"aiheet" - Englanninkielinen käännös

FI

"aiheet" englanniksi

FI

aiheet {monikko}

volume_up
aiheet (myös: puheenaiheet)
Aiheet ovat hajallaan, toimivaltuudet ovat hajallaan ja voimavarat ovat hajallaan.
The topics are fragmented, powers are fragmented and resources are fragmented.
Kaikki nämä aiheet näkyvät parlamentin päätöslauselman eri osissa.
All of these topics are reflected in various sections of Parliament's resolution.
Se ei luonnollisestikaan merkitse, että kyseiset aiheet eivät ole tärkeitä.
Of course, that does not imply that the topics are not important.
aiheet (myös: syyt, perustelut)
Meidän tulisi voittaa nyt se vastustus, joka neuvostossa on, ja kaikki nämä oikeudelliset vastustuksen aiheet, joita komissiossa on.
We should now try to overcome the opposition that there is to it in the Council as well as all the legal reasons that the Commission is putting forward for opposing it.

Esimerkkejä "aiheet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAiheet, joista olemme tänä iltapäivänä keskustelleet, ovat äärimmäisen tärkeitä.
The issues that we have been discussing this afternoon are extremely important.
FinnishKysymykset nro 2 ja 3 käsitellään yhdessä, koska niiden aiheet ovat samankaltaiset.
As they deal with the same subject, Question Nos 2 and 3 will be taken together.
FinnishAiheet ovat hajallaan, toimivaltuudet ovat hajallaan ja voimavarat ovat hajallaan.
The topics are fragmented, powers are fragmented and resources are fragmented.
FinnishSeuraavat kysymykset käsitellään yhdessä, koska niiden aiheet ovat samankaltaiset.
As they deal with the same subject, the following questions will be taken together.
Finnish   Seuraavat kysymykset käsitellään yhdessä, koska niiden aiheet ovat samankaltaiset.
   As they deal with the same subject, questions 5 and 6 will be taken together:
FinnishKysymykset nro 27 ja 28 käsitellään yhdessä, koska niiden aiheet ovat samankaltaiset.
As they deal with the same subject, Questions Nos 27 and 28 will be taken together.
FinnishTärkeät, ajankohtaiset ja kiireelliset aiheet: Kenraali Pinochetin pidättäminen
Topical and urgent subjects of major importanceArrest of General Pinochet
FinnishNämä aiheet ovat olleet kaikkein kiistanalaisempia ja ovat sitä vieläkin.
These areas have been the subject of the most controversy, and, indeed, still are.
FinnishNämä niin sanotut uudemmat aiheet ansaitsevat nimenomaan enemmän huomiota.
If anything, these so-called more recent factors deserve more, not less, attention.
Finnish   – Kysymykset nro 39–45 käsitellään yhdessä, koska niiden aiheet ovat samankaltaiset.
   – As they deal with the same subject, questions 39 to 45 will be taken together.
FinnishTäällä käsitellyt aiheet, ennen muuta laiton kalastus, ovat meille erittäin tärkeitä.
The themes addressed here, in particular illegal fishing, are of vital concern to us.
Finnish   Kysymykset 3, 4 ja 5 käsitellään yhdessä, koska niiden aiheet ovat samankaltaiset:
   As they deal with the same subject, Question Nos 3, 4 and 5 will be taken together:
Finnish   Seuraavat kysymykset käsitellään yhdessä, koska niiden aiheet ovat samankaltaiset.
   As they deal with the same subject, the following questions will be taken together.
Finnish   Seuraavat kysymykset käsitellään yhdessä, koska niiden aiheet ovat samankaltaiset.
   As the following questions deal with the same subject, they will be taken together.
FinnishKysymys nro 1 ja kysymys nro 2 käsitellään yhdessä, koska niiden aiheet ovat samankaltaiset.
As they deal with the same subject, Questions No 1 and 2 will be taken together.
FinnishMinulla on sellainen tunne, että tällaiset aiheet ovat juuri hänen alaansa.
I have a feeling that this type of subject matter is right up her street.
FinnishOn tärkeää, että ymmärrämme näiden maiden historian ja niiden kannalta arat aiheet.
It is important that we understand the sensitivities and the histories of those countries.
FinnishNämä ovat ne varsin tärkeät ja hankalat aiheet, jotka olisi otettava esiin.
Those are the very important and thorny issues which must be dealt with.
Finnish   Kysymys nro 42 ja 43 käsitellään yhdessä, koska niiden aiheet ovat samankaltaiset.
   As Questions Nos 42 and 43 deal with the same subject, we will now take them together.
FinnishKuva-aiheet vahvistavat solidaarisuuden ja uusien mahdollisuuksien
and architectural heritage and, at the same time, will help to promote a feeling