"aikaisintaan" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikaisintaan" englanniksi

FI

aikaisintaan {adverbi}

volume_up
aikaisintaan
Tilastotieteilijöille tiedot ovat lopullisia vasta aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.
For statisticians, data usually become final only after four years at the earliest.
Dohan kierros on tarpeellinen, mutta palaamme siihen aikaisintaan vuonna 2010.
Doha is needed and is necessary, but we will not return to it until 2010 at the earliest.
EMU laajentuu yli 15 jäsenvaltion suuruiseksi aikaisintaan vuonna 2007.
Not until 2007 at the earliest will EMU be enlarged by more than 15 members.

Esimerkkejä "aikaisintaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTilastotieteilijöille tiedot ovat lopullisia vasta aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.
For statisticians, data usually become final only after four years at the earliest.
FinnishDohan kierros on tarpeellinen, mutta palaamme siihen aikaisintaan vuonna 2010.
Doha is needed and is necessary, but we will not return to it until 2010 at the earliest.
FinnishSe olisi voinut tuoda tulosta aikaisintaan ja viimeistään tänä keväänä.
They should have brought results no sooner or later than in spring this year.
FinnishEMU laajentuu yli 15 jäsenvaltion suuruiseksi aikaisintaan vuonna 2007.
Not until 2007 at the earliest will EMU be enlarged by more than 15 members.
FinnishKeskustelu on mahdollista aikaisintaan 24 tuntia esittelystä.
The earliest the debate can take place is 24 hours after it has been announced.
FinnishOdotamme sitä aikaisintaan vuonna 2004, kuten puheenjohtaja Romano Prodi esitti.
We hope it will take place as early as possible in 2004, as was suggested by President Romano Prodi.
FinnishSinä aikana, kun olen itse ollut parlamentissa, keskustelu on alkanut aikaisintaan klo 21.30.
Since I have been in this House this has never happened before 9.30 p.m. at the earliest.
FinnishMe hyötyisimme niistä jotain aikaisintaan vuonna 2050.
We would see some results from that by the year 2050 at the earliest.
FinnishLiittyminen on mahdollista aikaisintaan kahden vuoden kuluttua.
There are at least two more years to go before accession.
FinnishJoidenkin valtioiden kohdalla se tapahtuu aikaisintaan 2004.
For some of them, that is not until 2004 at the earliest.
Finnish   Esitys voitiin esitellä aikaisintaan nyt.
   The earliest moment when this motion could have been announced is now.
FinnishNämä toimet astuvat voimaan aikaisintaan vuonna 2002.
They will become effective in 2002 at the earliest.
FinnishKomission jäsen Frattini ilmoitti, että uusi SIS II -tietojärjestelmä olisi valmis aikaisintaan kesäkuussa 2008.
Commissioner Frattini stated that, at best, the new SIS II information system would be ready in June 2008.
FinnishÄänestys voidaan toimittaa työjärjestyksen sääntöjen mukaisesti aikaisintaan 48 tunnin kuluttua keskustelun alkamisesta.
The earliest valid time to vote, according to the Rules of Procedure, is 48 hours after the start of the debate.
FinnishSe hyväksytään aikaisintaan valmistelukunnan kokouksen jälkeen pidettävässä lyhyessä HVK:ssa ja ennen 1. toukokuuta 2004.
At the earliest, the latter will be adopted after a short IGC in the wake of the Convention, and before 1 May 2004.
FinnishVoimme siksi hyväksyä aloitusajankohdaksi aikaisintaan vuoden 2011, mutta aloitusajankohdan on oltava joka tapauksessa sama kaikille lentoyhtiöille.
Therefore, the best acceptable time would be 2011, but the date must apply to all airlines.
FinnishKaikkien jäsenvaltioiden parlamentit ja hallitukset ratifioivat Nizzan sopimuksen aikaisintaan vuoden 2001 lopussa.
Not until the end of 2001 at the earliest will all 15 Member States' parliaments and governments have ratified the Treaty of Nice.
FinnishParhaassakin tapauksessa euroalueen jäsenten lukumäärän kasvaminen 15:een on teoriassa mahdollista aikaisintaan kesällä 2006.
Summer 2006, in a best-case scenario, is theoretically the earliest that we will achieve a figure of 15 eurozone members.
FinnishJos tällainen tutkimus ylipäätään koskaan johtaa kliinisiin sovelluksiin, se tapahtuu aikaisintaan 10 tai 20 vuoden kuluttua.
If this type of research ever finds therapeutic application at all, it will not be for at least another one to two decades.
FinnishJos Makedonian kanssa käytävät liittymisneuvottelut saadaan nyt aloitettua, se voi liittyä EU:hun aikaisintaan vuonna 2017.
If the accession negotiations with Macedonia get underway now, it will not be until 2017 at least when that country can join.