"aiheuttaa stressiä" - Englanninkielinen käännös

FI

"aiheuttaa stressiä" englanniksi

FI

aiheuttaa stressiä {verbi}

volume_up
aiheuttaa stressiä

Esimerkkejä "aiheuttaa stressiä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe aiheuttaa stressiä, ja se on epäterveellistä raskaana olevalle naiselle ja sikiölle.
It is stressful, and it is unhealthy both for the pregnant woman and the foetus.
FinnishTyöpaikalla tapahtuva häirintä aiheuttaa valtavasti stressiä.
The level of stress caused by bullying and harassment in a workplace is tremendous.
FinnishMikä aiheuttaa stressiä työympäristössä ellei kilpailukykyä tai kilpailua painottava ideologia?
What causes stress in the working environment, if not the ideology of competitiveness or competition?
FinnishTämä voi päinvastoin aiheuttaa tarpeetonta stressiä.
On the contrary, it may give rise to unnecessary stress.
FinnishEläinten pakollinen kuormasta purkaminen lepotaukojen ajaksi aiheuttaa eläimille stressiä ja voi edistää tautien, kuten suu- ja sorkkataudin, leviämistä.
Compulsory unloading for rest causes the animals stress and can spread diseases, such as foot-and-mouth.
FinnishTiedämme, että ylityökulttuuri, oli syy pitkiin työpäiviin mikä tahansa, aiheuttaa rasitusta, stressiä ja saattaa jopa johtaa mielenterveyden pettämiseen.
We know that the 'long hours' culture, for whatever reason, brings strain, stress and potential breakdown.
FinnishKuljettaminen, erityisesti pitkiä matkoja tilanahtaudessa, aiheuttaa eläimille stressiä, joka taas lisää alttiutta sairastua.
Transport, especially transport over long distances with a lack of space, produces stress, and stress means more susceptibility to disease.
FinnishTieliikenteen melu aiheuttaa stressiä, ja stressi on syynä sairastumiseen ja jopa kuolemantapauksiin, joten sen vuoksi on tärkeää käsitellä tätä kysymystä.
This is because road traffic noise is a cause of stress, and stress is a cause of ill health and, indeed, of fatalities, and it is therefore important to address that issue.
FinnishAlueellani on 90 saarta, ja jokainen osaa jossain määrin kuvitella, minkälaista stressiä eläimille aiheuttaa niiden saaminen saarilta mantereelle ja sieltä vielä pitemmällekin.
My area has 90 islands, and one can imagine some of the stress involved in getting the animals from the islands to the mainland, and thence on further long journeys.
FinnishTutkimukset kattavat työn organisointiin liittyviä näkökohtia ja näkökohtia, jotka voivat myöhemmin aiheuttaa toistuvia rasitusvammoja, stressiä tai lukuisia muita työpahoinvoinnin muotoja.
This covers aspects that involve organisations, and aspects that can also have repercussions at a later date in the form of repetitive strain injury, stress or numerous other forms of non-well-being.