"aggressiivisuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"aggressiivisuus" englanniksi

FI

aggressiivisuus {substantiivi}

volume_up
Aggressiivisuus kouluissa, joko oppilaiden tai heidän vanhempiensa, on lisääntymässä.
Aggression in schools, either by pupils or their parents, is on the increase.
Lapsiin kohdistuva väkivalta ja lasten lisääntyvä aggressiivisuus ovat perusteltuja huolenaiheita.
Violence against children and the increase in aggression among children are grounds for justifiable concern.
Lisäksi rikollisuudelle on yhä tyypillisempää yhä suurempi aggressiivisuus, mikä saa kansalaiset tuntemaan itsensä entistäkin turvattomimmiksi.
Moreover, crime is increasingly being characterised by growing aggression, which increases the public perception of the lack of security.
aggressiivisuus
Euroopan unionin ajaessa tätä strategiaa sen aggressiivisuus yltyy ja lisääntyy sekä sisäisesti että kolmansia maita kohtaan.
In promoting this strategy, the aggressiveness of the European Union is intensifying and escalating, both towards third countries and within it.

Esimerkkejä "aggressiivisuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAggressiivisuus kouluissa, joko oppilaiden tai heidän vanhempiensa, on lisääntymässä.
Aggression in schools, either by pupils or their parents, is on the increase.
FinnishLapsiin kohdistuva väkivalta ja lasten lisääntyvä aggressiivisuus ovat perusteltuja huolenaiheita.
Violence against children and the increase in aggression among children are grounds for justifiable concern.
FinnishEuroopan unionin ajaessa tätä strategiaa sen aggressiivisuus yltyy ja lisääntyy sekä sisäisesti että kolmansia maita kohtaan.
In promoting this strategy, the aggressiveness of the European Union is intensifying and escalating, both towards third countries and within it.
FinnishLisäksi rikollisuudelle on yhä tyypillisempää yhä suurempi aggressiivisuus, mikä saa kansalaiset tuntemaan itsensä entistäkin turvattomimmiksi.
Moreover, crime is increasingly being characterised by growing aggression, which increases the public perception of the lack of security.
FinnishTeollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta on tehnyt vihreästä kirjasta arvion, johon on mielestäni suuresti vaikuttanut alan teollisuuden aggressiivisuus.
The Committee on Industry, External Trade, Research and Energy has made an evaluation of the Green Paper, which, in my opinion, has been greatly influenced by the industry' s aggressive line.