"Afrikka" - Englanninkielinen käännös

FI

"Afrikka" englanniksi

volume_up
Afrikka {erisnimi}
EN
FI

Afrikka {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Afrikka
Afrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä.
Africa is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
- neuvoston ja komission julkilausumat: Afrikka ja globalisaation haasteet
- the Council and Commission statements on Africa and the challenges of globalisation,
Afrikka on nykyään maailman ainoa maanosa, jossa syntyvyys ylittää uusiutumistason.
Africa is now the only continent in the world with a birth rate above replacement.

Esimerkkejä "Afrikka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAfrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä.
Africa is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
FinnishMinusta olisi väärin olla tunnustamatta, että Afrikka on muuttunut merkittävästi.
I think it would be wrong not to recognise that Africa has changed substantially.
FinnishToinen seikka on, että Saharan eteläpuolinen Afrikka on maapallon köyhin alue.
The second fact is that sub-Saharan Africa is the poorest region on the planet.
FinnishNäin ei ole, ja meidän on tehtävä se selväksi: Afrikka on meillekin voimavara.
That is not the case and we should make it clear: Africa is a resource for us too.
FinnishAfrikka on nykyään maailman ainoa maanosa, jossa syntyvyys ylittää uusiutumistason.
Africa is now the only continent in the world with a birth rate above replacement.
FinnishEtelä-Afrikka, Botswana, Namibia ja Sambia haluavat metsästää norsuja vielä enemmän.
South Africa, Botswana, Namibia and Zambia want to shoot even more elephants now.
FinnishEurooppa ja Afrikka eivät kumpikaan enää kestäneet tällaisen tilanteen jatkumista.
Neither Europe nor Africa could tolerate this situation going on any longer.
FinnishSeuraavaksi sinnikkyyteen Afrikka-huippukokouksessa; joku mainitsi sen, sinnikkyyden.
Next, perseverance at the Africa summit; someone mentioned that, perseverance.
FinnishOn todettu, ettei Afrikka ole köyhä vaan valitettavasti huonosti hallittu.
It has been said that Africa is not poor; it is, unfortunately, badly governed.
FinnishAfrikka tarvitsee suojattuja markkinoita, jos halutaan viimeinkin kestävää maataloutta.
Africa needs a protected market if sustainable agriculture is finally to emerge.
FinnishPohjois-Afrikka, erityisesti Marokko, on strategisesti merkittävä Euroopan unionille.
North Africa, especially Morocco, is of strategic importance to the European Union.
Finnish   Esityslistalla on seuraavana komission tiedonanto EU:n Afrikka-strategiasta.
   The next item is the Commission communication on EU policy on Africa.
FinnishAfrikka ei saa olla manner, josta vähäosaiset ymmärrettävästi haluavat paeta.
Africa must not be a continent from which the have-nots understandably want to escape.
FinnishOn Maltan etujen mukaista, että Afrikka nähdään Euroopan vastuulla olevaksi.
It is in Malta's interest that Africa is seen as Europe's responsibility.
FinnishEnsinnäkin Afrikka elää globaalin talouden ja globalisaation aikakautta.
Firstly, Africa is living in the age of the global economy and globalisation.
Finnish   Arvoisa puhemies, Afrikka on mainittu tänään keskustelussa useasti.
   Mr President, Africa has featured a lot today in the debate, and rightly so.
FinnishAfrikka ei ole myytävänä. Afrikkalaisten on rakennettava Afrikkaa afrikkalaisia varten.
What we need now, as the last speaker said, is much better focus and action.
FinnishJos Afrikka voi antaa jonkin lahjan, se on kollektiivisemman yhteisön lahja.
If Africa has a gift to share, it's a gift of a more collective society.
Finnish- neuvoston ja komission julkilausumat: Afrikka ja globalisaation haasteet
- the Council and Commission statements on Africa and the challenges of globalisation,
FinnishAfrikka on tällä hetkellä myös suurimmat mahdollisuudet tarjoava maanosa.
Africa is also the continent that offers us the greatest opportunity today.