"aihealue" - Englanninkielinen käännös

FI

"aihealue" englanniksi

EN
FI

aihealue {substantiivi}

volume_up
Toinen käytännön aihealue, jolla kehottaisin ryhtymään toimiin, on poliisiyhteistyö.
A second practical subject area in which I would ask for action to be taken is the issue of police cooperation.
The subject matter is vast and varied.
Kyseessä on hyvin uusi aihealue, ja tutkimusta mahdollisista haitoista ja niiden ehkäisystä on jatkettava.
This a very new subject area, and research into possible problems and their prevention must continue.

Esimerkkejä "aihealue"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä aihealue on niin tärkeä, että asiasta ei saa Euroopassa olla erimielisyyksiä.
This is too important an area for there to be differences within Europe.
FinnishTämä on mielestäni aihealue, jonka suhteen komissiosta on tullut liian epäileväinen.
This, I believe, is an area in which the Commission has been too hesitant.
FinnishKolmas aihealue, jolla aiomme pian antaa ehdotuksia, on Välimeren unioni.
The third area where we will swiftly bring forward proposals is the Mediterranean Union.
FinnishTiedätte, että tasa-arvo on poliittisten edellytysten yhteydessä merkittävä aihealue.
You will know that gender equality is a major theme in the context of the political criteria.
FinnishMyös sukupolvien välisen yhteisvastuun lisääminen on tärkeä aihealue.
Another special area is the stimulation of intergenerational solidarity.
FinnishVaikutusanalyysit ovat tällä hetkellä erityisen kiinnostava aihealue kotimaani Irlannin kannalta.
Impact assessment is a particular area of current interest for my country, Ireland.
FinnishToinen aihealue, jota ei ole lainkaan selvitetty, on naisten sisäinen muuttoliike Euroopan unionissa.
The second area, completely unexplored, is the migration of women within the European Union.
FinnishToinen käytännön aihealue, jolla kehottaisin ryhtymään toimiin, on poliisiyhteistyö.
A second practical subject area in which I would ask for action to be taken is the issue of police cooperation.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, mietinnön aihealue on kahdessa mielessä arkaluonteinen: poliittisesti ja taloudellisesti.
Mr President, the topic of the report is doubly sensitive, both politically and economically.
FinnishUusi aihealue on oikeus kasvaa saasteettomassa ympäristössä eli lapsen ympäristöön liittyvät oikeudet.
A new area is the right to grow up in a non-polluted environment, the environmental rights of the child.
FinnishKyseessä on hyvin uusi aihealue, ja tutkimusta mahdollisista haitoista ja niiden ehkäisystä on jatkettava.
This a very new subject area, and research into possible problems and their prevention must continue.
FinnishToinen aihealue on työmarkkinoiden segmentoituminen.
A second set of issues is labour market segmentation.
FinnishKuten voitte havaita, aihealue on hyvin laaja.
FinnishNäiden kahden asian yhteen liittäminen ei auta meitä keskittymään naisten asemaan Turkissa, joka on itsessään yksi aihealue.
This merging of the two does not help us to focus on the role of women in Turkey, which is an issue in itself.
FinnishEnsimmäinen aihealue on tutkimus ja kehitys.
FinnishToinen aihealue on ulkorajat.
The second theme is that of the external borders.
FinnishAihealue on laaja ja monitahoinen.
Finnish   Kysymykset nro 50 ja 51 ovat melko samanlaiset, mutta vastaan niihin tarvittaessa erillisesti, vaikka aihealue on sama.
   . Questions 50 and 51 are quite similar but, if necessary, I will answer them separately, although the concept will be the same.
FinnishNeljäs aihealue on energia.
FinnishJos Aihealue-kenttään laitetaan hakusanaksi "tietojen säilyttäminen", joka on ollut paljon esillä uutisissa, hakutuloksena ei ole yhtään asiakirjaa.
If you put 'data retention' – a subject much in the news – in the subject-matter search box, you get no documents at all.