"aihepiiri" - Englanninkielinen käännös

FI

"aihepiiri" englanniksi

FI

aihepiiri {substantiivi}

volume_up
aihepiiri (myös: asiasisältö)
aihepiiri (myös: aihe)
Ensimmäinen aihepiiri koskee kuluvalla lainsäädäntökaudella toteutettujen ihmisoikeustoimien tuloksia.
First topic: the legislature’s record where human rights are concerned.
Neljäs käsittelemäni aihepiiri liittyy vammaisten oikeuksiin.
Fourth topic: the rights of disabled people.
Kolmas käsittelemäni aihepiiri koskee lisääntymisterveyttä.
Third topic: reproductive health.

Esimerkkejä "aihepiiri"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTiedän, miten vaikea aihepiiri tämä on aikaisemmin ollut neuvostolle.
I know how difficult this area has been in the past for the Council.
FinnishToinen aihepiiri on tuleva ehdotus pk-yrityksiä koskevasta Small Business Act -aloitteesta.
Secondly, the forthcoming proposal on the Small Business Act.
FinnishEnsimmäinen aihepiiri koskee kuluvalla lainsäädäntökaudella toteutettujen ihmisoikeustoimien tuloksia.
First topic: the legislature’s record where human rights are concerned.
FinnishToinen käsiteltävä poliittinen aihepiiri liittyy työoikeuteen.
The other policy area which is affected by the issue is labour law.
FinnishTiedätte, että esittämänne kysymyksen aihepiiri on äärimmäisen hankala.
As you know, the matter you have raised is extremely difficult, and affects many sectors.
FinnishKolmas poliittinen aihepiiri, jota aion käsitellä, on työajat.
The third policy area which I shall touch on is working hours.
Finnish   – Arvoisa puhemies, kyseessä on erittäin arka aihepiiri.
   – Mr President, this takes us to another very delicate area.
FinnishOikeus- ja sisäasioiden" aihepiiri on vastedes selvästi esillä valtioiden ja hallitusten päämiesten työssä.
The area of justice and home affairs is now clearly on the agenda for the Heads of State or Government.
FinnishKyseessä on aihepiiri, jolla on merkittäviä seurauksia myös sekä EU: n työllisyyden että teollisuuden kannalta.
It is a field which also has considerable implications both for employment in the EU and for industry.
FinnishNeljäs käsittelemäni aihepiiri liittyy vammaisten oikeuksiin.
FinnishKeskustelemme myöhemmin näistä aiheista, ja tämä on mielestäni aihepiiri, jota on arvioitava uudelleen.
We have discussions on this subject to look forward to, and I see it as an area in which a rethink is called for.
FinnishSamalla kun mietinnössä keskitytään etupäässä Euroopan käytäntöjen parantamiseen, sen aihepiiri on kuitenkin yleismaailmallinen.
Whilst the report focuses primarily on improvement in European practice, its scope is global.
FinnishKolmas käsittelemäni aihepiiri koskee lisääntymisterveyttä.
FinnishValitse aihepiiri sivun vasemman laidan valikosta.
FinnishTämä on syy siihen, miksi neuvoston täytyy oman vakaan käsitykseni mukaan ottaa tämä aihepiiri pikapuolin uudelleen käsiteltäväkseen.
That is why I am persuaded that the Council will have to look into this whole issue again at once.
FinnishToinen aihepiiri ovat lasten oikeudet.
The second thematic issue is children’s rights.
FinnishToinen tarkastelemani aihepiiri koskee terrorismia.
FinnishTämä ei tarkkaan ottaen liity lainsäädännön alaan mutta on aihepiiri, jota kansalaiset kehottavat meitä tarkastelemaan perusteellisesti.
This is not strictly related to the field of legislation, but it is an area that our citizens are asking us to consider in depth.
FinnishTämä aihepiiri kuuluu toissijaisuuteen eikä Euroopan unionille, joka ei säädä eikä sen pitäisikään säätää eugeenisista käytännöistä.
This subject is a matter for subsidiarity, and not for the European Union, which does not, and should not legislate on eugenic practices.
FinnishKolmas aihepiiri koskee konfliktien vaikutuksia naisiin ja lapsiin, nuo tilanteethan johtavat säännöllisesti traagisiin seurauksiin.
The third area concerns the impact that conflict situations have on women and children, leading to tragic consequences on a regular basis.