"aatteellinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"aatteellinen" englanniksi

FI

aatteellinen {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
Tämä aatteellinen päämäärä merkitsee, että sisämarkkinoita tulkitaan taloudellisesti lyhyellä aikavälillä.
This ideological aim corresponds to a short-term economic interpretation of the internal market.
Näin tästäkin tekstistä on taas tehty epäselvä, vaikeatajuinen, aatteellinen ja siten täysin tehoton.
Once again, it makes this text obscure, abstruse, ideological and, therefore, completely ineffective.
Minusta tämä on myös koko K.9 artiklaa koskevan keskustelun aatteellinen ympäristö.
That seems to me constantly to be the ideological background in the whole debate about Article K9 as well.
2. "yhdistyksestä"

Esimerkkejä "aatteellinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMinusta tämä on myös koko K.9 artiklaa koskevan keskustelun aatteellinen ympäristö.
That seems to me constantly to be the ideological background in the whole debate about Article K9 as well.
FinnishNäiden käsitteiden esittäminen ei ole pelkkää semantiikkaa: se on aatteellinen valinta, jonka teemme.
Stating it in these terms is not just semantics: it is a philosophical choice that we are making.
FinnishTämä aatteellinen päämäärä merkitsee, että sisämarkkinoita tulkitaan taloudellisesti lyhyellä aikavälillä.
This ideological aim corresponds to a short-term economic interpretation of the internal market.
FinnishNäin tästäkin tekstistä on taas tehty epäselvä, vaikeatajuinen, aatteellinen ja siten täysin tehoton.
Once again, it makes this text obscure, abstruse, ideological and, therefore, completely ineffective.
FinnishEurooppalaisessa kulttuurissa kilpailu on edistyksen ja kehityksen väline eikä koskaan aatteellinen päämäärä yksinään.
Competition in European culture is a means of progress and development and never an ideological end in itself.
Finnish. - (FR) Talous- ja rahoituskriisi on osoittanut, että euroliberalismi, sisämarkkinoiden aatteellinen kehys, on epäonnistunut.
in writing. - (FR) The economic and financial crisis has demonstrated the failure of euro-liberalism, the dogmatic framework of the Single Market.
FinnishHeillä kaikilla oli erilainen aatteellinen tausta ja tavoitteet, mutta mikä olennaisinta, kutakin heistä kannatti vain pieni osa Kongon väestöstä.
They each represented different ideologies and interests but, more importantly, they were popular with limited sections of the Congolese population.
FinnishNyt käsiteltävä mietintö ei ole aatteellinen ehdotus, vaan käytännönläheinen yritys ratkaisun löytämiseksi tähän ongelmaan, joka on maailmanlaajuinen tragedia.
This report is not intended as an ideological proposal, but as a practical attempt to help find a solution for what really is a global tragedy.
FinnishJoissakin valtioissa harjoitettava maallisuusoppi on varmastikin tukevin aatteellinen kivijalka tämän samanarvoisuuden takaamiseksi ja sen, että syrjinnän vastainen taistelu jatkuu.
Secularism, as practised by some states, is definitely the philosophical bedrock most likely to guarantee equality and the fight against discrimination.
FinnishOnhan kemikaalipolitiikan tavoitteena oltava pikemminkin turvallinen ja riskeihin pohjautuva kemikaalien käsittely kuin aatteellinen kokonaisvaltaisten kemikaalikieltojen politiikka.
After all, the objective of chemicals policy must be the safe, risk-based handling of chemicals rather than the ideological policy of complete chemical bans.
Muita sanoja