"adoptoida" - Englanninkielinen käännös

FI

"adoptoida" englanniksi

FI

adoptoida [adoptoin|adoptoinut] {verbi}

volume_up
Ensiksi, en kannata homoparien adoptio-oikeutta adoptoida.
Firstly, I do not support the right of gay couples to adopt.
Monet heistä ovat jo adoptoineet, ja monet haluavat adoptoida.
There are over 1 200 members of that Association: many have adopted and some wish to adopt.
Samaa sukupuolta olevien parien oikeus adoptoida lapsia on noussut hiljattain taas pintaan.
Recently, the subject of the right of homosexual couples to adopt children has surfaced again.

Esimerkkejä "adoptoida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSamaa sukupuolta olevien parien oikeus adoptoida lapsia on noussut hiljattain taas pintaan.
Recently, the subject of the right of homosexual couples to adopt children has surfaced again.
FinnishTämän oikeuden on oltava tärkeämpi kuin samaa sukupuolta olevien henkilöiden oikeus adoptoida lapsi.
This right must take precedence over the right of persons of the same sex to adopt a child.
FinnishMonet heistä ovat jo adoptoineet, ja monet haluavat adoptoida.
There are over 1 200 members of that Association: many have adopted and some wish to adopt.
FinnishUKIP suhtautuu myös ymmärtäväisesti vanhempiin, joilla on vammaisia lapsia ja jotka päättävät adoptoida.
UKIP is furthermore sympathetic to parents with disabled children and those choosing to adopt.
FinnishVanhempien sosiaalinen tilanne ei saa olla syy päättää, että heidän lapsensa pitäisi adoptoida.
The social situation of parents must not be a reason for deciding that their children should be adopted.
FinnishEnsiksi, en kannata homoparien adoptio-oikeutta adoptoida.
Firstly, I do not support the right of gay couples to adopt.
FinnishHylkäämme myös tarkistuksen 157, jossa tähän lisätään vielä vaatimus oikeudesta adoptoida lapsia tavalliseen tapaan.
We also reject Amendment No 157, which adds to this demand the right even to be able to adopt children normally.
FinnishKaikkialla Euroopassa on paljon lapsia laitoksissa, ja samaan aikaan on paljon perheitä, jotka haluaisivat adoptoida lapsia.
There are many children in institutions across Europe and there are many families that want to adopt children.
FinnishLisäksi hylkäämme mietinnön empimättä, koska vaaditte, että homopareille olisi annettava oikeus adoptoida lapsia.
Finally, we reject the report outright because of your demand that homosexual couples be given the right to adopt children.
FinnishEuroopassa halutaan adoptoida yhä useammin lapsia Afrikasta, koska siitä on tullut suosittua elokuvatähtien keskuudessa.
Europeans are becoming ever more willing to adopt children from Africa because this has become a popular practice among film stars.
FinnishEn kannata enkä vastusta samaa sukupuolta olevien pariskuntien oikeutta adoptoida lapsia - asia ei yksinkertaisesti ole selväpiirteinen.
I am neither for nor against the adoption of children by same-sex couples, it is quite simply not a clear-cut issue.
FinnishKolikon toinen puoli on se, että tiedämme, että EU:ssa on tuhansia lapsia, jotka voidaan adoptoida.
The other side of the coin is that we must ensure that the thousands of children we know about in the European Union can be put up for adoption.
FinnishOn kuitenkin pyrittävä varmistamaan, että kunnolliset perheet voivat adoptoida lapsia, sillä he ansaitsevat mahdollisuuden onnelliseen lapsuuteen.
However, we need to make an effort to ensure that many respectable families can adopt children, who deserve a second chance for a happy childhood.
FinnishRuotsissa selvitetään parhaillaan kysymystä siitä, pitäisikö homoseksuaalisilla pareilla olla mahdollisuus adoptoida lapsia laillisesti, mikä minusta on hyvä asia.
In Sweden, we are currently looking into the possibility of whether homosexual couples should be able to legally adopt children, a move of which I am in favour.
Finnish- jos kaikissa jäsenvaltioissa halutaan antaa samat oikeudet homoseksuaalipareille, tämä tarkoittaa, että heille vaaditaan oikeutta solmia avioliitto ja adoptoida.
- The desire to give the same rights to homosexual as to heterosexual couples in all the Member States amounts to demanding the right for homosexuals to marry and to adopt children.