"agentti" - Englanninkielinen käännös

FI

"agentti" englanniksi

EN
FI

agentti {substantiivi}

volume_up
1. "esim. Salainen palvelu"
Me kaikki tiedämme, että hän on ilmeisesti Saksan salaisen palvelun agentti.
We all know that he is an agent of the German secret service.
Eräs salaisen palvelun agentti paloiteltiin neljään osaan, koska hän julkisti valtion tekoja lehdistölle.
A female secret service agent was quartered because she denounced government attacks on the press.
Sen on kirjoittanut joku aseteollisuuden agentti, jonka kotimaa ei ole koskaan ensimmäisten joukossa uhattuna.
It was written by an agent from the weapons' industry, whose home country has never been in the frontline of military threat.
2. Kielitiede
agentti
Me kaikki tiedämme, että hän on ilmeisesti Saksan salaisen palvelun agentti.
We all know that he is an agent of the German secret service.
Eräs salaisen palvelun agentti paloiteltiin neljään osaan, koska hän julkisti valtion tekoja lehdistölle.
A female secret service agent was quartered because she denounced government attacks on the press.
Sen on kirjoittanut joku aseteollisuuden agentti, jonka kotimaa ei ole koskaan ensimmäisten joukossa uhattuna.
It was written by an agent from the weapons' industry, whose home country has never been in the frontline of military threat.

Esimerkkejä "agentti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMe kaikki tiedämme, että hän on ilmeisesti Saksan salaisen palvelun agentti.
We all know that he is an agent of the German secret service.
FinnishEräs salaisen palvelun agentti paloiteltiin neljään osaan, koska hän julkisti valtion tekoja lehdistölle.
A female secret service agent was quartered because she denounced government attacks on the press.
FinnishSen on kirjoittanut joku aseteollisuuden agentti, jonka kotimaa ei ole koskaan ensimmäisten joukossa uhattuna.
It was written by an agent from the weapons' industry, whose home country has never been in the frontline of military threat.
FinnishPidin parlamentissa huhtikuussa kaksi puhetta ja toistin Aleksandrin minulle esittämät väitteet, joiden mukaan Romano Prodi on ollut jonkinlainen KGB:n agentti.
In April, I made two speeches in this Parliament repeating allegations made to me by Alexander that Romano Prodi had been an agent of some kind of the KGB.
FinnishWarning oli vuoteen 1990 asti Itä-Saksan salaisen poliisin palveluksessa, ja hänen väitetään tutustuneen tällöin Vladimir Putiniin, joka oli tuolloin KGB:n agentti.
Until 1990, Mr Warning was an officer in the Stasi, East Germany’s secret police, and it was during this period that he allegedly got to know Vladimir Putin, who was a KGB agent at the time.
FinnishArvoisa puhemies, Aleksandr Litvinenko todisti Mitrokhin komissiolle Italiassa ja esitti minulle henkilökohtaisesti syytöksen, että Romano Prodi oli jonkinlainen KGB:n agentti.
Mr President, Alexander Litvinenko testified to the Mitrokhin Commission in Italy and made to me personally the allegation that Romano Prodi was an agent of some kind of the KGB.
FinnishMurhia tehdään joka puolella Eurooppaa: nainen murhataan Moskovassa, entinen KGB:n agentti murhataan Lontoossa, ja presidentti Putin toistaa, ettei hänellä ole tämän kanssa mitään tekemistä.
Assassinations take place all over Europe, a woman is assassinated in Moscow, an ex-KGB agent is assassinated in London and Mr Putin repeats: 'I have nothing to do with it'.