"aikaansaaminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikaansaaminen" englanniksi

FI

aikaansaaminen {substantiivi}

volume_up
aikaansaaminen
Sopimuksen aikaansaaminen neuvostossa on ollut pitkä ja vaivalloinen prosessi.
Achieving agreement in the Council has been a long and tortuous journey.
Ydinaseettoman maailman aikaansaaminen on tämän parlamentin jäsenille suuren mielenkiinnon aihe.
The goal of achieving a world free of nuclear weapons is a subject of great interest to the Members of this Parliament.
Elintarviketurvallisuuden ja -riippumattomuuden aikaansaaminen Euroopassa on ehdottoman tärkeää, minkä vuoksi äänestin tämän mietinnön puolesta.
Achieving food security and independence in Europe is absolutely essential, which is why I voted in favour.

Esimerkkejä "aikaansaaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSen vuoksi poliittisen sopimuksen aikaansaaminen ja toteuttaminen on niin tärkeää.
That is why it is so paramount to achieve and implement the political agreement.
FinnishNyt suurin haasteemme on seuraavan kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaaminen.
Our greatest challenge now is to establish the next international climate treaty.
FinnishMolempien tasapainoinen aikaansaaminen on noiden neuvottelujen sisältö.
Trying to achieve both in equilibrium will be the content of those negotiations.
FinnishSopimuksen aikaansaaminen neuvostossa on ollut pitkä ja vaivalloinen prosessi.
Achieving agreement in the Council has been a long and tortuous journey.
FinnishTiedän yhtä hyvin kuin muutkin, että sen aikaansaaminen on ollut hankalaa.
I know as well as anyone that bringing it into being has been a problematic business.
FinnishUudistuksen aikaansaaminen on kuitenkin osoittautunut tämän jälkeen äärimmäisen vaikeaksi.
Since then, however, it has proved tremendously difficult to bring about a reform.
FinnishRyhmäni mielestä tämän mietinnön aikaansaaminen on erittäin tärkeä asia.
My Group attaches considerable importance to the conclusion of this report.
FinnishMietinnön päätavoitteena on eurooppalaisen oikeudellisen yhteistyön aikaansaaminen.
The overriding aim of the report is to establish a common European legal and judicial area.
FinnishJoten jonkin todella merkityksellisen asian aikaansaaminen on vaativampaa kuin te väitätte.
So, to produce something that really is relevant is more demanding than you suggest.
FinnishÄänestin sen puolesta, koska tämän sopimuksen aikaansaaminen oli tärkeää.
I voted for it because it is important to have achieved this agreement.
FinnishTodellisen kehityksen aikaansaaminen edellyttää suuria paketteja ja yhtä lopullista sitoumusta.
Real progress requires a comprehensive approach and a single ultimate commitment.
FinnishPäätöksen aikaansaaminen valmisti myös tietä korjaavalle ja täydentävälle lisätalousarviolle.
Getting that agreement also paved the way for the supplementary and amending budget.
FinnishKuten on jo todettu, passiivisia toimia koskevien tulosten aikaansaaminen oli kovan työn takana.
As has already been said, the results regarding passive safety were hard-won.
FinnishRauhan aikaansaaminen Kolumbiassa ei ole helppo tehtävä, mutta siinä on onnistuttava.
Peace in Colombia will not be easily achieved but it must be done.
FinnishMyös Euroopan yhtenäisyyden aikaansaaminen ja ylläpitäminen edellyttää kuitenkin voimaa.
However, creating and maintaining European unity needs strength too.
FinnishYksimielisyyden aikaansaaminen neuvostossa ei ole ollut helppoa, mutta olette onnistuneet siinä.
It has not been easy to reach a consensus within the Council, but you have succeeded.
FinnishTodellisen vastapainon aikaansaaminen edellyttää kaikkien osapuolien huomioon ottamista.
In order to organise real countervailing power, you need to take all the partners into account.
FinnishPäätöslauselman päätarkoitus on väkivallan lopettaminen ja sovinnon aikaansaaminen.
The main purpose of the resolution is that the violence should stop and that agreement must be reached.
FinnishEurooppalaiset tietävät hyvin, että rauhan aikaansaaminen on vaikeampaa kuin sotiminen.
We Europeans are in a good position to know just how difficult it is to make peace rather than war.
FinnishREACH-asetuksen aikaansaaminen on edellyttänyt meiltä kompromissin tekemistä.
To achieve REACH we have had to arrive at a compromise.