"aihealueet" - Englanninkielinen käännös

FI

"aihealueet" englanniksi

EN
FI

aihealueet {monikko}

volume_up
aihealueet (myös: teemat)
Välttämätöntä on myös asettaa aihealueet tärkeysjärjestykseen ja tarjota riittävät joustomahdollisuudet.
Prioritisation within the themes and a high level of flexibility are also necessary.
Aihealueet vaihtelevat maataloudesta liikenteeseen, ja niissä annetaan kattavaa ja ajantasaista tietoa EU:n lainsäädännöstä.
The themes range from agriculture to transport, presenting comprehensive and up-to-date coverage of EU legislation.

Esimerkkejä "aihealueet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEri aihealueet on määritetty selkeästi, ja toimintasuunnitelma kattaa ne.
The different subject areas have been clearly identified and are covered in the Action Plan.
FinnishVälttämätöntä on myös asettaa aihealueet tärkeysjärjestykseen ja tarjota riittävät joustomahdollisuudet.
Prioritisation within the themes and a high level of flexibility are also necessary.
FinnishAihealueet vaihtelevat maataloudesta liikenteeseen, ja niissä annetaan kattavaa ja ajantasaista tietoa EU:n lainsäädännöstä.
The themes range from agriculture to transport, presenting comprehensive and up-to-date coverage of EU legislation.
FinnishTiivistelmät on jaoteltu tietosivuihin 32 eri aihealueen mukaisesti, ja kyseiset aihealueet vastaavat EU:n toiminta-aloja.
They are offered in the form of factsheets disseminated under 32 thematic areas corresponding to the activities of the EU.
FinnishOlemme komission ja neuvoston kanssa yhtä mieltä laaja-alaisen, toisin sanoen kaikki aihealueet kattavan neuvottelukierroksen käymisestä.
We also agree with the Commission and the Council, in that this round of negotiations must be comprehensive, that is, one that includes all subjects.
FinnishVuonna 2004 kyseiset aihealueet jaettiin kahden valiokunnan kesken, joten nyt liikenne- ja matkailuasioita käsitellään omassa valiokunnassaan ja aluekehitysasioita omassaan.
In 2004, those areas were divided between committees, and we now have transport and tourism in one and regional development in another.
FinnishSillä juuri ne arkaluonteiset aihealueet, joilla olisi odotettavissa paljon työtä, kuten Europol ja Schengen, eivät kuulu valtuutetun tehtäväalueeseen.
For precisely those sensitive areas which one would expect to generate a great deal of work, such as Europol and Schengen, do not fall within the remit of this Supervisor.
FinnishSiinä luetellaan ne aihealueet, joiden parissa virasto voi työskennellä.
To make this possible, on 2 December, the Commission adopted a proposal to amend the multiannual framework, which lists the thematic areas in which the agency can work.
FinnishPitkällä aikavälillä nämä aihealueet vaativat paljon enemmän kuin vain persoonattomia toimenpiteitä; ne vaativat perustanlaatuisia muutoksia tavoissa eli muutosta elintavoissamme.
In the long run these topics demand much more than impersonal measures; they require fundamental shifts and a change in habits, that is to say a change in our way of life.
FinnishToimintasuunnitelman pääkohtia ovat Tampereen ministerikokouksessa sovitut aihealueet, eli maahanmuutto ja kehitys, laillinen maahanmuutto ja taistelu laitonta siirtolaisuutta vastaan.
The main items on the agenda will be the priority areas agreed at the Ministerial Meeting in Tampere, namely immigration and development, legal migration and the fight against illegal migration.