"aiheuttaa ongelmia" - Englanninkielinen käännös

FI

"aiheuttaa ongelmia" englanniksi

FI

aiheuttaa ongelmia {verbi}

volume_up
aiheuttaa ongelmia
Nämä erot voivat aiheuttaa ongelmia kuluttajille sekä vähittäis- ja tukkumyyjille.
These differences can cause problems for consumers, retailers and traders alike.
Tämä voi aiheuttaa ongelmia tarkistusten kannalta.
That could cause problems with the amendments.
Tatuoinnit voivat aiheuttaa ongelmia, ne voivat muuttua epäselviksi tai niitä voidaan muunnella.
Tattoos can cause problems, they can become difficult to read or they can be altered.

Esimerkkejä "aiheuttaa ongelmia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNämä erot voivat aiheuttaa ongelmia kuluttajille sekä vähittäis- ja tukkumyyjille.
These differences can cause problems for consumers, retailers and traders alike.
FinnishNopeasti lisääntyvä sähköisten maksuvälineiden käyttö aiheuttaa useita ongelmia.
There are many problems with the rapidly growing use of electronic means of payment.
FinnishVarojen konsolidointi eri järjestelmien avulla aiheuttaa käytännön ongelmia.
The consolidation of funds from different schemes poses practical difficulties.
FinnishTämä saattaisi aiheuttaa suuria ongelmia tuottajille ja viime kädessä kuluttajille.
That could cause major problems for producers and, ultimately, for consumers.
FinnishTämä ei ole Århusin yleissopimuksen mukaista, joten se voi aiheuttaa ongelmia.
This does not fit in with the interpretation of Aarhus, so it could present problems.
FinnishMeidän täytyy tunnustaa, että tämä sopimuksen puute aiheuttaa muita ongelmia.
We need to recognize that other problems arise because of this lack of an agreement.
FinnishSe voisi antaa varoituksen velalliselle ja aiheuttaa monenlaisia ongelmia.
That may give the debtor warning and it may cause all sorts of complications.
FinnishTämä aiheuttaa meille oikeudellisia ongelmia, ja yritämme parhaillaan ratkaista niitä.
That presents us with certain legal problems and we are trying to solve them.
FinnishTämä aiheuttaa kuitenkin huomattavia ongelmia useille Hongkongin asukkaille.
However, this is causing a problem for the many people who now live there.
FinnishEU: n talousarvio on aivan liian laaja, mikä selvästi aiheuttaa suuria ongelmia.
The EU budget is much too wide-ranging, which is clearly leading to considerable problems.
FinnishUseampi kuin yksi palomuurisovellus tietokoneessa voi aiheuttaa ristiriitoja ja ongelmia.
Having more than one firewall app on your PC can cause conflicts and problems.
FinnishTämä tietenkin aiheuttaa suuria ongelmia ja herättää suurta huolta Euroopan maataloudessa.
Understandably, that creates major problems and great concern in European farming.
FinnishYritysten pilkkominen aiheuttaa valtavia ongelmia kyseisissä valtioissa.
These are experiencing great problems as a result of splitting up companies.
FinnishTällä hetkellä ongelmia aiheuttaa raakaöljymarkkinoiden arvaamaton kehitys.
Currently, the erratic movement of the crude market is causing problems.
FinnishAloittaminen ei ole vaikeaa, mutta toissijainen rahoitus aiheuttaa valtavia ongelmia.
Starting is not such a problem, but secondary funding is a huge problem.
FinnishSuuren elokuvatiedoston lähettäminen voi aiheuttaa ongelmia seuraavista syistä:
You may have difficulty sending a large movie file for one or more of the following reasons:
FinnishPutkistoissa on oltava kompressorit, ja jos niitä ei ole, se aiheuttaa ongelmia.
You need to have the compressors on the pipelines and, if you do not, then it causes trouble.
FinnishIäkkäiden osuus EU:ssa kasvaa jatkuvasti, mikä aiheuttaa ongelmia ja merkittäviä haasteita.
Europe's growing elderly population poses problems and significant challenges.
FinnishHuono ilmanlaatu kouluissa ja terveydenhuollon laitoksissa aiheuttaa myös vakavia ongelmia.
Poor air quality in schools and health establishments also causes serious problems.
FinnishTiedämme, että toisen kielen kautta tehty tulkkaus aiheuttaa toisinaan hieman ongelmia.
We know that our relay interpreting system causes problems now and again.