"aavikoituminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"aavikoituminen" englanniksi

FI

aavikoituminen {substantiivi}

volume_up
aavikoituminen
Tämän lisäksi meitä uhkaavat ilmastonmuutos ja aavikoituminen.
In addition to this there is climate change and desertification.
Aavikoituminen ei olekaan vain Euroopan unionin vaan koko maapallon ongelma.
Indeed, desertification concerns not only the European Union, but the whole planet.
Sisämaiden eroosio ja aavikoituminen johtuvat myös maankäytöstämme.
Inland erosion and desertification again come down to the use of our land.

Esimerkkejä "aavikoituminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAavikoituminen ei ole nykyajan ongelma, vaan se on ollut olemassa vuosikymmeniä.
Desertification is not a modern problem; it has been with us for decades.
FinnishAavikoituminen ei olekaan vain Euroopan unionin vaan koko maapallon ongelma.
Indeed, desertification concerns not only the European Union, but the whole planet.
FinnishLuonnonkatastrofit, kuivuus, tulvat ja aavikoituminen ovat vain muutamia nälän aiheuttajia.
Natural disasters, droughts, floods and desertification are but some of these factors.
FinnishMyös maapallon laajojen alueiden aavikoituminen aiheuttaa ongelmia.
There is also the problem of the desertification of vast areas of the Earth.
FinnishToimet, joilla aavikoituminen estetään, tulevat paljon halvemmiksi kuin aavikoitumisen seuraukset.
Measures to prevent desertification will be a lot cheaper than its consequences.
FinnishYK:n mukaan aavikoituminen koskee nyt välittömästi 100-200 miljoonaa ihmistä.
According to the United Nations, desertification now affects 100 to 200 million people directly.
FinnishSisämaiden eroosio ja aavikoituminen johtuvat myös maankäytöstämme.
Inland erosion and desertification again come down to the use of our land.
FinnishDarfur on esimerkki tilanteesta, jossa konfliktin perimmäisenä syynä on aavikoituminen.
Darfur is an example whose underlying cause is a conflict brought about through desertification.
FinnishAavikoituminen on katastrofi, joka meidän on estettävä; päätöslauselma on ensimmäinen askel siinä työssä.
Desertification is a disaster that we must avoid; this resolution is a first step.
FinnishKuivuudet, tulvat, aavikoituminen ja jäätiköiden sulaminen ovat yhä yleisempiä.
We are experiencing more and more frequent droughts, floods, desertification, and the melting of glaciers.
FinnishAavikoituminen uhkaa laajoja alueita Iberian niemimaalla.
Major regions of the Iberian Peninsula are on the brink of desertification.
FinnishAavikoituminen johtuu osaksi myös politiikan köyhtymisestä.
It provides that soil should form an integral part of climate policy.
FinnishTämän lisäksi meitä uhkaavat ilmastonmuutos ja aavikoituminen.
In addition to this there is climate change and desertification.
FinnishMaaperän eroosio huolehtii lopusta ja aavikoituminen jatkuu.
Soil erosion does the rest, and desertification continues.
FinnishAavikoituminen on saavuttanut Unkarin ja Keski-Euroopan.
Desertification has now reached Hungary and Central Europe.
FinnishAavikoituminen lisääntyy koko maailman tasolla, mikä aiheuttaa köyhyyttä, pakkosiirtolaisuutta ja konflikteja.
At a global level desertification is increasing, leading to poverty, forced migration and conflict.
FinnishSeuraukset saattaisivat olla kohtalokkaita, kuten arvannette: merenpinnan nousu, aavikoituminen jne.
The subsequent consequences, as you might expect, could be tragic: a rise in sea levels, desertification and so on.
FinnishMeidän on pysäytettävä Homokhátságin aavikoituminen!
We must stop the desertification of the Homokhátság!
FinnishEtenevä aavikoituminen, vedenpuute, nälänhätä ja HI-virus/aids muodostavat siellä kiireellisesti hoidettavan ongelman.
Progressive desertification, the shortage of water, famine and HIV/AIDS have reached critical levels there.
FinnishMaaseudulla kaikki toiminnot ovat romahtaneet, aavikoituminen etenee ja väestön muuttoliike kaupunkeihin kiihtyy.
In rural areas, all activities have collapsed, desertification is progressing and the population exodus is speeding up.