"ahdasmielinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ahdasmielinen" englanniksi

FI

ahdasmielinen {adjektiivi}

volume_up
ahdasmielinen
Ranskalaisten hyvin ahdasmielinen kansallinen oman edun tavoittelu tekee maatalousuudistusten toteuttamisen mahdottomaksi.
The very narrow-minded French national self-interest makes the implementation of agricultural reforms impossible .
Koska emme voi suhtautua tähän ahdasmielisesti, ilmoitan kannattavani voimakkaasti tätä päätöslauselmaa.
As we cannot be narrow-minded about this, let me say that I very much support this resolution.
Siitä huolimatta niiden esittäjä on minusta kurja ja ahdasmielinen ihminen, joka haluaa heitellä kapuloita rattaisiin.
Apart from all that, I see these amendments as being submitted by a mean, narrow-minded individual who wants to put a spanner in the works.
ahdasmielinen
Ranska on aivan yhtä ahdasmielinen, eikä sillä ole verukkeenaan edes saarivaltakunnan asemaa.
France is just as insular without the excuse of being an island.
ahdasmielinen (myös: kiihkoileva)
Uskon, että tasa-arvon ahdasmielinen käyttäminen, mikä on tämän mietinnön tarkoituksena, on suuri virhe, eikä PPE tietenkään aio sitä sallia.
I believe that the sectarian use of equality, which is the aim of this report, is a serious mistake and the EPP will not, of course, allow it.
ahdasmielinen (myös: tiukkapipoinen)

Esimerkkejä "ahdasmielinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTällainen käsitys demokratiasta on - jos saan sanoa - erittäin ahdasmielinen.
If I may say so, that is a very restricted understanding of democracy.
FinnishMiksi tämä ahdasmielinen kieltäytyminen rokotuksista, jotka kuitenkin ovat tehokkaita?
Perhaps by swimming? Why this dogmatic refusal of a vaccine that is nevertheless effective.
FinnishSamalla ahdasmielinen protektionismi pitäisi jättää kyydistä.
Meanwhile, closed-minded protectionism should be left to fall by the wayside.
FinnishRanska on aivan yhtä ahdasmielinen, eikä sillä ole verukkeenaan edes saarivaltakunnan asemaa.
France is just as insular without the excuse of being an island.
FinnishTämä luonteeltaan ahdasmielinen laki vaikuttaa ennen kaikkea riippumattomiin toimittajiin ja kustantajiin.
The highly repressive nature of this act will above all impact on independent journalists and publishers.
FinnishRanskalaisten hyvin ahdasmielinen kansallinen oman edun tavoittelu tekee maatalousuudistusten toteuttamisen mahdottomaksi.
The very narrow-minded French national self-interest makes the implementation of agricultural reforms impossible .
FinnishSiitä huolimatta niiden esittäjä on minusta kurja ja ahdasmielinen ihminen, joka haluaa heitellä kapuloita rattaisiin.
Apart from all that, I see these amendments as being submitted by a mean, narrow-minded individual who wants to put a spanner in the works.
FinnishSen lisäksi, että meille esitetty teksti on äärimmäisen ahdasmielinen, siinä myös ylenkatsotaan kansalaisia, varsinkin kreikkalaisia.
The text proposed to us is not only extremely dogmatic, it also shows contempt for the peoples, in particular, for the Greek people.
FinnishOlisi kovin ahdasmielinen periaate sanoa, että vapauttamista on jatkettava joustamattomalla tavalla, riippumatta paikallisista tosiasioista.
It would be a very illiberal doctrine to say that liberalisation should be pursued in an inflexible way, insensitive to local realities.
FinnishUskon, että tasa-arvon ahdasmielinen käyttäminen, mikä on tämän mietinnön tarkoituksena, on suuri virhe, eikä PPE tietenkään aio sitä sallia.
I believe that the sectarian use of equality, which is the aim of this report, is a serious mistake and the EPP will not, of course, allow it.
FinnishVaikka vuonna 1990 pidettiin monipuoluevaalit, jotka johtivat NLD:n voittoon, ahdasmielinen sotilasjuntta kieltäytyy edelleen luopumasta vallasta.
Despite multi-party elections in 1990, which resulted in the NLD victory, the repressive military junta continues to refuse to hand over power.
FinnishNyt on aika toimia päättäväisesti; meidän on unohdettava ahdasmielinen ja pikkumainen poliittinen lähestymistapa luonnonkatastrofien ja pelastuspalvelun käsittelemisessä.
Now is the time to act decisively; we must cast aside any small-minded, petty political approach to the issue of natural disasters and civil protection.
FinnishTämä viimeksi mainittu ehdotus on vastoin perustamissopimuksen 284 artiklaa, ja se on lisäksi kovin ahdasmielinen näkemys hajauttamisen taloudellisista kustannuksista.
This last proposal not only constitutes an infringement of Article 284 of the Treaty, but expresses a narrow view of the financial cost of decentralisation.
FinnishSuoraviivainen amerikkalaisvastaisuus olisi liian ahdasmielinen lähestymistapa, mutta meidän on silti vaadittava Yhdysvaltoja pitämään kiinni säännöistä, joista olemme yhdessä sopineet.
Straight anti-Americanism would be too narrow an approach, but we must still call upon the United States to keep to the rules that we all agreed upon.
FinnishVaikka Taleban ovat kauhistuttava, ahdasmielinen ja epädemokraattinen organisaatio, maailma on täynnä epämiellyttäviä hallintoja, eivätkä talebanit ole edes hallituksessa.
Whilst the Taliban are an appalling, repressive and anti-democratic organisation, the world is full of unpleasant regimes and the Taliban are not even in government.
FinnishIlman näitä tavoitteita Euroopasta tulee mielestäni ahdasmielinen eikä se pysty estämään väistämätöntä liikettä kohti keskustaa, joka on etääntynyt paikallisista realiteeteista.
Without this objective, I feel that Europe would become ‘funnelled’, a victim of the gravitational movement towards a centre that is divorced from local realities.
FinnishNämä tekstiiliyritykset joutuvat siis palauttamaan saamansa sosiaalituet sellaisen näkemyksen takia, joka on ehdottoman kiihkoileva, ahdasmielinen ja typeryyden rajoilla.
So these businesses are now going to have to repay the social grants which they were given because of an extremist, narrow-minded and almost plain stupid way of seeing things.