"ahdistella" - Englanninkielinen käännös

FI

"ahdistella" englanniksi

FI

ahdistella [ahdistelen|ahdistellut] {verbi}

volume_up
Sen avulla voimme myös ahdistella komission jäsentä Brittania, mutta se ratkaisee vain pienen osan ongelmasta.
It will also enable us to harass Commissioner Brittan, but that is only a tiny part of the problem.
Heitä olisi suojeltava villeiltä myyjiltä, joiden tavoitteena on johtaa harhaan ja ahdistella heitä epärehellisellä mainonnalla ja markkinoinnilla.
They should be protected from rogue traders who seek to mislead and harass them through dishonest advertising and marketing.
"Kazakstan 2012" -vasemmistoliikkeen aktivisteja ahdistellaan ja vangitaan.
Activists from the left-wing movement 'Kazakhstan 2012' are being harassed and jailed.
ahdistella (myös: vaivata, kiusata)

Esimerkkejä "ahdistella"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSen avulla voimme myös ahdistella komission jäsentä Brittania, mutta se ratkaisee vain pienen osan ongelmasta.
It will also enable us to harass Commissioner Brittan, but that is only a tiny part of the problem.
FinnishHeitä olisi suojeltava villeiltä myyjiltä, joiden tavoitteena on johtaa harhaan ja ahdistella heitä epärehellisellä mainonnalla ja markkinoinnilla.
They should be protected from rogue traders who seek to mislead and harass them through dishonest advertising and marketing.
FinnishValitettavasti Kirkhopen mietintö tarjoaa ainoastaan keinon ahdistella pakolaisia, joita niiden poliittiset vastustajat syyttävät likaisesta pelistä.
Unfortunately the Kirkhope report offers mainly a policy of harassing refugees accused by their political opponents of having dirty hands.
FinnishAsianajajia ei kuitenkaan saa ahdistella heidän puheilleen hakeutuvien ihmisten takia ja vielä vähemmän heidän pitää muuttua asiakkaidensa vainoajiksi.
What cannot be allowed to happen is for lawyers to be prosecuted because of clients that hire them and much less become, in turn, the persecutors of clients who hire them.
FinnishAntaisimme vanhemmille ja kuluttajille oikeuden ahdistella näiden ala-arvoisuuksien tuottajia.
If we were to give parents and consumers the right to lay siege to the producers of these cheap programmes, it would, perhaps, provide some small counterweight to competition.
FinnishAsianajajat eivät saa tästä minkäänlaisia etuoikeuksia, vaan heitä voi ja täytyy ahdistella, mikäli he harjoittavat suoranaisesti rikollista toimintaa tai mikäli heitä epäillään siitä.
There is no question of giving any privileges to lawyers, who can and must be prosecuted if they are directly involved in criminal activities or are suspected of being so.