"ahkera" - Englanninkielinen käännös

FI

"ahkera" englanniksi

FI

ahkera {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
ahkera (myös: uuttera)
Se ei tehnyt niin, koska sen lisäksi, että se ei ole ahkera, se on peloissaan.
It did not do so, though, because not only is it not diligent, it is afraid.
Minä olen täällä tavallisesti maanantaista perjantaihin ja olen ahkera ihminen, kuten on 99 % parlamentin jäsenistä.
I normally come here Monday through to Friday and am a diligent person, as are 99 % of this House.
Hän on mielestäni ollut esimerkillinen toveri ja esimerkillinen kollega, ahkera, suora ja työlleen omistautunut.
In my opinion she has been a model comrade and a model colleague, diligent, direct, dedicated.
Jäsen Bethell on ollut suosittu ja ahkera parlamentin jäsen hyvin monen vuoden ajan.
Lord Bethell has been a popular and hard-working Member of this House for very many years.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Tämän me voimme kaikki ymmärtää, ja pyydän, että kollegani täällä, jotka tietävät, että hän on erittäin ahkera työntekijä, ymmärtäisivät tämän.
That I think is something we can all understand and I would ask colleagues here who know she is a very hard working woman to please understand that.
Mitä jos äitini olisi kertonut meille, että Fiden perhe on köyhä ja ahkera?
What if my mother had told us that Fide's family was poor and hardworking?
Jäsen Bethell on ollut suosittu ja ahkera parlamentin jäsen hyvin monen vuoden ajan.
Lord Bethell has been a popular and hard-working Member of this House for very many years.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
2. virallinen
ahkera (myös: uuttera)

Esimerkkejä "ahkera"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe ei tehnyt niin, koska sen lisäksi, että se ei ole ahkera, se on peloissaan.
It did not do so, though, because not only is it not diligent, it is afraid.
FinnishMitä jos äitini olisi kertonut meille, että Fiden perhe on köyhä ja ahkera?
What if my mother had told us that Fide's family was poor and hardworking?
FinnishJäsen Bethell on ollut suosittu ja ahkera parlamentin jäsen hyvin monen vuoden ajan.
Lord Bethell has been a popular and hard-working Member of this House for very many years.
FinnishHän on mielestäni ollut esimerkillinen toveri ja esimerkillinen kollega, ahkera, suora ja työlleen omistautunut.
In my opinion she has been a model comrade and a model colleague, diligent, direct, dedicated.
FinnishTeistä sanotaan, että olette intohimoinen ja ahkera pyöräilijä.
FinnishMielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
FinnishMinä olen täällä tavallisesti maanantaista perjantaihin ja olen ahkera ihminen, kuten on 99 % parlamentin jäsenistä.
I normally come here Monday through to Friday and am a diligent person, as are 99 % of this House.
FinnishAhkera osallistumisenne Strasbourgin istuntoihin on hyvin selvä osoitus maatalouden edelleen suuresta merkityksestä Euroopan unionissa.
Your frequent attendance in Strasbourg is ample demonstration of the continued importance of farming in Europe.
FinnishJos komissio olisi ollut ahkera, sen olisi välittömästi pitänyt ehdottaa tarvittavien varojen siirtämistä otsakkeesta 2 otsakkeeseen 4.
If the Commission had been diligent, it should immediately have suggested transferring the necessary resources from Heading 2 to Heading 4.
FinnishTämän me voimme kaikki ymmärtää, ja pyydän, että kollegani täällä, jotka tietävät, että hän on erittäin ahkera työntekijä, ymmärtäisivät tämän.
That I think is something we can all understand and I would ask colleagues here who know she is a very hard working woman to please understand that.
FinnishArvoisa puhemies ja hyvät naiset ja herrat, EU: n ja Slovakian tasavallan välisistä suhteista vastaava parlamentaarinen sekavaliokunta oli viime viikolla ahkera.
Madam President, ladies and gentlemen, the Committee on Interparliamentary Relations between the European Parliament and the Slovak Parliament met last week.
FinnishPuheenjohtajamaa voi olla hyvinkin ahkera ja taitava - ja puheenjohtamaa Itävalta oli sellainen - mutta se ei voi saada aikaan enempää, kuin mihin muut 14 jäsenvaltiota ovat halukkaita.
But while a presidency of the Council can be as diligent and as clever as it may - and the Austrian Presidency was both - it still cannot deliver more than the other 14 are willing to give.