"aiheellinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"aiheellinen" englanniksi

FI

aiheellinen {adjektiivi}

volume_up
aiheellinen (myös: perusteltu, oikeutettu)
Tällaisia tarkastuksia täytyy suorittaa käytännössä, jos on aiheellista epäillä tiettyjen lentokoneiden lentoturvallisuutta.
Checks must be carried out wherever there is justifiable doubt as to whether certain aircraft are airworthy.

Esimerkkejä "aiheellinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKeskustelu on aiheellinen, muttei tuo tässä vaiheessa positiivista sisältöä mietintöön.
This is a valid debate but it adds nothing positive to this report at this stage.
FinnishNyt voimme havaita, että parlamentin antama varoitus oli ehkä aiheellinen.
We can now see that there is perhaps some reason for this warning from Parliament.
Finnish   Arvoisa puhemies, kollega Florenzin esiin nostama kysymys on aiheellinen.
   Mr President, the question asked by my colleague, Mr Florenz, is a legitimate one.
FinnishYhteispäätösmenettelystä on tulossa yleinen käytäntö ja yksimielisyydestä aiheellinen poikkeus.
The codecision procedure is becoming the rule and unanimity the valid exception.
FinnishNyt tosiseikat ovat osoittaneet kiistatta, että tuolloinen vastalause oli aiheellinen.
The facts have now confirmed beyond any doubt that this was justified.
FinnishOliko se aiheellinen varoitus, kun muistetaan, kuinka Portugalia ja Saksaa kohdellaan?
Was it a legitimate warning, given the way in which Portugal and Germany are being treated?
FinnishHuoli esimerkiksi tästä Rangoonissa vankina pidettävästä naisesta on aiheellinen.
The worry such as that for the lady of Rangoon is a genuine one.
FinnishYksi puhuja totesi, että keskustelu oli aiheellinen ja että nyt oli oikea aika käydä se.
One speaker made the point that this was a good debate to have and a good time to have it.
FinnishTämä alennus on aiheellinen, ja sille on olemassa edelleen yhtä selkeä peruste kuin vuonna 1984.
There is a reason for this rebate existing, and it is as strong as it was in 1984.
FinnishPidämme ilman muuta mielessämme huomionne, joka on minusta aiheellinen.
We will, of course, take your comment, which would appear well-founded, into consideration.
FinnishOlen tietenkin sitä mieltä, että Euroopan unionin ja Iranin välinen vuoropuhelu on aiheellinen.
I do of course endorse the material need for dialogue between the European Union and Iran.
FinnishTästä syystä toimi on aiheellinen ja perusteltu mutta myös suoranainen velvollisuus.
This is the reason why this allocation is not only justified and well founded but practically a duty.
FinnishVenäjän johdon huoli maansa alueellisesta yhtenäisyydestä on epäilemättä aiheellinen.
The Russian leadership' s worry concerning their country' s regional unity is doubtless well-founded.
FinnishKomission mielestä tällainen lisäys ei ole aiheellinen.
The Commission does not believe that such an inclusion would be appropriate.
FinnishMyös parlamentin jäsenen kysymys henkilöstön laadusta on aiheellinen.
You are right also in asking about the quality of the staff.
FinnishSiksi myös rouva Jacksonin kysymys on enemmän kuin aiheellinen.
For that reason, Mrs Jackson' s question is more than justified.
FinnishEurooppalaisen maatalousmallin suunnitelma oli aiheellinen.
Our European agricultural model was legitimate in its conception.
FinnishViime viikkojen aikana on valitettavasti käynyt selväksi, että tuo pelko on aiheellinen.
This has unfortunately become clear in recent weeks.
FinnishEkstraterritoriaalisuuden ajatus ei ole minusta aiheellinen.
I do not see the relevance of this idea of ex-territoriality.
FinnishKoska useimpien hankkeiden arvo on jo nyt alle 2 miljoonaa euroa, tämä tarkistus ei ole aiheellinen.
Given that most projects are already under EUR 2 million this amendment is considered not relevant.