"aika näyttää" - Englanninkielinen käännös

FI

"aika näyttää" englanniksi

FI

aika näyttää [esimerkki]

volume_up
aika näyttää
The answer lies with the ethical conscience of the main players - only time will tell.
Aika näyttää, mitä tulee tapahtumaan, mutta mielestäni tämä tarjoaa hyvän motivaation.
Time will tell, but for my own part I believe it is a good motivating factor.
Totuus on, että vain aika näyttää, olemmeko onnistuneet siinä vaiko emme.
The truth is that only time will tell whether we have achieved that or not.

Esimerkkejä "aika näyttää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTänä vuonna parlamentin on aika näyttää, mihin se kykenee ja mihin se ei kykene.
This year is the time to demonstrate exactly what Parliament can and cannot do.
FinnishMielestäni maanviljelijöidemme tulevaisuus näyttää aika synkältä tällä alueella.
I can see little hope for the future as far as our farmers in that area are concerned.
FinnishAika näyttää, mitä tulee tapahtumaan, mutta mielestäni tämä tarjoaa hyvän motivaation.
Time will tell, but for my own part I believe it is a good motivating factor.
FinnishVain aika näyttää.
The answer lies with the ethical conscience of the main players - only time will tell.
FinnishNyt näyttää olevan aika neuvotella vakavasti poliittisesta ratkaisusta.
The time appears to have come for serious negotiation of a political solution.
FinnishTotuus on, että vain aika näyttää, olemmeko onnistuneet siinä vaiko emme.
The truth is that only time will tell whether we have achieved that or not.
FinnishTilanne näyttää aika monimutkaiselta, jos sitä tarkastellaan eri jäsenvaltioissa.
It is a rather complicated picture if you look at the situation in different Member States.
FinnishAika näyttää, miten tehokkaiksi nämä ryhmät osoittautuvat käytännössä.
We will have to wait and see how efficient these teams will prove to be in practice.
FinnishNyt näyttää olevan aika ottaa käyttöön älykkäitä sanktioita Mugabea ja hänen kätyreitään vastaan.
It seems time now to introduce smart sanctions against Mugabe and his henchmen.
FinnishEuroopan on aika näyttää, että se on kansalaistensa turvana traagisten tapahtumien aikana.
It is time Europe showed that, in tragic situations, it is there to protect its citizens.
FinnishValkoisessa kirjassa huomioidaan ongelma, ja aika näyttää, miten asiaan paneudutaan.
The White Paper identifies the problems; all we need to do now is to see how we can resolve them.
FinnishEuroopan parlamentin on korkea aika näyttää kieltä suklaasnobeille.
It is high time the European Parliament gave two Cadbury's Fingers to the chocolate snobs.
FinnishOn aika näyttää, että pystymme tuomaan vakautta Balkanille.
The time has come to show that we are capable of bringing stability to the Balkans.
FinnishMeidän on pohdittava, miltä sen jälkeinen aika näyttää.
For the time after that we shall have to give thought to how it is to look.
FinnishAika näyttää, onko Nabuccolla roolia Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
Time will tell whether Nabucco will play its part in the European Union's foreign and security policy.
FinnishNeuvostossa on edistytty, ja toimielinten välisen sopimuksen synty näyttää olevan aika lähellä.
Progress is being made in the Council and agreement between the institutions appears quite close.
FinnishNyt on kuitenkin aika ryhdistäytyä ja näyttää tietä.
Now it is time, however, to pull ourselves together and show the required leadership.
FinnishOn aika näyttää, että Euroopan parlamentti voi vaikuttaa.
It is time to show that the European Parliament can make a difference.
FinnishSilloin on aika näyttää, mitä on tehty niiden asioiden noudattamiseksi, joista aikanaan sovittiin.
It will then be time for people to show what they have done to live up to what they have agreed.
FinnishAika näyttää, mutta siitä on jo nyt joitakin merkkejä.
Time will tell, but we already have some indications of that today.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "aika näyttää" englanniksi

aika substantiivi
aika adverbi
aika pronomini
English
näyttää verbi