"afrikkalaiset" - Englanninkielinen käännös

FI

"afrikkalaiset" englanniksi

FI

afrikkalaiset {monikko}

volume_up
afrikkalaiset
Viime kädessä kuitenkin vain afrikkalaiset voivat ratkaista Afrikan ongelmia.
But ultimately only Africans can solve Africa's problems.
Me afrikkalaiset olemme ylpeitä siitä, että tämä on kaiken lisäksi afrikkalainen ihme.
As Africans, we are proud that this, in addition, is an African miracle.
Aids johtaa toisin sanoen lukemattomat afrikkalaiset suunnattomaan kurjuuteen.
In other words, AIDS brings untold misery to countless Africans.

Esimerkkejä "afrikkalaiset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJäsen Martens korosti, että Afrikan ongelmiin tarvitaan afrikkalaiset ratkaisut.
Mrs Martens emphasised the need for an African solution to African problems.
FinnishArvoisa puhemies, miksi niin monet afrikkalaiset ovat niin huonoja jakamaan valtaa?
Mr President, why do so many Africans struggle when it comes to sharing power?
FinnishMe täällä parlamentissa emme ajattele elefanteista samalla tavalla kuin afrikkalaiset.
We in this House do not think of the elephant in the way that the African does.
FinnishKuinka varmistamme, että afrikkalaiset voivat vaatia afrikkalaisia johtajia vastuuseen?
How do we ensure that African citizens are able to call African leaders to account?
FinnishAfrikkalaiset ja eurooppalaiset johtajat löytävät kyllä viitat eteenpäin.
African and European leaders will not fail to find pointers for the road to follow.
FinnishNäkisin afrikkalaiset samoin kuin olin lapsena nähnyt Fiden perheen.
I would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family.
FinnishMe afrikkalaiset olemme ylpeitä siitä, että tämä on kaiken lisäksi afrikkalainen ihme.
As Africans, we are proud that this, in addition, is an African miracle.
FinnishTämän seurauksena afrikkalaiset puuvillantuottajavaltiot tuntevat asemansa pahoin uhatuksi.
As a result, the African cotton states feel very much threatened by this.
FinnishAids johtaa toisin sanoen lukemattomat afrikkalaiset suunnattomaan kurjuuteen.
In other words, AIDS brings untold misery to countless Africans.
FinnishHinta, jonka erityisesti afrikkalaiset maanviljelijät joutuvat siitä maksamaan, on liian korkea.
The price to be paid for this, by African farmers in particular, is too high.
FinnishAfrikkalaiset tahot ovat jo turvautuneet Norsunluurannikkoon kohdistuviin sanktioihin.
African bodies have already resorted to sanctions on Côte d'Ivoire.
Finnish. - (FR) Vietnamilaiset, afrikkalaiset ja muunmaalaiset lapset astuvat maamiinoihin.
in writing. - (FR) Children in Vietnam, Africa and elsewhere are standing on land mines.
FinnishMe afrikkalaiset iloitsemme siitä, että rauha säilyy tässä maailmankolkassa sekä nyt että jatkossa.
As Africans we rejoice that peace in this part of our world is holding and will hold.
FinnishViime kädessä kuitenkin vain afrikkalaiset voivat ratkaista Afrikan ongelmia.
But ultimately only Africans can solve Africa's problems.
FinnishJos länsimaat lopettaisivat kehitysavun maksamisen, tavalliset afrikkalaiset eivät edes huomaisi sitä.
If the west stopped these payments, normal Africans would not even notice.
FinnishAfrikkalaiset ovat naapureitamme, emmekä me saa jättää heitä pulaan.
The Africans are our neighbours and we must not abandon them.
FinnishTällä maanosalla on tulevaisuudennäkymiä vain siinä tapauksessa, että afrikkalaiset suostuvat jakamaan vallan.
Only if Africans are willing to share power does this continent have a future.
FinnishMeidän oli vaikeaa ymmärtää, miksi afrikkalaiset kumppanimme päättivät hylätä päätöslauselman.
It was difficult for us to understand why our partners from Africa decided to reject this resolution.
FinnishAfrikkalaiset, aasialaiset, jopa amerikkalaiset eivät koskaan lakkaa ihmettelemästä eurooppalaisten saavutuksia.
Africans, Asians, even Americans never cease to marvel at European successes.
FinnishKuinka toisenlaisia ovatkaan sitä vastoin jotkin afrikkalaiset kannanotot.
Those Western reactions to Mugabe's disputable re-election which I have noted to date elicit this expectation.