"ahneus" - Englanninkielinen käännös

FI

"ahneus" englanniksi

FI

ahneus {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
ahneus
Ratkaiseva tekijä ei ollut ahneus - inhimillinen ahneus.
It is not greed, individual greed, which was the decisive factor.
Ahneus on ollut ja on yhä huono neuvonantaja rahoitusstrategioita koskevissa asioissa.
Greed was and is a bad advisor on financial strategies.
Niissä vallitsee lämmin ystävyys ja kylmä omistushaluinen ahneus.
There is warm friendship and cold acquisitive greed.
ahneus (myös: rahanhimo)
2. "Latinankielinen alkuperä"
ahneus

Esimerkkejä "ahneus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSyöpä, jota ruokkii ahneus, viha, kateus ja tietämättömyys, eikä uskonto.
A cancer that is fed, not by religion, but by greed, hate, envy and ignorance.
FinnishTässä on kyse järjestelmästä, jossa inhimillinen ahneus voi levitä ja aiheuttaa tuhoa.
This is about a system in which this individual greed can spread and become destructive.
FinnishAhneus on ollut ja on yhä huono neuvonantaja rahoitusstrategioita koskevissa asioissa.
Greed was and is a bad advisor on financial strategies.
FinnishAhneus myytäessä kostautuu järjestelmän kalleutena ja hitaana käyttöönottona.
Greed will bring its own revenge in that the system will be made expensive and will be slow to establish itself.
FinnishRatkaiseva tekijä ei ollut ahneus - inhimillinen ahneus.
It is not greed, individual greed, which was the decisive factor.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, ovatko pelkästään ahneus, valheellinen hyvänolontunne ja halpa raha syynä koko sotkuun?
Madam President, are only greed, euphoria and cheap money to be blamed for the whole mess?
FinnishNiissä vallitsee lämmin ystävyys ja kylmä omistushaluinen ahneus.
There is warm friendship and cold acquisitive greed.
FinnishSen maaperänä on ahneus, eivätkä tunnontuskat ole sen esteenä.
FinnishUskotte, että rahamaailman ahneus pidetään aisoissa muutamalla uudella rahoitusvalvontasäädöksellä.
You believe that a few new financial supervision regulations will keep the greed of the financial world in check.
FinnishMeidän on erotettava toisistaan ahneus ja tarpeet.
FinnishMielestäni myös liika stressi, epäluulo, kunnianhimo ja ahneus ovat niitä tekijöitä, jotka tuhoavat sisäisen rauhamme.
Too much stress, too much suspicion, too much ambition and greed I also think are factors which destroy our inner peace.
FinnishIkävä kyllä vastaus on mielestäni ei, koska urheilijat ovat vain ihmisiä ja ahneus tuntuu olevan ihmisille luontainen heikkous.
In my view the answer is unfortunately ‘no’, because athletes are only human and greed seems to be an inherent human weakness.
Finnish. - (ET) Arvoisa puhemies, useat parlamentin jäsenet ovat todenneet, että ahneus on nykyisen rahoituskriisin syy.
in writing. - (ET) Mr President, several Members of Parliament have stated that greed is the cause of the present financial crisis.
FinnishKaikki nämä syyt sulautuvat yhteen niissä rikotuissa elämissä, jotka joidenkin ihmisten ahneus ja toisten häiriintynyt käytös on saanut aikaan.
All these causes combine to form a melting pot where lives are shattered by the greed of some parties and the deviance of others.
FinnishOn todellakin totta, että rahoitusmarkkinoilla ahneus voittaa häiriöiden pelon, ja komission on toteutettava toimia tällä alalla.
It is indeed true that the greed in the finance market is greater than the fear of disruption, and the Commission needs to take action in this regard.
FinnishAsiaan liittyy kaksi erillistä näkökohtaa: tahallinen uhka, jonka taustalla on ahneus, ja uhka, jonka taustalla on väestön selviytymistarve.
There are two separate aspects: that of a deliberate threat, driven by greed, and that of a threat that is driven by people's need to survive.
FinnishArvoisa puhemies, Afrikan Suurten järvien vedet kuohuvat yhä verestä, kuolemasta ja kärsimyksestä, jonka ihmisten sokeus, mielipuolisuus ja ahneus ovat aiheuttaneet.
Mr President, the water of the Great Lakes of Africa is troubled and bloody, sullied with death and suffering caused by human blindness, madness and ambition.
FinnishOlkaamme rehellisiä: vastuuttomien johtajien tyrannia ja rajaton ahneus ovat yhtä merkittäviä syitä kehityksen hitauteen kuin avun riittämättömyys.
Let us call a spade a spade: tyranny and unbounded greed on the part of irresponsible leaders are just as important in terms of causing inadequate development as is a drop in aid.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, kun muutama kansainvälinen pankki hyökkää täysillä euroa vastaan, markkinoiden tyhmyys ja ahneus ravistelee jälleen kerran maailmaa.
(FR) Madam President, with this all-out attack by a few international banks against the euro, the world is once more confronted with the stupidity and greed of the markets.
FinnishJulkisen mielipiteen on edistettävä voimakkaasti rahoitustapahtumista perittävää veroa, jotta hallitukset toteuttavat toimia eivätkä anna periksi henkilöille, joiden ahneus on pohjaton.
The growing support for a FTT must be driven hard by public opinion for governments to act, and not to cave in to the people for whom greed is not enough.