and a broader reform is already an outdated distinction.
FinnishMeidän on korostettava yhä uudelleen, että Kuuban on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja että Kuuban hallituksen tyrannia on vanhentunut ja aikansa elänyt.
We must make the point time and time again that Cuba must respect human rights and that the tyranny of the Cuban regime is outmoded and out of step.