"afrikkalainen" - Englanninkielinen käännös

FI

"afrikkalainen" englanniksi

EN
EN
FI

afrikkalainen {adjektiivi}

volume_up
afrikkalainen
Me afrikkalaiset olemme ylpeitä siitä, että tämä on kaiken lisäksi afrikkalainen ihme.
As Africans, we are proud that this, in addition, is an African miracle.
Eräs huomattava afrikkalainen johtaja teki hyvin osuvan huomautuksen.
A prominent African leader made a very pertinent comment.
Euroopan unionilla on oltava afrikkalainen asialista.
It is also essential for the European Union to have an African agenda.

Esimerkkejä "afrikkalainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTiedämme kaikki sen, että presidentti Omar Bongo on vanhin afrikkalainen johtaja.
We all know that President Omar Bongo is the most senior of the African leaders.
FinnishKiinalainen ansaitsee nykyisin keskimäärin kolme kertaa enemmän kuin afrikkalainen.
On average, the Chinese today earn three times as much as the Africans.
FinnishMe afrikkalaiset olemme ylpeitä siitä, että tämä on kaiken lisäksi afrikkalainen ihme.
As Africans, we are proud that this, in addition, is an African miracle.
FinnishIUCN:n mukaan afrikkalainen norsu on yhä uhanalainen eläinlaji.
The African elephant is still a threatened animal species, according to the IUCN.
Finnish   Arvoisa presidentti, te ette ole ainoastaan presidentti, vaan myös viisas afrikkalainen.
   Mr President, you are not only a president but also a wise African.
FinnishHyvänä esimerkkinä tästä on afrikkalainen trypanosomiaasi, joka tunnetaan paremmin unitautina.
African trypanosomiasis, better known by the name sleeping sickness, is a good example of this.
FinnishTotean myös, ettei tarvitse olla afrikkalainen ymmärtääkseen päätöksen merkitystä.
I would also say to you that one does not need to be African to understand the importance of that decision.
FinnishAinoastaan hänen äitinsä ja afrikkalainen hyväntekeväisyysjärjestö HEAL Africa ovat tukeneet häntä.
Her mother and the African charitable organisation HEAL Africa have been her only support.
FinnishUbuntu on afrikkalainen aate, ja mielestäni tässä tulee esille sen perusolemus.
And while it's true that ubuntu is an African idea, what I see is the essence of that value being invented here.
FinnishSiten voitaisiin myös varmistaa, että afrikkalaiseen ongelmaan saadaan afrikkalainen ratkaisu.
That would also help to ensure that we could put in place an African solution to an African problem.
FinnishEräs huomattava afrikkalainen johtaja teki hyvin osuvan huomautuksen.
A prominent African leader made a very pertinent comment.
FinnishEuroopan unionilla on oltava afrikkalainen asialista.
It is also essential for the European Union to have an African agenda.
FinnishMinulla on Mugabelle yksinkertainen viesti: käyttäytykää kuin afrikkalainen kylänvanhin ja vetäytykää arvokkaasti kyläänne.
I have a simple message for Mr Mugabe - be an African elder and retire gracefully to your village.
FinnishMitä jos meillä olisi afrikkalainen televisiokanava, joka näyttäisi erilaisia afrikkalaisia tarinoita ympäri maailman?
What if we had an African television network that broadcast diverse African stories all over the world?
FinnishYhtä hyvin voitaisiin sanoa, että Espanja on afrikkalainen valtio, koska sillä on joitakin tukikohtia Pohjois-Afrikan rannikolla.
You might as well say that Spain is African because it has some outposts on the North African coast.
FinnishTällä hetkellä kaupallisesti merkittäviin kalavaroihin kuuluvat afrikkalainen turska, piikkimakrilli, sardinella ja sardelli.
The fish stocks of commercial importance at the present time include hake, horse mackerel, sardinella and anchovy.
FinnishAiomme luoda eurooppalaisen perustan kliinistä testausta varten, vaikka olemassa onkin jo täysin valmis afrikkalainen perusta.
True, we have plans to set up a European platform to test the vaccine, even if there is already a fully developed African platform.
FinnishAfrikkalainen toimittaja on kirjoittanut: " Länsimaat osaavat myydä kansanvallan ajatusta, mutta eivät pysty takaamaan kaupan jälkeistä huoltoa."
As one African journalist phrased it: ' The West sells democracy, but it does not provide any after-sales service.'
Finnish(HU) Eräässä elintarvikekonferenssissa afrikkalainen valtuuskunta kantoi kylttiä, jossa luki hämmästyksekseni "Älkää ruokkiko Afrikkaa".
(HU) I was shocked when, during a food conference, I saw a sign in the hand of the African delegation saying: Do not feed Africa.
FinnishLopultakin on saatu viisas afrikkalainen johtaja, joka ymmärtää, että Afrikan hajoaminen vie muunkin mantereen armottomasti mukanaan.
At last there is a wise African leader who realises that the disintegration of Africa will mercilessly drag the rest of the continent down with it.