"Afganistan" - Englanninkielinen käännös

FI

"Afganistan" englanniksi

FI

Afganistan {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Afganistan
Afganistan on ollut vuosisatoja ulkovaltojen strategisten etujen välikappaleena.
For centuries, Afghanistan was the plaything of foreign powers’ strategic interests.
Ennen 11. syyskuuta Afganistan kuului unohdettujen valtioiden joukkoon.
Afghanistan was on the list of forgotten countries before 11 September.
Älkäämme unohtako, että Afganistan on toinen maailman kahdesta köyhimmästä maasta.
Let us not forget that Afghanistan is one of the two poorest nations in the world.

Esimerkkejä "Afganistan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAfganistan on ollut vuosisatoja ulkovaltojen strategisten etujen välikappaleena.
For centuries, Afghanistan was the plaything of foreign powers’ strategic interests.
FinnishÄlkäämme unohtako, että Afganistan on toinen maailman kahdesta köyhimmästä maasta.
Let us not forget that Afghanistan is one of the two poorest nations in the world.
FinnishKukaan ei halua joutua huonoon maineeseen maailmassa, eikä Afganistan ole poikkeus.
Nobody wants to have a bad name in the world, and Afghanistan is no exception.
FinnishMeillä oli nähdäkseni yhteinen tahto asettaa Afganistan selkeäksi painopisteeksi.
I believe that we had a common will to make clear how much Afghanistan is a priority.
FinnishVaikka Afganistan ei vielä ole läheskään täydellinen, se on päässyt pitkälle.
Whilst Afghanistan may now still be far from perfect, it has come a long way.
FinnishLisäksi Afganistan on yksi maailman laajimmin miinoitetuista maista.
Finally, Afghanistan is one of the most heavily mined countries in the world.
FinnishJos koskaan olisi maanpäällistä helvettiä, Afganistan olisi todellakin vahva ehdokas.
If ever there was to be hell on earth, Afghanistan would be a very strong candidate indeed.
FinnishAfganistan on tulevina vuosina Natolle tärkeä poliittinen testi.
Lastly, Afghanistan will be the big political test for NATO in the years to come.
FinnishEnnen 11. syyskuuta Afganistan kuului unohdettujen valtioiden joukkoon.
Afghanistan was on the list of forgotten countries before 11 September.
FinnishAfganistan on sivistymätön yhteiskunta - yli 90 prosenttia väestöstä ei osaa lukea.
It is an uneducated society - over 90% of the people cannot read.
FinnishSen sijaan Afganistan tarvitsee kauaskantoista hätäapua ja kehittämistä.
What the country does need, however, is emergency aid and development aid on a large scale.
FinnishAfganistan tarvitsee apuanne nyt yhtä paljon kuin Eurooppa tarvitsi muiden apua 60 vuotta sitten.
Afghanistan is as much in need of your help today as Europe was 60 years ago.
FinnishAfganistan ja sen kansa ansaitsevat täyden sitoutumisemme heidän hyväkseen.
Afghanistan and its people have deserved our fullest commitment.
FinnishIran on strategisesti tärkeä, koska sekä Afganistan että Irak ovat sen rajanaapureita.
Iran is strategically important because it has a border with Afghanistan and another with Iraq.
FinnishKolmanneksi, Afganistan on hyvin tärkeä kysymys niin Euroopalle kuin Yhdysvalloille.
Thirdly, Afghanistan is a key issue for both Europe and the US.
FinnishAivan ensimmäiseksi Afganistan tarvitsee kuitenkin turvallisuutta, ennen kaikkea turvallisuutta.
The first thing, however, which Afghanistan needs is more security, not less security.
FinnishUskon, että Afganistan on ainoastaan jäävuoren huippu Yhdysvaltojen suunnitelmissa.
I believe that Afghanistan is only the tip of the iceberg as far as the United States is concerned.
FinnishNäillä aloilla Afganistan ja Pakistan tarvitsevat tukeamme vielä hyvin, hyvin kauan.
In these areas, Afghanistan and Pakistan will need our support for a very, very long time to come.
FinnishAfganistan ei voi torjua Kabulissa julkilausumaa, jonka se on allekirjoittanut Genevessä.
What Afghanistan signs up to in Geneva, it cannot reject in Kabul.
FinnishAfganistan on siis kaikista vaikeuksistaan huolimatta edistynyt huomattavasti.
So Afghanistan, for all its problems, has come a long way.