"adoptio-" - Englanninkielinen käännös

FI

"adoptio-" englanniksi

FI

adoptio- {adjektiivi}

volume_up
adoptio- (myös: otto-)

Esimerkkejä "adoptio-"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
International adoption in the EU (motions for resolutions tabled): see Minutes
FinnishKansainvälinen adoptio on sekä maailmanlaajuinen että eettinen kysymys.
International adoption is both a global and ethical issue.
FinnishSiinä vain määrätään, että kansainvälinen adoptio on viimeinen kestävä ratkaisu.
FinnishKansainvälinen adoptio on luonnollisesti suunnattoman tärkeä asia.
International adoption is, of course, vitally important.
FinnishEnsiksi, en kannata homoparien adoptio-oikeutta adoptoida.
Firstly, I do not support the right of gay couples to adopt.
FinnishNiissä on otettu hyvin tärkeänä uutuutena mukaan adoptio, ja meidän on hyväksyttävä tämä lisäys.
On the one hand, the introduction of adoption is very important, this is something new, which we must weigh up.
FinnishAdoptio on erityisen arkaluonteinen kysymys, johon EU:n jäsenvaltioiden olisi syytä kiinnittää suurta huomiota.
Adoption is a particularly sensitive issue which should merit the EU Member States' full attention.
FinnishKansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (keskustelu)
International adoption in the European Union (debate)
FinnishOlen aivan järkyttynyt siitä, mitä kuulin juuri sanottavan adoptio-oikeudesta ja siitä, miten sitä vastaan hyökätään.
I am absolutely outraged by what I have just heard said about the right to adopt being under attack.
FinnishKansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (äänestys)
International adoption in the European Union (vote)
FinnishAdoptio koskee usein lapsia, joilla on huonot mahdollisuudet tulla adoptoitaviksi Puolassa erilaisten sairauksien takia.
They usually involve children who have little hope of being adopted within Poland due to various illnesses.
FinnishKansainvälinen adoptio on vain yksi vaihtoehto.
FinnishAdoptio on aina hyvin arka asia, joka vaatii erityistä tarkkaavaisuutta, koska kyse on lasten tulevaisuudesta.
Adoption is always a very sensitive issue and one that deserves special attention, as children's futures are being decided.
FinnishMietinnössä todetaan myös aivan oikein, että ihmiskaupan päämääränä voi myös olla laiton adoptio tai pakkoavioliitto.
The report is also correct in remarking that trafficking in human beings also hides illegal forms of adoption and forced marriages.
FinnishViime vuonna Mexico Cityssä käynnistettiin metrolippukampanja, jonka tavoitteena oli edistää samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeutta.
Last year, a campaign was launched in Mexico City on subway tickets aimed at promoting the right of homosexual couples to adopt.
FinnishMeidän on myös tehtävä selväksi, että adoptio- ja lisääntymisoikeudet (hedelmällisyyshoidot mukaan lukien) eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan.
We must also make clear that adoption and reproductive rights (including assisted human reproduction) are not within the scope of the directive.
FinnishKaikki perhettä koskevat kysymykset - äitiysloma, adoptio sekä adoptiovapaa, jotka ovat siis kaikki erittäin tärkeitä kysymyksiä - tunnustettiin.
All family-related issues, such as maternity leave, adoption and also adoption leave - and God knows how important these are for us - have been recognised.
FinnishSaadaksesi tietoa adoptioprosessista ja adoption edellytyksistä sekä siitä, kuka voi hakea adoptio-oikeutta, sinun on otettava yhteyttä kohdemaan viranomaisiin.
So for information on procedures and requirements for adoption and who can apply to adopt, you must contact the authorities in the country concerned.
FinnishAdoptiopojan kummitätinä olen nähnyt, miten tunteita herättävä ja vaikea asia adoptio voi olla ja miten monia tekijöitä adoptiopäätökseen liittyy.
As the godmother of an adopted boy, I have seen how emotional and difficult the issue of adoption can be, and how many factors are involved in a decision to adopt.
FinnishViittaan esimerkiksi homo- ja lesboparien adoptio-oikeuteen.
Regarding some other questions, I would like the report to have had more far-reaching views in the area of, for example, the adoption rights of gay and lesbian couples.