"ahne" - Englanninkielinen käännös

FI

"ahne" englanniksi

FI

ahne {adjektiivi}

volume_up
Me kaikki tiedämme, että kun mainontakieltoa yritettiin toteuttaa ensimmäisen kerran, komissio oli liian ahne.
We all know that the first time this was tried the Commission was too greedy.
Seuraavan kerran, kun näette jonkun ajavan Ferraria, älkää ajatelko: "Tuo henkilö on ahne."
The next time you see somebody driving a Ferrari don't think, "This is somebody who is greedy."
Kaikkein tärkein asia, joka paljastui rahoitus- ja talouskriisistä, oli se, että meillä on erittäin ahne järjestelmä.
The most important revelation to emerge from the financial and economic crisis was that we have an extremely greedy system.
Ahne kapitalismi on yksi köyhyyden perussyistä, sillä sen myötä rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.
Avaricious capitalism is one of the main causes of poverty, as it results in the rich becoming richer whilst the poor are reduced to indigence.
ahne (myös: itsekäs)
ahne (myös: sinnikäs, sisukas, topakka)
volume_up
gutsy {adj.} [ark.]
ahne (myös: ahnas)

Esimerkkejä "ahne"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSeuraavan kerran, kun näette jonkun ajavan Ferraria, älkää ajatelko: "Tuo henkilö on ahne."
The next time you see somebody driving a Ferrari don't think, "This is somebody who is greedy."
FinnishMe kaikki tiedämme, että kun mainontakieltoa yritettiin toteuttaa ensimmäisen kerran, komissio oli liian ahne.
We all know that the first time this was tried the Commission was too greedy.
FinnishKaikkein tärkein asia, joka paljastui rahoitus- ja talouskriisistä, oli se, että meillä on erittäin ahne järjestelmä.
The most important revelation to emerge from the financial and economic crisis was that we have an extremely greedy system.
FinnishAhne kapitalismi on yksi köyhyyden perussyistä, sillä sen myötä rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.
Avaricious capitalism is one of the main causes of poverty, as it results in the rich becoming richer whilst the poor are reduced to indigence.
FinnishPankkien ahne ja epäpätevä johto nopeutti rahoituskriisiä, ja syyttävä sormi osoitti kansalaisia pankkiirien sijasta.
In the case of banks, whose greed and incompetent management precipitated the financial crisis, the finger was pointed at people, or rather, at bankers.
FinnishJäsen Herzog, jonka ryhmän ymmärsin ottavan vastaavanlaisen kannan, pidin käyttämästänne ilmauksesta "ahne tinkiminen".
To Mr Herzog, whose group I understand intends to adopt a similar position, I would like to say that I particularly liked your expression 'tough haggling' .
FinnishEmme voi sallia sitä, että ahne, vastuuton ja korruptoitunut kapitalismi, jota jotkut Euroopan valtiot kannattavat, omistaa ja saastuttaa meren.
We cannot allow it to be owned and contaminated by a greedy, irresponsible and corrupt form of capitalism that enjoys the complicity of some European States.