"aikanaan" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikanaan" englanniksi

FI

aikanaan {adverbi}

volume_up
Se julkaistiin helmikuussa ja se tulee aikanaan parlamentin käsiteltäväksi.
It was published in February and in due course will come to Parliament.
Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet löytämään oikeusvarmuuden takaavan ratkaisun aikanaan.
Both sides are committed to finding a more legally secure solution in due course.
Oletan komission antavan aikanaan asiaa koskevia lainsäädäntöehdotuksia.
In due course I look forward to legislative proposals from the Commission.

Esimerkkejä "aikanaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä on asia, jota saatamme joutua tarkastelemaan aikanaan, jos ongelmia ilmenee.
That is something we may need to look at in due course, if the problem emerges.
FinnishHyvä jäsen Cappato, tutkin asiaa ja vastaan teille ja parlamentille aikanaan.
Mr Cappato, I shall look into that and return to you and the House in due course.
FinnishNäin sanoi aikanaan Ranskan osalta kollegamme, entinen pääministeri, Michel Rocard.
This is what the former French Prime Minister, Mr Rocard, once said about France.
FinnishAikanaan rahoitusmarkkinat päättävät, mikä järjestelmä herättää eniten luottamusta.
The financial market will in time decide which system inspires greatest confidence.
FinnishToivon, että parlamentti saa sen aikanaan, mutta määräaikaa ei kuitenkaan noudatettu.
I hope that will be received in due course, but the deadline was not respected.
FinnishJään odottamaan tätä kertomusta, johon valiokuntamme antaa aikanaan vastauksensa.
I look forward to receiving that report and our committee will respond in due course.
FinnishAikanaan elokuva kuului Fassbinderille ja ranskalaiselle uudelle aallolle.
There was a time when the cinema belonged to Fassbinder and the French new wave.
FinnishTsernobylin onnettomuus oli aikanaan maailman suurin yksittäinen katastrofi.
The accident at Chernobyl was the world's largest single catastrophe of the decade.
FinnishTämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikki on tehty aikanaan ja hyvin perustein.
That means, among other things, doing one thing at a time and in a well-founded way.
FinnishIsoisämme ja -äitimme olivat aikanaan ylpeitä Länsi-Euroopan yhdentymisestä.
Our grandfathers and grandmothers were proud of Western European integration.
FinnishJos asia olisi käsitelty aikanaan, meillä ei olisi ollut siihen mitään sanottavaa.
If it had been dealt with at the time, we would not have had anything to say about it.
FinnishMinä itse muiden vihreiden edustajien kanssa varoitin aikanaan näistä seurauksista.
I myself, together with other Green deputies, warned of the consequences at the time.
FinnishAikanaan sanottiin, että tämä aiheuttaisi lentoturvallisuudelle valtavia riskejä.
At the time it was said that this would pose enormous risks in terms of aircraft safety.
FinnishJos olisimme aikanaan reagoineet voimakkaammin, olisi jokin voinut muuttua.
Had we perhaps reacted more vigorously at the time, we might have changed something.
FinnishTurkki kieltää surmanneensa aikanaan kolmanneksen armenialaisväestöstä.
Turkey denies the massacre of one-third of the Armenian population in the past.
FinnishEhkä tämä johtaa aikanaan rauhanprosessin tukemiseen ja neuvotteluihin.
Perhaps that will lead in time to support for the peace process and negotiations.
FinnishSe on kuitenkin pantu merkille, ja saatte siihen vastauksen aikanaan.
Nonetheless, it has been noted and a response will be provided when appropriate.
FinnishMolemmat osapuolet ovat sitoutuneet löytämään oikeusvarmuuden takaavan ratkaisun aikanaan.
Both sides are committed to finding a more legally secure solution in due course.
FinnishVanhat menetelmät olivat hyviä aikanaan, kun EU:ssa oli 10, 12 tai 15 jäsenvaltiota.
Old methods were good for old times – the times when we had 10, 12 or 15 Member States.
FinnishAinoastaan jatkuva ja aiempaa voimakkaampi eristäminen voi tuoda aikanaan muutoksen.
Only continued and strengthened isolation can bring change in due course.