"aikaistaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikaistaa" englanniksi

FI

aikaistaa [aikaistan|aikaistanut] {verbi}

volume_up
Eikö direktiivien täytäntöönpanoa olisi syytä aikaistaa ja tehdä se välittömästi vielä suurempien katastrofien estämiseksi?
Would it not be appropriate to bring forward the date of entry into force and to implement the directives immediately in order to avoid another major disaster?
Vaarallisten aineiden kiellon kohdalla olen iloinen, että nyt ehdotetaan kiellon aikaistamista.
As regards the ban on hazardous substances, I am pleased that it is now being proposed that we bring forward this ban.
Vastauksena tämän parlamentin ja muiden painostukseen Itävalta on nyt päättänyt aikaistaa Brennerin tunnelin rakentamista vuoteen 2012.
And in response to pressure from this Parliament and others, Austria has now decided to bring forward the construction of the Brenner base tunnel to 2012.

Esimerkkejä "aikaistaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPidämme myönteisenä presidentti Saakašvilin päätöstä aikaistaa presidentinvaaleja.
We welcome President Saakashvili's decision to call early presidential elections.
FinnishMeidän on tehtävä enemmän työmarkkinoilla ja, kuten sanotaan, aikaistaa investointeja.
We have to do more on the labour market and, as you say, front-load investments.
FinnishEikö meidän sittenkin pitäisi aikaistaa tämän viranomaisten velvollisuuden voimaantuloa?
Should we not, after all, impose this obligation on the authorities earlier?
FinnishOli todellakin hyviä syitä aikaistaa hieman tulevaa konferenssia.
There were very good reasons to look ahead to the next conference.
FinnishToivomme, että äänestystä voitaisiin ehkä vielä aikaistaa!
We must just hope that the elections can still be brought forward.
FinnishLisäksi jäsenvaltiot voivat jopa aikaistaa näitä määräaikoja.
What is more, Member States can even bring these dates forward.
FinnishTämä talousarvio tarjoaa valmiuden aikaistaa tiettyjä vuoden 2004 kustannuksia vuoden 2003 talousarvioon.
There is also a readiness in this Budget to bring certain costs for 2004 forward into the 2003 Budget.
FinnishTästä syystä olen huolestunut niistä henkilöistä, jotka haluavat aikaistaa Irlannin toisen kansanäänestyksen ajankohtaa.
That is why I would be concerned about those who want an earlier date for a second referendum in Ireland.
FinnishMielestämme HVK:ta pitäisi aikaistaa.
FinnishHaluamme nyt aikaistaa tätä.
FinnishArvoisa puhemies, olen hieman huolissani ehdotuksesta aikaistaa Giuseppe Garganin parlamentaarista koskemattomuutta koskevan mietintöni käsittelyä.
Mr President, I am a little uneasy about the proposal that my report on the immunity of Mr Gargani be brought forward.
FinnishKolmas uudistus on pyyntö aikaistaa seuraavia parlamenttivaaleja kesäkuusta toukokuuhun 2009, jotta tälle menettelylle saadaan lisäaikaa.
The third innovation is to call for the European elections to be brought forward from June to May, to give more time for this procedure.
FinnishMeidän onnistui myös aikaistaa käyttöönottoajankohtaa tämän vuoden loppuun.
We have also managed to move the date of introduction forward to the end of this year, as prompt introduction will save railway undertakings money.
FinnishMyönnän, että en ymmärrä, miksi tottelevaiset hallitukset eivät itse halua aikaistaa euron liikkeellelaskun päivämäärää omissa maissaan.
I have to say that I really cannot understand why some governments do not wish to take the initiative and bring the date of distribution forward.
FinnishEikö direktiivien täytäntöönpanoa olisi syytä aikaistaa ja tehdä se välittömästi vielä suurempien katastrofien estämiseksi?
Would it not be appropriate to bring forward the date of entry into force and to implement the directives immediately in order to avoid another major disaster?
FinnishVakaussopimusta ei voi aikaistaa eikä voida päättää, että julkisen talouden lisätulot on poikkeuksetta käytettävä valtion velkojen maksamiseen.
We cannot bring the Stability Pact forward and rule that government surpluses are to be used exclusively for repaying the government deficit.
FinnishTavoitetta aikaistaa yhdellä vuodella toimenpiteiden saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä tulisi mielestäni vielä harkita.
In my opinion, we should still think carefully about the aim to bring forward by one year the deadline for the transposition of the measures into national law.
FinnishVastauksena tämän parlamentin ja muiden painostukseen Itävalta on nyt päättänyt aikaistaa Brennerin tunnelin rakentamista vuoteen 2012.
And in response to pressure from this Parliament and others, Austria has now decided to bring forward the construction of the Brenner base tunnel to 2012.
FinnishLisäksi komission on vaikea aikaistaa ohjelman täytäntöönpanoa koskevan mietintönsä päivämäärää, kuten tarkistuksissa 3 ja 27 esitetään.
The Commission also has a problem with bringing forward the date of its report on the implementation of the programme, as proposed by Amendments 3 and 27.
FinnishHaluan siksi kysyä, kuka päätti aikaistaa ensi vuoden parlamenttivaaleja tällä tavoin kesäkuun ensimmäiseen viikonloppuun ja milloin tämä päätös tehtiin.
I would like to ask who decided, and when they decided, to move next year's European elections forward to these new dates around the first weekend in June.