"aika paljon" - Englanninkielinen käännös

FI

"aika paljon" englanniksi

FI

aika paljon {adverbi}

volume_up
Aika paljon enemmän kuin harvat nisäkkäät, joita syömme, kuten lehmä, sika tai lammas.
That's quite a bit more than just a few mammals that we're eating, like a cow or a pig or a sheep.

Esimerkkejä "aika paljon"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn korkea aika palauttaa tälle paljon kärsineelle kansalle vakaus, ihmisarvo ja rauha.
It is high time this martyred population was offered stability, dignity and peace.
FinnishMaisema on karun hedelmätöntä, mutta siellä on aika paljon hämähäkkejä.
This is a rugged and barren landscape, yet there are quite a few spiders here.
FinnishSe sisältää kaiken, mitä me tällä hetkellä teemme, ja se on aika paljon.
It describes everything we are doing at present, which is a great deal.
FinnishAika paljon enemmän kuin harvat nisäkkäät, joita syömme, kuten lehmä, sika tai lammas.
That's quite a bit more than just a few mammals that we're eating, like a cow or a pig or a sheep.
FinnishArvoisa puhemies, täällä on puhuttu aika paljon oikeudellisesta perustasta.
Mr President, there has been some talk about the legal basis.
FinnishTämä liittyy myös siihen, että jäsenvaltioilla on aika paljon erilaisia järjestelyjä.
It is also connected with the fact that quite a lot of different schemes exist in the Member States.
FinnishKoska tämä on tärkeä asia ja aikaa on kulunut jo paljon, aika on olennainen tekijä.
Given the importance of this matter and the amount of time that has already lapsed, time is of the essence.
FinnishOngelmana on, että on olemassa aika paljon vaikeita käytännön ongelmia, joihin on puututtava.
The problem is that there are quite a number of serious practical problems that we have to deal with.
FinnishOn tullut aika valita paljon johdonmukaisempia menettelytapoja.
The time has come for us to adopt a much more coherent policy.
FinnishEuroopassa siihen kuluu paljon pitempi aika.
In Europe it takes far longer, even as long as five months, a ratio of 1 in 30.
FinnishHissin ja teidän mielialanne eivät selvästikään käy yksiin, koska viisi kertaa on aika paljon.
Clearly, there is some incompatibility between you and the lift, because five times is really rather excessive.
FinnishSe kertoo aika paljon rikollisuuteen liittyvistä rahamääristä.
FinnishTämä on aika paljon kahdessa ja puolessa tunnissa.
That is a hell of a lot for two and a half hours.
FinnishAika voitaisiin käyttää paljon paremmin mielipiteitä muuttaviin tapahtumiin, joissa on edustettuina monia kulttuureja ja uskontoja.
Time would be much better spent on multicultural, multifaith events that change perceptions.
FinnishMuistan esimerkiksi, että Etelä-Afrikan tasavalta sai muutamia vuosia aikaisemmin osakseen aika paljon vähemmän ymmärtämystä.
For example, I remember a few years ago that South Africa had to settle for far less understanding.
Finnish7:33 Ihmettelin, eikö 25 000 ole aika paljon?
FinnishEn aio toistaa - mutta se on totta - että Internetissä aika on paljon lyhyempi kuin tähän asti tuntemamme aika.
I will not repeat - although it is true - that Internet time is much shorter than time as we have known it up to now.
FinnishTämä on jo aika paljon.
Fourthly, the word 'constitution' is now to be found for the first time in an official Council document, which is quite something.
Finnish(EN) Hyvät kollegat ja ne, jotka odottavat pääsevänsä antamaan äänestysselityksiä, kello on aika paljon.
Exceptionally, colleagues, and those who are waiting to give explanations of vote, you will appreciate that it is now very late.
FinnishArvoisa puhemies, perustelen tätä ehdotusta sillä, että Iranista on keskusteltu aika paljon viime aikoina.
Madam President, I support this proposal and justify it on the basis of the fact that quite a lot has been said about Iran recently.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "aika paljon" englanniksi

paljon adverbi
aika substantiivi
aika adverbi
aika pronomini
English
hyvin paljon adverbi
English
aika ajoin adverbi