"abortti" - Englanninkielinen käännös

FI

"abortti" englanniksi

FI

abortti {substantiivi}

volume_up
2. Lääketiede
abortti (myös: raskaudenkeskeytys)
On syytä pitää mielessä, millaista silpomista abortti on naisen kannalta.
It is worth remembering what a serious mutilation an abortion is for a woman.
Irlannin perustuslaissa toki kielletään abortti mutta säädetään poikkeuksista.
The Irish Constitution does indeed ban abortion, but it provides for exceptions.
Toisin sanoen abortti rinnastetaan ehkäisyyn pelkkänä syntyvyydensäännöstelykeinona.
In other words, abortion is equated with contraception as a simple means of birth control.

Esimerkkejä "abortti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishIrlannin perustuslaissa toki kielletään abortti mutta säädetään poikkeuksista.
The Irish Constitution does indeed ban abortion, but it provides for exceptions.
FinnishOn syytä pitää mielessä, millaista silpomista abortti on naisen kannalta.
It is worth remembering what a serious mutilation an abortion is for a woman.
FinnishTämä tarkoittaa, että abortti on Irlannissa laillinen, mutta siitä ei ole säädetty lakeja.
This means that abortion is, in fact, legal in Ireland but is not legislated for.
FinnishSe ei muuta sitä tosiasiaa, että abortti tarkoittaa syntymättömän lapsen surmaamista.
This does not change the fact that abortion means killing an unborn child.
FinnishOlen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, ettei abortti ole ehkäisykeino.
I agree with the rapporteur when she says that abortion is not a form of contraception.
FinnishAbortti ei kuitenkaan ole ihmisoikeus: päinvastoin, se on loukkaus ihmisoikeuksia vastaan.
Abortion, though, is nothing of the sort; on the contrary, it violates human rights.
FinnishToisin sanoen abortti rinnastetaan ehkäisyyn pelkkänä syntyvyydensäännöstelykeinona.
In other words, abortion is equated with contraception as a simple means of birth control.
FinnishToiseksi näissä tarkistuksissa vihjataan epäsuorasti, että abortti kuuluu ihmisoikeuksiin.
Secondly, these amendments indirectly imply that abortion is a human right.
FinnishTämä ei ole oikea paikka määritellä, onko abortti sallittava vai ei.
It is not for this place to determine whether access to abortion is a right or not.
FinnishYli 6 600 irlantilaisnaiselle tehtiin viime vuonna abortti Isossa-Britanniassa.
Over 6 600 women from Ireland had abortions in the UK last year.
FinnishHaluaisin muistuttaa parlamentille, että useimmissa jäsenvaltioissa abortti on laillinen.
I would remind this House that in most Member States abortion is legal.
FinnishAbortti on todella traaginen asia maailmassa, mutta se on todellinen tragedia myös Euroopassa!
Abortion in the world is a real tragedy, but it is a real tragedy in our Europe too!
FinnishAbortti on nähkääs laillista – Itävallassa kolmanteen raskauskuukauteen saakka.
You see, abortion is legal – up to the third month in Austria.
FinnishNäin ollen julma abortti yleisenä perhesuunnittelun välineenä on suljettava pois.
The violent practice of abortion should therefore be excluded as a general means of family planning.
FinnishVuonna 2006 terveydellisistä syistä tehtävä abortti hyväksyttiin.
I would like to draw your attention to a specific situation in Nicaragua.
FinnishAbortti on tappio isälle, joka usein pakenee pelkurimaisesti.
An abortion means failure on the father’s part, for he has often made off in a funk.
FinnishMaissa, joissa naisilla on oikeus valita abortti, tämä luku on noin 200.
In countries where women have the right to choose abortion, this rate fluctuates at around 200.
FinnishJos miehet voisivat tulla raskaaksi, abortti olisi sakramentti.
If men were the ones who became pregnant, abortion would be a sacrament.
FinnishNaisen pitää itse ratkaista, tehdäänkö abortti vai ei.
It is the women themselves who should decide whether or not to have an abortion.
FinnishAbortti on katastrofi äidille, jonka sieluun abortti usein jättää elinikäiset arvet.
An abortion is a catastrophe for the mother, who is often emotionally scarred for the rest of her life.